Odstranění jizev - korekce

V každodenním životě se stává, že dochází k porušení kůže, nejčastěji v důsledku úrazu, ale také kvůli chirurgickým zákrokům. Při každém takovém porušení se vytvoří jizva.

Svým způsobem je korekce jizev nesmyslná. Každý zásah do celistvosti kůže se totiž hojí jizvou. Celý postup odstraňování jizev spočívá v nahrazení nevhodných nehezkých jizev jizvami, které budou méně patrné a po vyhojení téměř neznatelné.

Cílem korekce jizev je docílit stavu, kdy je jizva funkčně a esteticky přijatelná. Nejlepší je ke korekci jizev přistoupit do 1 roku od jejich vzniku.

Jizva je přirozenou reakcí jakékoliv tkáně, na vnější podnět. Z hlediska biologického se jedná o vazivovou tkáň. Tato je oproti původní tkáni vždy méněcenná a nelze z ní doposud vytvořit tkáň původní. Jediná tkáň, která se v lidském těle dokáže zahojit bez jizvy je lidská kost. Bohužel kůže patří mezi ty orgány, která se hojí také jizvou.

Pokud je již jizva vytvořena, nikdo není schopen zajistit její odstranění!

Solidní pracoviště vám z tohoto hlediska může nabídnout bohužel pouze metodu korekce jizev„Odstranění“ jizvy vede vždy k vytvoření nové jizvy. Ta by měla být za optimálních podmínek lepší, než ta původní. Čím dříve začneme jizvu ovlivňovat, tím lepší výsledky můžeme očekávat. Nejlépe ovlivňujeme již jizvy po vytažení stehů.

V každodenním životě se stává, že dochází k porušení kůže, nejčastěji v důsledku úrazu, ale také kvůli chirurgickým zákrokům. Při každém takovém porušení se vytvoří jizva, v případě, že je porušení závažnější, jizva zůstává a mnohdy bývá hodně viditelná, což je pro většinu lidí nepříjemné.

Korekce již vytvořených jizev

Korekce se provádí pomocí vyříznutí původní nevzhledné jizvy, případně i jejího okolí, a novým sešitím okrajů kůže. Vytvořením vhodných podmínek pro hojení se docílí toho, že kůže sroste správně a její charakter není natolik odlišný od okolní kůže jako v případě původní jizvy. Lze samozřejmě odstranit i nadbytečnou tkáň, která se v okolí jizvy může následkem špatného zhojení objevit.
Časový rozsah zákroku je závislý na velikosti jizvy, korekce se obvykle provádí v lokální anestezii a nevyžaduje tedy pobyt v našem zařízení.

Typy korekce jizev jsou:

 • excize jizvy a uzavření defektu suturou – tedy vyříznutí jizvy a sešití okrajů rány, tento postup je nevhodný pro keloidní jizvy
 • korekce biostimulačním laserem – podporuje hojení a zároveň desinfikuje ránu
 • ošetření depigmentačním laserem – vede k dekolorizování, tedy k úpravě barevného vzhledu jizvy
 • dermoabraze – odstranění vrchní vrstvy pokožky chirurgickou frézou
 • laserová dermabraze – odstranění vrchní vrstvy pokožky laserem

Korekce jizev Karboxyterapií

 • Aplikace přesně definovaného množství oxidu uhličitého spouští celou řadu metabolických dějů.
 • Při ošetření se aplikuje k jizvě či přímo do jizvy velmi tenkou jehličkou tělu vlastní plyn (medicinální oxid uhličitý). Ten způsobí změny v aplikované oblasti – zlepšení prokrvení, zlepšení využívání kyslíku tkáněmi, novou tvorbu kolagenu. Plyn se během několika minut odplaví krví do plic a přirozenou cestou se vydýchává.
 • Metoda odstranění jizev je velmi bezpečná, samo ošetření zabere 10 - 15 minut. I přes injekční aplikaci plynu je bolestivost díky použité technologii minimální, resp.při sebemenší známce bolestivosti se aplikace plynu přeruší.
 • Bezprostředně po ošetření (odstranění jizev) může klient provozovat běžné činnosti na které je zvyklý.
 • Aplikační místa jsou kdekoliv na těle (včetně obličeje).
 • Doporučuje se většinou cyklus 6 ošetření (optimálně 2x - 3x týdně).

