Musí porod bolet?

Mnoho žen, i když se na porod pečlivě připravovaly, je intenzitou bolesti překvapena a zaskočena. Popisují ji jako bolest, kterou ještě nikdy nezažily. Pojďme si spolu představit možnosti současné porodnické analgezie a anestezie.

Porodní bolesti

Silnějšími porodními bolestmi trpí více mladé prvorodičky oproti ženám starším a vícerodičkám, dále ženy s bolestivou menstruací v anamnéze, obézní ženy a ženy, které porodily velké dítě. Porodní bolesti bývají silnější u předčasných porodů, i když je hmotnost plodu menší než u donošeného. Zde hraje roli hlavně psychika ženy, a to faktor termínu porodu.

Vnímání porodních bolestí je zcela individuální a záleží na mnoha okolnostech. Jsou to například** práh bolesti ženy**, tělesná konstituce, charakter porodních cest, hmotnost a uložení plodu, průběh těhotenství, uložení plodu, touha po dítěti, partnerský vztah, apod.

Porodní bolest je přirozená a doprovází téměř každý porod. Je způsobena děložními stahy, kterými se tělo snaží vypudit plod z těla matky. Porod znamená pro ženu jak fyzickou tak psychickou zátěž, na niž odpovídá stresovou reakcí matka i plod. Budeme-li se bavit o tom, jak stresová reakce ženy na porodní bolest vypadá, měli bychom vyjmenovat takové projevy, jako je úzkost, strach, bledost, pocení, únava, zvýšení srdeční frekvence a tlaku, zvracení. Zároveň stoupá hladina stresového hormonu kortizolu v krvi.

Stresová reakce matky

Není prokázáno, že by u nekomplikovaného porodu měla stresová reakce matky negativní vliv na plod. Je to dáno řadou obranných mechanismů, kterými se mateřský organismus snaží na zátěž přizpůsobit. Pokud jsou ale tyto mechanismy narušeny, může stres negativně ovlivnit jak matku, tak i plod. Například u zvláště úzkostných žen mohou vysoké hladiny hormonu kortizolu výrazně ovlivnit zásobení plodu kyslíkem, což může vést až k akutní nitroděložní tísni plodu.

Jak může analgezie ovlivnit průběh porodu?

Základním cílem** analgezie** je průběh bolesti. Kromě toho mohou léky podávané v rámci analgezie zmírnit stres rodičky, uvolnit porodní branku a zkrátit dobu porodu. Tyto pozitivní účinky jsou velice důležité, ale léky musí být podávány s velkou opatrností tak, aby neovlivnily fyziologický průběh porodu. Každý lék podaný během porodu může nepříznivě ovlivnit jak matku, tak i plod. U rodičky to může vést k nedostatečné spolupráci a nakonec i k operačnímu ukončení porodu.

Nefarmakologické metody porodnické analgezie

Předporodní příprava si klade za cíl co nejvíce u ženy redukovat strach z porodu. Součástí předporodní přípravy je poučení o správné životosprávě, informace o sociálních a pracovních důsledcích těhotenství, seznámení ženy a jejího partnera s průběhem porodu a možnostmi analgezie při porodu. Dále se ženy mohou informovat o zásadách péče o dítě a technické kojení. Pro ženu, popřípadě i jejího partnera, je výhodou, pokud je jim ke konci těhotenství umožněna prohlídka porodních sálů a seznámení se s personálem porodnice.

Akupunktura - jde o alternativní možnost ovlivnění porodních bolestí. Pomocí dráždění přesně stanovených míst na těle se dosáhne analgetických, uvolňujících účinků, zejména u dobře poučených pacientek.

