Chirurgická korekce jizev - plastická chirurgie

Při každém porušení celistvosti kůže, ať již je to operačním zákrokem nebo úrazem, vzniká jizva, která je důsledkem hojivých procesů, které opět obnoví celistvost kůže. A zde přichází na řadu její odborná chirurgická korekce.

Principem korekce jizev chirurgickou cestou je vyříznutí, jizvy, eventuálně i okolí a provedení nového sešití okrajů kůže a vytvoření ideálních podmínek hojení, čímž je zpravidla dosaženo lepšího výsledného efektu.

Jizvu, která již vznikla, nelze nikdy zcela úplně odstranit. Lze ji ovšem zkorigovat tak, aby byla esteticky a funkčně přijatelná.

Většina z nás, kteří mají určitou "vadu" na kráse, nebo estetické a funkční následky po úraze, se rozhoduje pro některý typ zákroku z plastické chirurgie. Plastické operace se v posledních letech staly nejen v naší společnosti velmi žádanými.

V dnešní době nabízí plastická a estetická chirurgie velké spektrum nejnovějších operačních postupů, kterými lze jizvy korigovat. Rozhodování není již tak obtížné, jak tomu bylo v minulosti. A to nejen z důvodů větší dostupnosti - jak finanční, tak i při výběru odborného lékaře či kliniky, ale i z důvodů osobních a společenských.

Kdy přistupujeme k chirurgické korekci jizvy?

- jedná-li se o jizvu, která svým stářím (rok a déle) již není vhodná pro laser, silikonové plátky apod. - jedná-li se o jizvu, která vznikla po chirurgickém zákroku, nebo úrazu a nachází se na místě, kde je esteticky nepřijatelná

Co vše Vás čeká na konzultaci s odborníkem?

Lékař s Vámi:

  • probere motivaci k danému zákroku
  • zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané nemoci, operace, vznik jizvy
  • zjišťuje některé dědičné zátěže, které mohou ovlivňovat špatné hojení jizev

Pokud by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, ale ani představám lékaře, který má zákrok provézt, je od zákroku upuštěno a společně se hledají jiné alternativy. Pokud se vzájemně domluvíte na chirurgickém řešení, bude Vám podrobně objasněn princip zákroku, možná rizika a vysvětleny předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období.

Operativní vyříznutí jizvy (excize)

Stávající jizva se chirurgicky zcela odstraní, okraje rány se sešijí plastickým stehem. Po odstranění stehů je vhodné jizvu ihned ozařovat biostimulačním laserem, což výrazně přispěje k dobrému hojení jizvy a estetickému výsledku. Zákrok se standardně provádí v místní anestezii.

Rekonvalescence po excizi jizvy

Vzhledem k tomu, že rekonvalescence je proces ryze individuální, závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého klienta, jak dodržuje pooperační pokyny lékaře a jak o sebe po operačním výkonu pečuje.

  • důležité je chránit jizvu před slunečním zářením 1 až 2 měsíce
  • používat ochranné krémy s vysokým SPF 30 a výše
  • provádět masáže jizvy (postup určí lékař )

Veškeré další podrobnosti, které se týkají právě Vašeho estetického problému Vám ochotně sdělí lékař při podrobné vstupní konzultaci a pečlivém vyšetření. Při každém porušení celistvosti kůže, ať již je to operačním zákrokem nebo úrazem, vzniká jizva, která je důsledkem hojivých procesů, které opět obnoví celistvost kůže. Výsledná jizva je vždy odlišná svou povahou od okolní neporušené tkáně a její vzhled a velikost záleží na typu hojivých reakcí pacienta, na umístění a průběhu jizvy i okolnostech vzniku a průběhu hojení. Jizvy nelze odstranit, lze je jen korigovat tak, že funkčně a esteticky jsou méně či vůbec na obtíž.

