Odběr plodové vody

Plodová voda představuje ochranné prostředí pro plod, umožňuje jeho nerušený vývoj. Odběr plodové vody neboli amniocentéza slouží k odhalení některých závažných vrozených vad plodu u těhotné ženy.

Co je plodová voda

Plodová voda je tekutina obklopující plod v plodových obalech, začíná se tvořit již brzy po oplodnění, nejprve je zdrojem matka, později se základem pro plodovou vodu stává moč plodu. Má zásadní význam pro vývoj plodu. Plodová voda se vyměňuje každých 24 hodin. Ke konci těhotenství je obměna plodové vody velmi rychlá, za hodinu se jí vymění až 50%. Za celé těhotenství, které trvá zhruba 42. týdnů, těhotná žena vyprodukuje kolem 849 litrů plodové vody. Plodová voda je tvořena z 99% vodou, dále obsahuje 0,3% glukózy, 0,3% bílkovin, 0,7% močoviny, kreatin a minerální látky. Dále jsou v ní zastoupeny epitelie odloupané z povrchu plodu, mázek a chloupky lanuga. Plodová voda umožňuje nerušený vývoj plodu tím, že působí na jeho povrch stejnoměrným tlakem, rovnoměrně rozepíná plodové vejce i děložní svalovinu, chrání placentu před útlakem, zabezpečuje nerušenou placentární cirkulaci.

Prasklá plodová voda

Prasknutí plodové vody znamená náhlý odtok plodové vody. Plodová voda má většinou čirou barvu. Může však být ve vodě i příměs krve, která se do ní dostala z prasklých cévek v děložním hrdle. Pokud má plodová voda zelenou barvu, ukazuje to na infekci, což není dobré. Tato situace může přijít na začátku porodních kontrakcí. Vždy, když dojde k prasknutí plodové vody, je důležité se ihned dostavit do porodnice. I kdyby se jednalo o planý poplach, je to lepší, než kdyby se něco zanedbalo. Plodová voda může začít odtékat již několik hodin před porodními bolestmi nebo až v jejich průběhu. V termínu porodu je plodové vody 600 až 700 ml. Přenáší-li žena, plodové vody postupně ubývá. Relativně ubývá plodové vody již od 4. měsíce těhotenství, kdy je jí v poměru k objemu plodu nejvíce, a plod měl v plodovém vejci mnohem větší prostor k pohybům než v pozdějším stádiu těhotenství. Odtékající plodová voda zvlhčuje porodní cesty.

Vysvětlení odběru plodové vody

Za posledních třicet let se odběr plodové vody stalo běžně používaným vyšetřením u těhotné ženy. Jedná se o lékařskou proceduru, která je využívána v prenatální diagnostice k určení chromozálních vad, vývojových poruch a infekcí plodu. Při odběru plodové vody je odebráno z dělohy z amnia, tekutiny, která obklopuje plod, velmi malé množství plodové vody. DNA z odloupaných buněk z pokožky plodu, může být vyšetřena na přítomnost genetických vad.

Odhalení vývojových vad plodu pomocí amniocentézy

Amniocentéza dokáže odhalit vrozené poruchy mozku, mnohé vzácné dědičné metabolické poruchy. Z odebrané plodové vody se provádějí cytogenetické a biochemické vyšetření. Při onemocnění plodu rozštěpem páteře nebo některými jinými chorobami, je koncentrace některých látek v plodové vodě zvýšená. Úspěšnost odhalení chromozomálních vrozených vad je až 99,5%.

Výběr žen podstupujících odběr plodové vody

Amniocentéza je doporučena těhotným ženám ze dvou důvodů, které jsou genetické a porodnické.

