Jak si rozdělit péči o dítě?

Rozhodli jste se ukončit manželství, ale stále nevíte, jak si rozdělit péči o děti? Chtěli byste je mít oba jen pro sebe, nebo se k nim naopak partner nehlásí? Jak se dohodnout, aby bylo Vaše rozhodnutí pro děti tím nejlepším a děti trpěli co nejméně?

Rozvod je pro každého partnera zatěžkávací zkouškou. Bohužel jím netrpí pouze manželé, ale především jejích děti, které by jistě byly rády, kdyby mohly vyrůstat v harmonické úplné rodině. Bohužel se v dnešní době** rozvádí každé třetí manželství**, což je opravdu hodně oproti letům minulým. Rozdělení majetku není pro rodiče tím hlavním, co musí řešit. Jde především o děti. Jak si rozdělit péči o ně, aby dítě co nejméně odloučením rodičů trpělo? O osudu nejmenších dětí rozhodují rodiče, kteří si sami určí, kdo bude děti vychovávat. U starších dětí již to můžou být děti samotné, kdo se vyjádří k tomu, se kterým z rodičů by chtělo nadále vyrůstat. Jaké jsou možnosti péče o dítě? Kde by mělo dítě vyrůstat a jak často se vídat s druhým rodičem?

Žít v úplné rodině je pro děti luxus. Dítě tak má vše, co potřebuje ke spokojenému životu. Ovšem to se týká rodin, které žijí v harmonickém vztahu, bez hádek, bez násilí, bez alkoholu a drog. V některých případech je však situace v rodině tak nepříznivá, že je pro dítě rozvod rodičů vysvobozením. Pokud manželství absolutně nefunguje, a rodiče setrvávají ve vztahu jen kvůli dětem, není to také dobré řešení. Dítě napjatou situací v rodině trpí víc, než si rodiče vůbec můžou myslet. V takovém případě je lepší se rozvést a rozumně se dohodnout na péči o dítě. Jaké jsou nejčastější varianty péče o dítě?

O dítě pečuje jeden rodič

Jde o** nejčastější druh péče o dítě**, kdy je dítě soudem přiděleno jednomu z rodičů. Nejčastěji to bývá matka, která se stará o dítě. Pokud se rodiče nedohodnou, pak soud rozhodne o pravidelných návštěvách druhého rodiče s dítětem. Většinou se jedná o každý druhý víkend, nebo jeden den v týdnu, apod. Záleží převážně na dohodě rodičů, jak jim to vyhovuje. V případě takové péče si dítě vytváří bližší vztah k rodiči, se kterým trvale žije a druhému rodiči se vzdaluje. Ani rodiče nejsou v pravidelném nebo častém kontaktu, což má negativní dopad na jejích komunikaci, která je pro dítě tím nejdůležitějším, i když jsou rodiče již rozvedení. Rodiče by spolu měli mluvit i nadále, kvůli dětem. U malých dětí má tento druh péče o dítě nevýhodu v tom, že druhý rodič, který je s dítětem pouze každý druhý víkend nebo jinak podobně, se mu snaží čas, který s ním nebyl, vynahradit jinak. Kupuje mu, na co si dítě vzpomene, vymýšlí bohatý program, aby dítěti vynahradil vše, co nemohl doposud, což se negativně může projevovat na vzájemných citech dítěte a tohoto víkendového rodiče. Nemají totiž čas a možnost vybudovat si mezi sebou takové pouto, které se buduje právě doma, v poklidu, u rodinného krbu. Takto má dítě spoustu zážitků z posledních dvou dnů, ale s rodičem si toho moc nestihli říct. U starších dětí se již návštěvy u druhého rodiče přizpůsobují hlavně jejich koníčkům, neboť starší děti již mají své zájmy, své přátele a kolikrát se jim nehodí jet k druhému rodiči na víkend. Už mají zkrátka také svůj život. Proto často taková dohoda končí tak, že se dítě vídá s druhým rodičem náhodně, dle jejich vzájemné dohody a nedodržují pravidelné intervaly návštěv stanovené soudem.

Střídavá péče

Střídavá péče není tolik běžným typem péče o dítě. Jde o rozhodnutí soudu, kterým se stanoví, jak často se budou rodiče v péči o dítě střídat. Zpravidla dohoda rodičů a následné rozhodnutí soudu funguje tak, že děti jsou týden nebo dva týdny u jednoho rodiče a poté stejnou dobu u rodiče druhého. Podmínkou takové dohody je však minimální vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů – kvůli škole, zájmům, kroužkům, kamarádům. Výhodou střídavé péče je, že dítě tráví s každým rodičem stejný čas a tak má stejně blízko ke každému z nich. Rodiče jsou v pravidelném kontaktu, což má také pozitivní dopad na dítě. Střídavá péče má ale také své nevýhody. Dítě pořádně neví, kde je jeho skutečný domov. Každý potřebuje zázemí, kam se rád vrací, natož malé dítě. Navíc neustálé stěhování od jednoho rodiče k druhému nemusí dítě také dobře snášet. Bydlení u mámy je jiné, jak bydlení u táty. Každý se chová jinak, každý má zaběhnuté jiné rituály, každý má na dítě a na vedení chodu domácnosti jiné požadavky. Proto musí dítě vždy po týdnu či 14 dnech přepnout, což mu může činit problémy a může být zmatené. U střídavé péče se musí dítě neustále loučit s jedním z rodičů. Zvláště pokud jsou děti malé a mají v celé situaci zmatek, tak sotva, co si zvyknou zase na bydlení u jednoho rodiče, už se musí loučit a putovat k rodiči druhému. Střídavá péče se jeví jako spravedlivé řešení, ale pro koho? Pro děti, nebo spíše pro rodiče?

Každý rodič si vezme jednoho sourozence

Tento model péče o děti není příliš častý, přesto se také sem tam vyskytuje. V případě, že dochází mezi rodiči k rozvodu, se můžou dohodnout, že si každý z nich ponechá v péči jednoho ze sourozenců, pokud jsou děti dvě, v případě většího počtu dětí si určí poměr, kdo kolik dětí bude vychovávat. Rozhodně se nejedná o šťastnou variantu. Nejenže děti trpí samotným rozvodem rodičů, kdy přichází o druhého rodiče, ale navíc se musí vyrovnat se situací, že ztrácí i sourozence. Rozdělit sourozence je dost smutné. Sourozenci jsou přece od toho, aby děti nebyly sami, aby se měly o koho opřít. Jejich rozdělení je dosti nešetrné a takové rozhodnutí je potřeba důkladně zvážit, neboť může ublížit dítěti víc, než si vůbec dospělí dokážou představit.

Samostatná dohoda rodičů

Dohoda rodičů je tím nejlepším řešením, které může po rozvodu rodičů nastat. Rodiče se dohodnou bez soudu, bez právníků, zkrátka sami, jak se o děti podělí. Jde o nejlepší způsob dohody, která respektuje zájmy dětí. Navíc vše ke spokojenosti rodičů. Nejčastěji takové dohody vypadají tak, že děti žijí trvale s matkou, ale kdykoliv chtějí vidět otce, nebo otec děti, není problém a můžou se vidět. Z dohody rodičů je patrné, že mají k sobě vzájemnou důvěru a že se dokážou dohodnout, což je pro budoucí výchovu dětí velmi důležité.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14947 (rodina-finance.cz#23439)


Přidat komentář