Korekce jizev biostimulací tkáně:

 • Aktivaci přirozených hojících procesů tkáně přístrojem Omnilux (LED terapie, biostimulační laser). Podporuje látkovou výměnu buněk v kůži a podkoží do hloubky 3 mm, působí antibakteriálně, aktivuje přirozené hojící procesy v kůži a stimuluje novou tvorbu kolagenu.
 • Výsledkem je méně komplikací a rychlejší hojení.
 • Doporučený je cyklus 10 ošetření 2x - 3xtýdně.

PREVENCE OPTIMÁLNÍHO HOJENÍ JIZEV:

Smysluplná a efektivní korekce jizev je před plánovanými zákroky biostimulace tkáně Omniluxem 2x-3xtýdně, 4x-6x před plánovaným zákrokem. 1 ošetření zabere cca 20 minut.

Vědecky prokázané efekty:

 • menší krvácení samotné tkáně při zákroku
 • menší riziko infekce rány
 • rychlejší hojení
 • menší výskyt komplikací jako jsou keloidní jizvy apod.

Aplikace přípravku Diprophos do jizvy ke změkčení tuhé jizvy

Při této metodě se využívá cíleně vedlejší efekt lokálně aplikovaného kortikoidu. Tenkou jehličkou se aplikuje do ztuhlého vaziva preparát, který tzv. oslabí nadměrnou produkci vaziva. Eventuální opakování korekce jizev za 6 týdnů.

Po zákroku je nezbytné dodržovat pokyny Vašeho lékaře, cílem je napomoci správnému zahojení. Je tedy nezbytné omezit napětí kůže v oblasti zákroku a vyhýbat se náročnějším aktivitám. To platí po dobu několika měsíců, protože teprve přibližně po půl roce je kůže úplně srostlá a nehrozí tak, že se jizva opět roztáhne. Hojení lze usnadnit také speciálními krémy.

Většina lidí se pro korekci jizev rozhoduje z následujících důvodů:

 • Výrazné jizvy na viditelných místech po úrazu
 • Špatně zhojené jizvy po chirurgickém zákroku

Co je potřeba zvážit před korekcí jizev?

Je velmi důležité, abyste své rozhodnutí o podstoupení odstranění jizev velmi důkladně zvážili. Případná rizika, jež jsou přítomna nejen u zákroků plastické chirurgie,ale všech chirurgických zákroků, s Vámi probere Váš lékař v průběhu předoperační konzultace. Samozřejmě Vám zodpoví všechny případné dotazy. Smyslem konzultace je taktéž zjistit Vaše očekávání týkající se odstranění jizev a domluva s lékařem, jakých výsledků je reálně možné dosáhnout

Cena

Jednotlivé zákroky jsou relativně drahé. Například jedno kolo dermabraze stojí asi okolo 2500 Kč, jeden zákrok laserem stojí okolo 1500 Kč. Ve většině případů bude potřeba jednotlivá ošetření opakovat. A tím pádem náklady rostou. Navíc u většiny zákroků je potřebné vstupní vyšetření, které vás bude stát asi 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé částky a také o Vaše zdraví, je vždy velmi vhodné pečlivě se informovat a raději investovat i do prohlídky jiným plastickým chirurgem. Můžete tak být ušetřeni zklamání.

Co říci na závěr?

Korekce jizev je opravdu skvělá věc. Pomůže Vám navrátit aspoň částečně zpět Vaši krásu, i když ne vždy se to povede. Jizva, kterou již máte se může tedy pouze zkorigovat a tím pádem upravit. Nestane se již, že Vám ji jakoby vygumují. Proto je třeba opravdu zvážit, zda tento zákrok podstoupit či ne. Jelikož je to zásah do Vašeho těla a je dosti finančně náročný, nemůže si jej dovolit každý.

Poradila bych tedy všem těm, kteří nad ostraněním uvažují, aby vyhledali ne jednoho, ale dva a více plastických chirurgů, kteří jim dají odpověď na tu důležitou otázku, zda korekce jizvy pomůže právě jim. Protože pokud navštívíte pouze jednoho plastického chirurga a on Vám slíbí perfektní korekci a nedopadne to tak, hrozí Vám neskutečné zklamání a možná také zhoršení Vaší situace.

Pokud to aspoň trochu jde, udělejte ze své jizvy přednost, nebo ji berte prostě tak, jak je. Na světě jsou přeci daleko horší věci, než mít někde na těle pod oblečením jakousi jizvičku. A pokud ji neuvidí nikdo jiný, než Vy či Váš partner, proč podstupovat toto riziko. Protože, pokud Vás partner má rád, měl by Vás brát takovou či takového jací jste.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14977 (rodina-finance.cz#22107)


Přidat komentář