Genetické důvody pro odběr plodové vody

  • Věk matky nad 35 let
  • Věk muže nad 50 let
  • Pozitivní biochemický screening (odběr krve v 16. týdnu těhotenství)
  • Vrozené vývojové vady v rodině
  • Podezřelý nález na ultrazvuku
  • Vrozené poruchy metabolismu
  • Předchozí porod plodu s vrozenými vývojovými vadami

Porodnické důvody pro odběr plodové vody

  • Určení zralosti plic plodu nebo bakteriologické vyšetření plodové vody
  • Vyšetření bilirubinoldů při nálezu pozitivních protilátek těhotné

Biochemický screening

Biochemický screening představuje odběr krve v 16. týdnu těhotenství. Jde o vyšetření hladin tří hormonů v krvi (alfafetoprotein, hCG a estriol). Podle vzájemného poměru hladin hormonů a věku matky lze identifikovat riziko možného vzniku vývojové vady plodu. Toto vyšetření při pozitivním výsledku odhalí riziko genetické vady plodu se 64% pravděpodobností. Při pozitivním výsledku je těhotné ženě doporučen odběr plodové vody, které je v tomto případě plně hrazené pojišťovnou.

Vhodná doba pro odběr plodové vody

Odběr plodové vody se provádí v době, kdy je ze zákona ještě možné těhotenství přerušit, a tím zabránit narození postiženého dítěte. V případě, že by výsledek šetření z plodové vody dopadl pozitivně, těhotenství se přerušuje jen na přání těhotné ženy. Nejbezpečnější je pro odběr plodové vody období po 15. týdnu těhotenství, nejpozdější období je do 24. týdne těhotenství. Odběr plodové vody není povinný. Každá těhotná ženy má právo se rozhodnout, zda odběr plodové vody podstoupí. Vyjdou-li pozitivní výsledky a žena se rozhodne pro ukončení těhotenství, přerušuje se vyvoláním porodních stahů, kdy se jedná v podstatě o porod jako takový.

Postup při odběru plodové vody

Před odběrem plodové vody je kůže v místě, ze kterého bude plodová voda odebírána, znecitlivěno lokální anestézií. Těhotná maminka během zákroku leží na vyšetřovacím lůžku na zádech s obnaženým bříškem. Vyšetření začíná jako běžné klasické ultrazvukové, kdy doktor přejíždí sondou po bříšku a pečlivě zkoumá plod. Znecitlivující injekce je aplikována do podkoží v místě předpokládaného vpichu. Pomocí tenké dlouhé jehly, která pronikne přes dutinu břišní, dělohu i plodové obaly, je odebráno 15 až 20 mililitrů plodové vody. Jehla je poté opatrně vytažena ven. Zákrok je pro Vás, jako těhotnou maminku nebolestivý, vpich znecitlivující injekce cítíte jako běžný od vpichu od injekce, když je Vám odebírána krev. Vzorek odebrané plody miminku rozhodně nechybí a tělo ho postupně samo znovu doplní.

Výsledky z odběru plodové vody

Výsledky z odběru plodové vody jsou známy do deseti dnů.

Rizika skýtající odběr plodové vody

Odběr plodové vody je přeci jenom zásah do Vašeho organismu, v podstatě i organismu plodu. Riziko případného potratu se udává ve výši necelé 1%. Kromě toho se mohou objevit i jiné méně závažné komplikace, jako částečný odtok plodové vody, zánět, předčasný porod, poranění plodu jehlou. Jedná se však o zcela výjimečné komplikace, které lze řešit. Větší riziko následného potratu mohou mít ženy, které jsou starší, dále ženy, které během těhotenství krvácely, ženy, které dříve samovolně potratily nebo podstoupily umělé přerušení.

Příprava těhotné ženy před samotným odběrem plodové vody

Před odběrem plodové vody byste neměly tři až šest hodin jíst. Na vyšetření byste měly přijít s plným močovým měchýřem.

