Vliv hudby na plod dítěte

I když je miminko ještě ukryté u maminky v bříšku, má plně vyvinuté smysly a je schopno vnímat své okolí. Během těhotenství můžete v určité míře ovlivnit, jak se bude dítě jako novorozenec chovat, zda bude klidné, či plačtivé. Co tedy slyší a vnímá plod?

Relaxační, uklidňující hudba pozitivně působí na těhotnou ženu, ale i na nenarozené miminko, které je schopné vnímat tuto hudbu. To, že poslouchá a vnímá, poznáte tím, že ucítíte jeho pohyby. V případě, že se hudba miminku líbí, ucítíte jemné pohyby, silnější pohyby jsou známkou toho, že vybraná hudba pro něj není to pravé. Ač se to nezdá, tak hudba je důležitou součástí života každého člověka, ať už se jedná o malé dítě nebo dospělého jedince. Hudba má blahodárné účinky na naši tělesnou i psychickou stránku. Hudba hraje významnou roli i v průběhu těhotenství. Harmonické tóny a klidná hudba navozují u děťátka uvolnění i zklidnění tepové frekvence srdce.

Sluch plodu nenarozeného dítěte

 • Koncem 6. týdne těhotenství, kdy je již možné potvrdit u ženy její graviditu, měří sice zárodek pouze kolem 6-8 mm, ovšem již nyní má v oblasti budoucí hlavičky patrný základ vnitřního ucha.
 • Ve 20. týdnu těhotenství má plod dítěte již plně funkční sluchový aparát, tak jako dospělý člověk.
 • Domníváte-li se tedy, že Vás a Vaše okolí v tomto období dítě neslyší, není tomu tak. Dítě vnímá Váš hlas, okolní zvuky, šum, hudbu. Vnímá, zda mluvíte klidně, nebo hlasitě, či zda se s někým hádáte. Dítě rozeznává, zda mluvíte s ním, nebo s někým jiným. Váš hlas mu je nejpříjemnější. Dítě vnímá tluk Vašeho srdce, šumění krve ve velkých cévách, zvuky z trávení žaludku, střevech, ale i Vaše dýchání. Veškeré tyto zvuky dosahují pro dítě až 100 decibelů.

Jakmile miminko přijde na svět, nejprve rozezná hlas matky a dalších nejbližších osob, které mohlo slýchávat, když bylo v bříšku maminky. Již během prvních deseti dnů po porodu zmizí zbytek plodové vody z jeho středního ucha. Do těchto deseti dnů je sluch miminka podobný tomu, jak slyšelo v děloze u maminky. Perfektně vnímá pro něj příjemné, ale i nepříjemné zvuky. Na nepříjemné zvuky obvykle reaguje pláčem a křikem. Co je pro novorozence zcela nové, je jeho vlastní křik, že se slyší, jak pláče. Miminko dokáže rozeznat hudbu, kterou během těhotenství maminky slýchávalo i pohádky nebo říkanky, které mu byly čteny. Hudbu, kterou miminko poslouchalo v těhotenství, pouštějte i po narození, bude mu připomínat známé bezpečné prostředí dělohy, to mu dodá pocit bezpečí.

Zpívání miminku v době těhotenství

Lidský hlas je velmi silnou zbraní, dokáže nás léčit, harmonizovat, odzbrojit, rozrušit, rozhněvat, rozesmutnit, rozplakat, rozesmát. Zpěv těhotenství podporuje přirozený vývoj nenarozeného miminka. Při zpěvu se Vám uvolní hlasivky a dochází přitom současně k uvolňování emocionálních bloků a k stimulaci vývoje Vašeho miminka. Budete-li miminku, když je ještě v bříšku zpívat, je velká pravděpodobnost, že po porodu bude lépe a klidněji spinkat, nebude tolik plakat a dokonce bude i lépe zvládat a čelit stresu v pozdějším věku.

Vhodná doba pro poslech hudby těhotenství

S tzv. cílenou uklidňující hudbou pro dítě, můžete začít již do čtvrtého měsíce těhotenství.