Hydroanalgezie - nebo-li** vodní koupele, sprchy, horké a teplé obklady, porody do vody**. Jde o známou metodu pro zmírnění bolestí. Teplá voda způsobuje uvolňování látek tlumících bolest, branka se otevírá rychleji a porod se zkracuje. Zastánci porodu do vody jej nepravdivě označují za přirozenější. Rodička tráví ve vaně jak první, tak i druhou dobu porodní. Nevýhodou je, že tato metoda je technicky náročná, proto tento způsob porodu nenabízí každá porodnice. Je zde riziko infekce u matky i u plodu nebo vdechnutí vody novorozencem

Otec u porodu

Otázku přítomnosti otce u porodu by měli nastávající rodiče předem důkladně zvážit. Muž by měl mít možnost svobodné volby účasti u porodu. Měl by ale také respektovat přání ženy, pro kterou nemusí být jeho přítomnost u porodu v tak intimní chvíli příjemná. Někteří muži znamenají pro svoji partnerku opravdovou pomoc, dodávají jí pocit odvahy a bezpečí, partnerova přítomnost je uklidňuje. Řada otců potvrzuje, že se po porodu prohloubil jejich vztah k ženě a dítěti.

Přítomnost u porodu je pro ně jakési vyvrcholení celého těhotenství, během kterého se na dítě připravovali společně se ženou. Na druhé straně může zážitek na porodním sále pro citlivějšího nastávajícího otce znamenat až psychické trauma. V krajním případě u něj může dojít i k sexuálním poruchám.

Epidurální analgezie

Jde o přerušení nervových vzruchů podáním malého množství anestetika a opiátu do páteřního kanálu. Cílem** epidurální analgezie** je nenarušit fyziologický průběh porodu a pohyb ženy, proto se dávají jen malé dávky.** Základní indikací pro podání epidurálu je přání rodičky tlumit porodní bolesti**, ale existují i léčebné důvody, proč ji podat. Důvodem mohou být kardiovaskulární nemoci matky, plicní onemocnění, oční choroby, diabetes mellitus nebo úzkost a vyčerpání rodičky. Jde- li o plod, pak se** epidurál** podává například při předčasném porodu, při nízké porodní hmotnosti plodu, vícečetném těhotenství nebo je- li plod v poloze koncem pánevním.

Povinně se epidurální analgezie podává při porodu mrtvého plodu nebo při ukončení těhotenství ve druhém až třetím trimestru těhotenství. Epidurál je velmi účinný, ale porod přesto není zcela bezbolestný. Úmyslně se při epidurálu nechává tzv. zbytková bolest, aby rodička cítila tlaky, mohla dobře spolupracovat a tlačit. Podmínkou pro podání epidurální analgezie je dobrá informovanost rodičky a také příznivý porodní nález, což znamená, že u prvorodičky musí být branka otevřená na minimálně 3 - 4 cm a u vícerodičky 2 - 3 cm a více.

Výhody a nedostatky epidurální analgezie

Výhodou je vysoká analgetická účinnost a také to, že neovlivňuje životní funkce novorozence. Neovlivňuje pohyb ženy, neprodlužuje ani nezkracuje porod. Epidurální analgezie má příznivý vliv na prokrvení placenty a tím zlepšuje zásobení plodu kyslíkem. V případě potřeby provedení císařského řezu je snadné rozšířit epidurální analgezii na epidurální anestezii bez časové prodlevy. Nevýhodou je však organizační a technická náročnost, riziko poranění obalu míchy a bolest hlavy po porodu, u které dochází u dvou rodiček ze sta.

Kdy nelze epidurální analgezii podat?

V dnešní době existuje jen málo důvodů, kdy epidurální analgezie nesmí být podána. Mezi ně patří alergie na anestetikum, infekce v místě vpichu, porucha krevní srážlivosti matky, krvácení v průběhu porodu, předčasné odlučování placenty, akutní nitroděložní tíseň plodu, překotný porod a nesouhlas ženy.

Celková anestezie

I přesto, že vzrůstá trend epidurální analgezie, je celková anestezie v porodnictví stále velmi rozšířená, a to zejména při akutních stavech. Za optimálních podmínek celková anestezie stav novorozence neovlivní.** Komplikovaný porod** však vždy přináší riziko pro plod a novorozence a anestetika mohou tento stav ještě zhoršit. Důležité je co nejrychleji vyndat novorozence z těla matky. Celková anestezie může být riziková i pro matku.

V dnešní době znamená celková anestezie kombinaci inhalačních anestetik a nitrožilně podaných léků. Jsou to analgetika a léky k uvolnění svalového napětí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14940 (rodina-finance.cz#23334)


Přidat komentář