Klidový režim ženy po odběru plodové vody

Po odběru plodové vody by měla ženy dodržovat výlučný klid nejméně po dobu dvou dnů, kdy bude převážně polehávat a vstávat jen kvůli potřebě na toaletu. Můžete cítit mírné bolesti a křeče, rozhodně se nijak nezatěžujte, pokud možno nepoužívejte při vstávání na toaletu a zpětné ulehnutí břišní svaly. Po dvou dnech již můžete vstát, ovšem stále se doporučuje zvýšený klidový režim, a to po dobu jednoho týdne. Nákupy a jiné domácí práce, při kterých byste měla něco zvedat, přenecháte manželovi nebo kamarádce apod.

Oblečení pro miminka - LEVNĚ

Stane se z Vás za malou chvíli maminka? Jistě se už moc těšíte a pomalu se na tuto chvíli připravujete. My Vám poradíme, kde si můžete koupit velmi krásné a hlavně** praktické a velmi levné oblečení** pro Vaše miminko.

Jsou zde k dostání také super balíčky pro budoucí maminky, ve kterých máte opravdu všechno co budete při svém mateřském startu potřebovat. Můžete se o tom přesvědčit sami.** Tento eshop je výborný** hlavně pokud potřebujete dobře nakoupit, ale při tom neutratit spoustu peněz.

Klasik - balíček pro budoucí maminky

Věříme, že se Vám tento internetový obchod bude moc líbit a něco hezkého si zde pro svého drobečka objednáte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14922 (rodina-finance.cz#20444)


Diskuze a zkušenosti

Marta | 14.07.2010 21:17
odběr plodové vody Děkuji za Všechny informace, které jste v textu poskytli. Výborná stránka :D

Petra | 15.09.2010 19:54
Pozor na statistiku!1% riziko je zcela vyšší než 1% Ihned po odběru plodové vody jsem měla kontrakce,což díky mému popisu bolestí,nevolnosti bylo personálu jasné,lékař mi odeslal domů a do zprávy napsal alibisticky,že výkon proběhl bez komplikací.4 hodiny po amniocentése došlo k odtoku plodové vody,takže jsem se do nemocnice vrátila zpět,plod byl ještě vitální,ale nebyla již plodová voda,takže to byl konec mému těhotenství.Při dotazu,zda můj případ bude hlášen do statistiky,mi bylo řečeno,že ne.Pokud mi ale rozum slouží,tak toto nebylo míněno vyvolat vpichem potrat plodu.Jelikož před amniocentésou mi lékař varoval,že se jedná o zřejmě postiženého chlapečka.O tři dny později,již po potratu mi přišel výsledek genetiky,že to byla zdravá holčička.Děťátko mi již nikdo nevrátí.Za provedení 10 minutového výkonu jehlou vpich i bez umrtvení nemocnice vyinkasuje od pojišťovny 40 tisíc korun.Raději bych už na amniocentésu nešla,protože tímto způsobem bych asi nebyla schopna donosit dítě.Procento rizika je vyšší,než se uvádí.

tararque | 22.09.2010 19:21
ověřte si informace Ne všechny informace v tomto článku jsou pravdivé. Např. desetidenní čekání na výsledky nebo to, že má být žena před odběrem zcela lačná a na odběr přijít s plným močovým měchýřem.

Lucie | 06.10.2010 10:33
Silné křeče a bolesti po amniocentéze!!! To co tu ctu, je strasne... Me ted ceka amniocenteza a mam z toho strasny strach, protoze uz to mam jednou za sebou. Ackoli se vsude pise, ze je to NAPROSTO BEZPROBLEMOVY ZAKROK, procento potratu 0,5 - 1% potratu, vidím to jinak! Naštěstí se mi narodil zdravý syn, ale po amniocentéze mi bylo dva dny tak strašně moc zle, silné křeče, myslela jsem, že potratím. Dva dny a dvě noci jsem bolestí brečela a modlila se, ať je moje miminko v pořádku... Skutečně je to TAK BEZPROBLĚMOVÝ zákrok???? Nic necítíte, vpich taky, všechno je v pořádku a nic nebolí??? Připadala jsem si jako blázen, protože vpich mě bolel, ale o to nešlo, při odběru jsem měla pocit šíleného tlaku a miminko se celý den tak strašně mlelo, že jsem měla pocit, že je tam na sucho... Možná že paní, která tu uvádí, že o miminko přišla patří mezi těch 0,5% (ačkoli netuším jak, když ji ani nezapsali do statistiky) a já jsem taky naprostáááá výjimka.... Skutečně je to tak??? Lucie

