Intimní operace - plastická gynekologie

Plastické a estetické zákroky intimních ženských a mužských partií nepatří zrovna k diskutovaným tématům. Přesto může mnoho žen i mužů trápit intimní problémy. Přinášíme Vám přehled zákroků, které je možné na intimních partiích provést.

Výkony v oboru plastické gynekologie jsou v GynCentru zajištěny renomovanými lékaři s praxí v zahraničí. MUDr. se touto problematikou zabývá téměř 30 let a je primářem  Kliniky plastické gynekologie. Ohlasy pacientek kvalitu práce potvrzují.

Druhy intimních operací

  • Zvětšení G bodu - Augmentace
  • Liposukce Venušina pahorku
  • Plastická operace hráze - Perineoplastika
  • Plastická operace stydkých pysků - Labioplastika
  • Rekonstrukce panenské blány - Hymenoplastika
  • Plastická operace pochvy

Zvětšení G bodu - Augmentace

V čem spočívá zvětšení G bodu

Pod sliznici v oblasti G bodu je aplikován vlastní tuk pacientky, nebo cizí výplňový materiál.

Co zaručuje zvětšení G bodu

Zákrok může zvýšit Váš sexuální prožitek, zpříjemnit Vaše intimní okamžiky, pouze však u žen s vaginálním orgasmem. Před zákrokem je nutné sexuologické vyšetření.

Průběh zvětšení G bodu

Jedná se o ambulantní výkon, který se provádí v krátkodobé celkové anestezii.

Pooperační průběh zvětšení G bodu

Za 4 hodiny po ošetření je pacientka propuštěna do domácího ošetření a již druhý den se může zařadit do normálního sexuálního života.

Liposukce Venušina pahorku

V čem spočívá liposukce Venušina pahorku

Při zákroku dochází k odsátí tuku z intimních oblastí.

Co zaručuje liposukce Venušina pahorku

Dokonale plochý podbřišek.

Plastická operace hráze - Perineoplastika

V čem spočívá operace hráze

Při operaci jsou přebytečné tkáně odoperovány a hráz je v několika vrstvách zrekonstruována speciálním vstřebatelným materiálem.

Proč se rozhodnout pro plastickou operaci hráze

Ženy vyhledávají tento zákrok z důvodu, kdy se špatně zhojí poranění při porodu (nastřižení nebo natržení hráze) a intimní styk je pro ženu nepříjemný až bolestivý. Samotný porod může způsobit i natržení svalů pánevního dna, bez porušení kožního krytu, což vede k rozšíření poševního vchodu.

Dále tuto operaci volí ženy se sníženou elasticitou podslizničního vaziva, kde vlivem věku, hormonálních příčin i vrozené dispozice poševní vchod výrazně vyhřezává.

Průběh plastické operace hráze

Chirurgické řešení není pro pacientku náročné, provádí se v celkové anestezii a doba hospitalizace 1-3 noci, dle náročnosti rekonstrukce.

Pooperační průběh plastické operace hráze

Po provedení zákroku je potřeba po určitou dobu dodržovat klidový režim a zvýšenou hygienu. Následně po dobu čtyř až šesti týdnů by se žena měla vyvarovat zvýšené fyzické námahy a udržovat zvýšenou intimní hygienu. Operaci proto lékaři nedoporučují před dovolenou nebo plánovanou služební cestou. Po rekonvalescenci doporučují lékaři pravidelné cvičení pánevních svalů.

Plastická operace stydkých pysků - Labioplastika

V čem spočívá plastická operace stydkých pysků

Zákrok spočívá v odstranění přebytečných částí labií - malých stydkých pysků a úpravě do požadované velikosti a tvaru. Stydké pysky mohou změnit svůj tvar porodem, úrazem, nebo přirozeným zbytněním. To může vadit třeba při sportu, chůzi či pohlavním styku a hlavně psychicky.

Proč se rozhodnout pro operaci stydkých pysků

Důvodem operace je nadměrná velikost nebo délka labií, které způsobují potíže v intimním životě a nevypadají esteticky ve spodním prádle. Labioplastika je esteticko-chirurgický výkon, při kterém se zmenšují malé stydké pysky, a případně se upravuje jejich asymetrie.

