Školka, babička, nebo paní na hlídání?

Ta chvíle se blíží: maminka, která trávila poslední dobou čas s výchovou dítěte, se chystá k návratu do pracovního procesu. Zbývá však vyřešit jedna důležitá otázka: školka, domácí péče, nebo paní na hlídání? Co bude pro Vaše dítko lepší?

Chůva, babysitter, babička - hlídání dítěte

Rodiče, kteří neodešlou dítě do kolektivu, ale zajistí mu babysitter, babičku nebo jinou chůvu, tak činí z rozličných důvod:

  • tím nejjednodušším bývá fakt, že jediná dostupná školka zkrátka praská ve švech a je třeba čekat, až se uvolní místo;
  • velmi těžko se do předškolního zařízení umisťují děti s nějakým postižením, ať už tělesným, nebo duševním;
  • některé matky se obávají častých nemocí, a mnohdy právem - infekce se šíří opravdu rychle a ty se slabším imunitním systémem jsou pak týden ve školce a dva týdny doma;
  • někdy jsou rodiče vedeni snahou poskytnout svému dítěti „něco lepšího", nadstandardní individuální péči

Jak vybrat paní/slečnu na hlídání

  • Vyžádejte si reference - požádejte o telefon na nejméně dva předchozí zákazníky, kde babysitter dříve pracovala. Hledáte-li někoho na dlouhodobou každodenní spolupráci, uvědomte si, že vybíráte dalšího člena rodiny.
  • Do této volby by proto měli mít co mluvit všichni rodinní příslušníci, samozřejmě především dítě, o které se jedná.
  • Pozvěte adeptku nezávazně na návštěvu a po jejím odchodu se ostatních zeptejte, jak se jim líbila. Důvěřujte instinktu a prvnímu dojmu - většinou nezklame.

Vliv školky na dítě

Každodenní pravidelný kontakt s druhými dětmi umožňuje rozvíjet schopnost spolupráce, ale také takzvané prosociální vlastnosti, jako družnost, solidaritu, obětavost, toleranci či soucit.

Pokud se v rodině dítěte právě odehrává něco nedobrého (smutek z úmrtí někoho blízkého, konflikty nebo rozvod rodičů a podobně), dopřává mu několikahodinový pobyt ve školce důležitý psychický odpočinek. To, že je mezi svými kamarády a zabývá se něčím úplně jiným, než jsou problémy doma, mu pomáhá se zátěží se lépe vyrovnat.

Panují-li v rodině dítěte nestandardní poměry - rodiče patří k extrémní názorové skupině (například sektě), mají problémy se závislostí nebo třeba poněkud zvláštní výchovné metody - ve školce má dítě možnost seznámit se s běžnými normami, platnými ve společnosti. Je i pod určitým dohledem vychovatelek, které mají možnost odhalit případné týrání či zanedbávání.

Silnou stránkou mateřské školy je osvojování některých dovedností a návyků. Speciálně vyškolené vychovatelky mají mnoho zkušeností s tím, jak dítě naučit například správně držet tužku, používat různé druhy stavebnic, jak upevňovat důležité hygienické a společenské návyky.

Někdy také dříve než rodiče dokážou rozpoznat příznaky některých poruch (lehká mozková dysfunkce, logopedické vady) a nasměrují rodiče k příslušnému odborníkovi.

Nevýhody školky

Především nutnost být tam ráno včas. V drtivé většině školek se v určitou hodinu zamyká a pozdní příchozí jsou přijímáni se značnou nevraživostí. To vede k rannímu spěchu a stresu. Ještě horší je to v menších obcích, kde je možnost dostat se do školky mnohdy vázaná na jediný ranní autobus.

Co se týká školičky Kačky, máte tady možnosti zcela otevřené a dá se s nimi domluvit na jakoukoli hodinu a také mají otevřeno mnohem déle než ostatní školky.

Návrat zaměstnané ženy z práce domů

... nejdříve ze všeho si najděte čas na své dítě, které bylo řadu hodin s někým jiným než s vámi. Vybalování nákupu, příprava večeře, úklid v pokojíčku, to všechno počká. Dejte mu najevo, že jste tu teď jen pro něj, nechte si vyprávět, co celý den dělalo.

Pro který typ dětí je domácí péče vhodná

Nástup do školky není totiž vždy jen radostný zážitek. Záleží na typu osobnosti - existují tříleté děti, které jen rodičům zamávají a hned se vrhnou do nových zážitků, a vedle nich pětileté, které se ještě po několika týdnech každé ráno s pláčem drží maminčiny sukně.

Nadměrně úzkostné děti, pro které je každá nová situace obrovskou zátěží a herna hlučící nepřehlednou spoustou cizích dětí v nich vzbuzuje pocit ohrožení. Pro takové děti je chůva nezbytností a jen pomalu a s pomocí zvláštních „osmělovacích" technik je možné zvykat je na větší sociální zátěž.

Mimořádně nadané děti, které ve čtyřech nebo pěti letech plynně čtou, vyznají se v atlase, hrají šachy a zajímají se o cizí jazyky, se budou mezi svými vrstevníky připadat osamocené. K charakteristickým vlastnostem nadprůměrných dětí navíc patří menší potřeba spánku, značná zvídavost, vytrvalost, přecitlivělost a sklon k perfekcionismu. To všechno jsou vlastnosti, které z nich dělají noční můru všech vychovatelek.

Nevýhody domácí péče

Sociálnímu šoku, který si většina dětí odbude nástupem do mateřské školky, se děti s chůvou nevyhnou, jenom ho o dva nebo tři roky oddálí. Mělo by jim být proto umožněno, aby se setkávaly se svými vrstevníky alespoň na hřišti, na plavání a podobně. Někdy vznikne mezi dítětem a chůvou silná citová vazba, zvlášť je-li to například babička, může to být ale i úplně cizí „teta". To je moc dobře, některé matky to ale jen obtížně zvládají. Na jednu stranu mají pochopitelně radost, že dítě v době jejich nepřítomnosti nestrádá, na straně druhé krutě žárlí - zvláště když dítě začne pronášet komentáře typu: „špagety už chci jenom od Petry, jsou lepší než ty tvoje" nebo „Petra to dělá takhle".

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14924 (rodina-finance.cz#20603)


Přidat komentář