Helenka | 21.10.2010 23:19
určení otcovství Dobrý den mám prozbičku zda se dá zjistit z plodové vody otec?popřípadě jakým způsobem se dá zjistit otec v době těhotenství předem děkuji za radu

Daniela | 27.10.2010 21:24
V cizině se od amniocantesy upouští Prosím Vás, v cizině se již od amniocentésy upouští, navíc v ČR je doporučená hranice od 35.roku těhotné doporučeno provést amniocentésu.V cizině je doporučená hranice od 37.roku.Navíc nátlakové akce a výhrůžky českých genetiků by si asi těžko někdo v cizině dovolil.Aby lékařka z genetiky si do ambulance na pomoc přivolala kolegyni a společně pak lámaly těhotnou ženu k podepsání negativního reversu a navíc diktovaly přesný text, který si má těhotná vlastnoručně napsat a podepsat,že o amniocentesu nestojí a rizika si nese sama...atd.!!! Takové chování je i z lidského hlediska neomluvitelné.Bohužel někteří čeští lékaři zatím vystupují ze své nadřazené pozice.Neuvědomují si, že jednají s pacientem, který je také ve stresu a pak se mnozí diví, když se jim může dostat odplaty,která nemusí jít jen oficiální cestou.Pracuji v oboru a nedovolila bych si aplikovat podobné chování na své pacienty ať již ve státní tak v soukromé nemocnici. Nakonec i v kapitalistické cizině se s lékařem pacient baví jako rovný s rovným a lékař by si nedovolil podobné nátlakové jednání.Ačkoli to si každý s sebou nese do života vychování, kterého se mu dostalo z domova od rodičů.

Alena | 03.01.2012 00:55
Pěkný článek Pěkný článek. Pomohl v orientaci jen škoda, že tu není více informací jako jsou kontakty na odběr.

Petra S | 16.07.2012 15:13
zničené těhotenství Dobrý den ,ve 42 jsem čekala své páté dítě,které jsme si přáli,byla jsem na všech testech , i když podrobný genetický test ukazoval na zdravého chlapečka mé krevní testy vykazovaly jen minimální odchylku.díky tomu mne genetička opravdu velmi přesvědčovala abych šla na amniocentézu,v podtatě mám pocit ,že člověk nemá úniku nakonec vás úplně zblbnou a nechají podepsat hromadu papíru jen pro své aliby,říkala jsem ,že se velmi bojím odtoku plodové vody a že mám neurologické problémy,na to mi paní mudr odvětila že riziko je sice větší,ale že se nemusím bát a s klidem do mne zajela jehlou,voda netekla tak jak měla tak aby zákrok dodělali a mohli si mne odškrknout tak odebrali vodu pod tlakem to už jsem brečela a žádala aď ze mne jehlu hned vytáhnou,lékařka na mne už nereagovala co by ,vždy´t papíry už měli podepsaný.Nakonec mne po zákroku poslali domů s tím že vše v pořádku,nic se nebojte,doma mi ještě ten den zrovna když mi volali ,že miminko je zdravé odtekla plodová voda.Odjela jsem okamžitě do nemocnice kde se čekalo co bude dál.Voda se sice doplnovala ale neustále odtékala ,ale můj malý syn hrdina vydžel až do 30 týdne,i když jsem po tom měla štěstí jen na samé výborné lékaře,můj syn bude mít díky stálému odtoku,doživotní postižení.Nevím co bych té paní doktorce co mi tak "kvalitně "provedla amniocentézu řekla ale nic pěkného by to nebylo.Jsem ráda že můj chlapeček si svůj život vybojoval , ale kvůli jedné nezodpovědné lékařce ho bude mít o moc těžší.Proto všechny maminky varuji,pokud nenaleznou na ultrazvuku opravdu závažný problém miminka ,na amniocentézu nechoďte !!