Výběr hudby pro plod dítěte

Budete-li ještě nenarozenému miminku pouštět například Vivaldiho a Mozarta, Vaše dítě bude v bříšku klidné. Zkuste mu pustit nějakou metalovou nebo rockovou hudbu, uvidíte, jak bude divoké a bude Vás v bříšku kopat. Nenarozené miminko také vnímá a reaguje na náhlé zvuky, jako například pronikavé zvonění u domovních dveří, potlesk, bouchnutí dveří, zatroubení auta, dělobuchy, petardy, rachejtle při ohňostroji apod.

 • K plodu miminka pronikají především hluboké tóny. Pokud tedy budete vybírat hudbu, volte tu, kde jsou hodně zastoupené basy.
 • Tóny a zvuky s vyšší frekvencí jsou pro miminko do značné míry pohlceny, dostatečně je tedy nemůže vnímat.

Vliv hudby při porodu

Použití relaxační hudby má mnohem méně stresující vliv i při samotném porodu. V některých porodnicích se již aplikuje muzikoterapie přímo na porodních sálech.

Důležitost pohody maminky v době těhotenství

Stres má velmi negativní vliv na ještě nenarozené dítě. Vedle kouření a drog je stres jedním z dalších faktorů, který nejvíce poškozuje nenarozené dítě. Následkem stresu, který působí na plod v těle těhotné ženy, dochází k předčasným porodům, děti mají nižší porodní váhu a menší obvod hlavičky, což naznačuje ne zcela vyvinutý mozek. Je velké spojení mezi stresujícími událostmi, které těhotná žena prožívala v období těhotenství a vadami plodu. Jedná se o stresující události: ztráta práce, rozvod, smrt v rodině, celkové cítění stresu, každodenní starosti, nedostatek sociální podpory apod. Mentální vývoj plodu v matčině těle je ohrožen především během prvního a druhého trimestu v těhotenství. Ne vždy však lze, aby byla těhotná žena stresu nebo určitého šoku ušetřena. Ženy bývají během těhotenství na podněty zvenčí více citlivé. Důležité je případnému tlaku nepodlehnout a pokusit se danou situaci řešit. V počáteční fázi těhotenství probíhají klíčové fáze vývoje mozku dítěte. U dítěte může snadno dojít k poruchám v regulaci stresových hormonů. Na druhou stranu mírný stres, tak jako u dospělých, může mít pozitivní účinky na dosud nenarozené dítě.

Distres v těhotenství

Jedná se o negativní druh stresu. Žena v těhotenství může být vystavena velkému a trvalému stresu, může tak ohrozit vývoj svého dítěte. Trvalý stres často přispívá i k delšímu porodu, nižší porodní váze a dalším zdravotním problémům dítěte po narození. Žena, která se v těhotenství příliš stresuje, může mít dítě mrzuté, plačtivé, protivné. Aby byl stres pozitivní, musí se k němu také pozitivně přistupovat.

Eustres v těhotenství

Jedná se o stres, který nás naopak aktivuje, pomáhá nám dosáhnout vytyčených cílů. Tento druh stresu, tzv. výzva, má pozitivní vliv na vývoj ještě nenarozeného miminka.

Odbourání stresu v těhotenství

 • Poslouchejte relaxační hudbu.
 • Během každého dne si vyhraďte čas pro sebe, odpočiňte si.
 • Nepřipouštějte si zbytečný stres.
 • Myslete pozitivně.
 • Naučte se používat relaxační techniky, zhluboka dýchejte.
 • Choďte na procházky do lesa, naslouchejte zpěvu ptactvu, vychutnávejte si vůni lesa, jehličí apod.
 • Myslete na sebe a svoji pohodu.
 • Dopřejte si masáž, které uvolní Vaše tělo i mysl.
 • Nepijte černou kávu, která může vyvolat nespavost, a která může navodit pocit úzkosti.
 • Udržujte dobré mezilidské vztahy, vztahy s rodinou, vztahy s přáteli.
 • Pravidelně cvičte.
 • Pokud máte náročné povolání, snažte se po práci relaxovat a udělat každý den alespoň jednu věc, která udělá radost Vám nebo Vašim blízkým.
 • Pokud máte nějaké trápení, svěřte se manželovi, kamarádce, nejbližším.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14923 (rodina-finance.cz#20450)


Přidat komentář