Pokud je  zvětšení abnormální, mohou nastat problémy při: sportovní činnosti, oblékání plavek a spodního prádla, hygieně či sexuálním styku, problémy čistě estetické, které ženě ubírají sebevědomí.

Předoperační průběh operace stydkých pysků

Zákrok je prováděn v celkové anestezii a doba pobytu v nemocnici je jedna noc po zákroku. Před samotnou operací je nutné předoperační vyšetření. Toto vyšetření obsahuje odběry krve, EKG a zhodnocení výsledků lékařem.

Týden před operací je nutné vysadit léky jako Acylpyrin, Aspro, Aspyrin, Mironal, které obsahují kyselinu acetylosalicylovou, způsobující krvácení.

Průběh operace stydkých pysků

Operace je prováděna při celkové anestezii. Při operaci jsou odstraněny přebytečné části labií a plastickou úpravou je vytvořen požadovaný tvar i velikost malých stydkých pysků.

Doba operace stydkých pysků

Zákrok trvá přibližně kolem hodiny.

Nutnost hospitalizace po operaci stydkých pysků

Počítejte s jednodenní hospitalizací po provedené operaci.

Doba hojení po operaci stydkých pysků

Po provedeném zákroku není třeba jít na odstraňování stehů, šicí materiál je zpravidla vstřebatelný. Kontrola po operaci je zpravidla do čtrnácti dnů po operaci. Je potřeba počítat s celkovou dobou hojení kolem šesti týdnů.

Komplikace spojené s operací stydkých pysků

  • Krvácení (hematom), modřiny, otoky
  • Infekce, komplikované hojení operační rány, dehiscence (otevření rány)
  • Přechodná změna citlivosti

Výše uvedené komplikace jsou však ojedinělé a dobře řešitelné.

Rekonstrukce panenské blány - Hymenoplastika

Proč se rozhodnout pro rekonstrukci panenské blány

Dívky, ženy touží opět prožít první sexuální styk, který je spojený s krvácením. Může však jít i o důvody kulturní, náboženské, nebo chtějí ženy potěšit své partnery. Žena také mohla být znásilněna nebo byla panenská blána porušena při úraze.

Průběh rekonstrukce panenské blány

Zákrok je prováděn v celkové anestezii. Pokud jsou zachovány zbytky hymenu je rekonstrukce jednodušší. Používá se vstřebatelných stehů, které nedráždí sliznice kolem operačního pole.

Plastická operace pochvy

V čem spočívá plastická operace pochvy

Zákrok spočívá v zúžení pochvy.

Proč se rozhodnout pro plastickou operaci pochvy

Ženy podstupují plastickou operaci pochvy nejčastěji po porodech, kdy dojde k rozšíření pochvy, nebo poševního vchodu.

Průběh plastické operace pochvy

Zákrok je prováděn v celkové anestezii. V oblasti vchodu poševního, respektive na jeho zadní straně (popř. na zadní stěně pochvy, jde-li o zúžení celkové), je vyjmuta část tkáně v příslušném rozsahu. Poté je rána sešita ve dvou vrstvách s použitím samovstřebávacích stehů. Operace nezasahuje jen sliznici, ale i poševní svalstvo.

Pooperační průběh plastické operace pochvy

Po operaci je nutná hospitalizace přibližně tři dny, dle rozsahu zákroku. Pooperační kontrola je do čtrnácti dnů po zákroku, doba pracovní neschopnosti asi 1-2 týdny.

Nutno počítat s pěti až desetidenním obdobím hojení.

Je také nezbytné se vyhýbat sexu, a to po dobu přibližně šesti týdnů od provedeného zákroku.

Co zaručuje plastická operace pochvy

Zlepšení prožitků při pohlavního styku pro ženu i jejího partnera.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14955 (rodina-finance.cz#21158)


Diskuze a zkušenosti

Jarmila | 08.12.2017 13:27
Dobrý den.Prosím vás chtěla bych se vás zeptat kolik stojí plastická operace dělohy? Děkuji.


Přidat komentář