Paní Jana | 06.03.2013 07:34
Interupce Dobrý den, chci se zeptat kolik stoji interrupce a hlavne nevim kolik tydnu jsem tehotna. Menstruaci jsem nedostala v ocekavani zacatkem ledna,tak jsem pouzila teh.test a vysledek pozitivni!! Hlavne tezko shanim penize a nevim jak se zaridit,hlavne to musi jit pryc. jsem v situaci kdy sama nemam bydleni,shanim praci a pobiram castecny invalidni duchod pro sluch. postizeni.. momentalne jsem v usti nad labem,zatim u byvaleho pritele a nevim si tu rady. Teprve az vyresim nechtene tehotenstvi, tak pojedu do jablonce n/Nisou a muzu bydlet u moji mamky,najit si tam praci,atd... V podstate uz jsem tam skoro bydlela, tady v usti jsem nemela dobre vyhlidky pro normalni zivot,spis pohyb na tenkem ledu (novy pritel,drogy..) kdyz jsem to konecne snim ukoncila a rozhodla se vratit do jablonce a zacit znovu tak prislo to tehotenstvi!! Prosim vas o pomoc , udelam cokoli jen abych sla na preruseni a nasledne hned zpatky do Jablonce a zacit realizovat to co melo byt!! Budu cekat na brzkou odezvu.

....... | 10.04.2013 07:40
Interupce Dobry den mam dotaz,je mi 47let,kolik stoji interupce jsem v 6 tydnu .dekuji za zpravu

jitka | 30.04.2013 15:50
odběr plodové vody Dobrý den,musím reagovat na názory s odběrem plodové vody. U obou mých dětí mi prováděli amniocentézu a vždy jsem ji chtěla sama a dobrovolně. Pokaždé byl zákrok bezbolestný a pokud je člověk min.2 dny v klidu opravdu by se nemělo nic stát. Určitě záleží na tom,kde vám jí provádějí,já byla v Motole,kde tyto zákroky jsou často a profesionálně provedeny. Neměla jsem žádné bolesti a obě moje děti jsou v naprostém pořádku,takže maminy nemějte takový strach. Hezký den!

Terka | 16.01.2014 10:37
Žádný strach .-) Dobrý den.Po přečtení těchto článku jsem se rozhodla,že napíšu svojí zkušenost.Měla jsem jít na odběr plodové vody a našla jsem si na netu tuto stránku.A byla jsem uplně ochromená strachy co jsem se tady dočetla.A realita?Byl to nebolestivý a rychlý zákrok.Já mám problém už při odběrech krve a tohle mě vubec nevadilo.Chci povzbudit ty co to mají před sebou a jsou stejní bojínci jako já,aby se vubec nebály.Zákrok sám o sobě vubec nestojí za ty nervy.

Pavla | 22.12.2015 11:04
Byla jsem na odběru plodové vody, než jsem šla, taky jsem měla hrozny strach, ale dá se to přežít, vpich sám o sobě bolí asi jako při naberu krve a poté už jsem necítila nic, jen ke konci mírný tlak, byla jsem na Genetice v Plzni a můžu všem doporučit, všichni moc příjemní a vstřícní, vše vysvětlí, poradí, uklidní. Teď už jen čekám na výsledky a doufám, že bude vše vpořádku. Vůbec se nebojte, nestojí to za to!


Přidat komentář