Technika korekce jizev

Principem korekce jizev chirurgickou cestou je vyříznutí, tedy excise jizvy, eventuálně i okolí a provedení nové sutury čili sešití okrajů kůže a vytvoření ideálních podmínek hojení, čímž je zpravidla dosaženo lepšího výsledného efektu. Zákrok je možno kombinovat s uvolněním podkožní tkáně a tím také korigovat různé nepravidelnosti jako vtažené jizvy, následky po hnisání v jizvě či nadbytky tkání v okolí jizvy, aniž by bylo nutno použít cizorodé látky. Většinu korekcí jizev je možno provést v lokální anestesii, a tím pádem jako ambulantní zákrok. Časová náročnost závisí na velikosti korigované jizvy.

Jizvy lze také odstranit laserem.

Odstranění a korekce jizev laserem patří mezi šetrné metody, díky kterým nevznikají rozsáhlé otevřené rány, dochází k rychlému hojení jizvy a nejsou nutná další ošetření či kontroly. Laserem ale také nelze odstranit každou jizvu a také ji nemůže podstoupit každý člověk. Plastická chirurgie využívá několik typů laserů:

  • Cévní laser: paprsek laseru řízený počítačem v jizvě skoaguluje („svaří") drobné cévky, které jizvu prokrvují a jizva se postupně zatáhne, zbledne a zmenší.
  • Erbiový laser: vystouplé jizvy je možné léčit pomocí erbiového laseru, který přebytečnou kůži jizvy zbrousí. Po jeho několikaminutovém ošetření vzniká v místě působení stroupek, který se později odloupne.
  • Laser Smoothbeam: u jizev po akné se osvědčila terapie laserem Smoothbeam, kterým se defektní vazivo v jizvě nahradí novým a zdravým a jizva se tak zahladí.

Co je potřeba udělat před ošetřením korekce jizev

Doporučujeme konzultaci plastického chirurga s bohatými zkušenostmi na poli plastické a estetické chirurgie, kterého si vybereme sami a to velmi pečlivě. Ten posoudí možnosti korekce jizev s ohledem na dosažitelný výsledek. Pokud bude rozhodnuto o vhodnosti zákroku, další postup je stejný jako před každým jiným zákrokem v lokální anestesii.

Co je důležité po ošetření korekce jizev

Všeobecně je důležité dodržovat veškerá doporučení zákrok provádějícího lékaře. Výsledek korekce jizvy závisí na vytvoření optimálních podmínek pro hojení rány, to znamená zejména: omezení napětí kůže v místě sutury např. za pomoci náplastových stehů a (nastolení) zavedením zvláštního pohybového režimu, omezujícího zvýšené napětí kůže. Je nutno si uvědomit, že jizva je dostatečně pevná teprve po 2-5 měsících (dle umístění jizvy) a předčasné zatížení může způsobit znovu rozestup jizvy. Hojení jizvy lze podpořit speciálními mastmi a krémy, jejichž účinek je však podpůrný, nikoliv rozhodující.

 

Kdo je vhodným kandidátem pro korekci jizev

Nejčastějším důvodem k zákroku je odstranění jizev, kde v průběhu hojení došlo ke komplikacím jako je hnisání, dráždění jizvy mechanické, chemické či jiné. Metoda korekce jizev má své limity, je tedy třeba si uvědomit, že (ne vždy je možné) není možné jizvy odstranit zcela a beze stop. Proto je třeba znát všechny klady i zápory, a to i za cenu, že si korekci na poslední chvíli rozmyslíme. Délka trvaní účinku zákroku - korekce jizev Pokud se jizva zhojí, což je po 3-6 měsících a někdy i déle, je výsledek trvalý. Je-li zhojená jizva bledá, má-li barvu podobnou okolní kůži a je tenká, pak dá se hovořit o zdařilém výsledku. Existují však velké individuální rozdíly v rychlosti hojení a trpělivost je základní předpoklad zdárného výsledku. Ať se již rozhodnete jizvy korigovat či ne, je rozhodnutí čistě na Vás. Ne vždy je nutné jizvy chirurgicky zkrášlovat a proto pečlivě naslouchejte radám a doporučením svého ošetřujícího lékaře, který to s Vámi jistě myslí nejlíp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14965 (rodina-finance.cz#22004)


Přidat komentář