Cvičení v těhotenství - Praha

Těhotenství je pro každou ženu důležitým mezníkem v jejím životě, kdy se vše mění a ona si začíná uvědomovat, že již nikdy nebude nic tak, jak bývalo. Mnoho věcí je pro ni zcela nových a neznámých, což v ní vyvolává řadu protichůdných pocitů a emocí.

Období těhotenství

V tomto období plném změn se potýká s řadou otázek, na které si sama nedovede odpovědět, cítí se zranitelná a zároveň má pocit ohromné zodpovědnosti za nově vzniklý život, rostoucí pod jejím srdcem. Právě v tento čas, tak jako snad nikdy jindy v životě, žena potřebuje největší podporu od svého okolí. Měla by se cítit dobře, pohodlně, uvolněně, zbavená strachu a nejistot. Je zcela samozřejmé, že podpora milující rodiny je zcela nenahraditelná, existují však i další prostředky, které napomáhají nastávajícím maminkám vyrovnat se s nově nastalou situací.

Předporodní příprava pomůže

Právě z těchto důvodů vznikla předporodní příprava. V rámci jejího absolvování se budoucí maminky seznámí nejen s průběhem v těhotenství, ale připraví se i na porod, šestinedělí a kojení. Její součástí je i přiblížení si představy péče o miminko. Vědomosti získané v průběhu takovýchto kurzů vedou k odstranění negativních emocí spojených s porodem. Správně zvládnutá předporodní příprava napomáhá snížit strach z bolesti, minimalizuje obavy o dítě, pomáhá lépe snášet tělesné i duševní změny, které jsou přirozenou fyziologickou součástí každého těhotenství. Díky absolvování tohoto kurzu si matka posílí důvěru ve zdravotnický personál, což je pro ni do budoucna velmi důležité (protože se lépe adaptují na porodním sále, dobře spolupracují a významně si tak zkracují dobu porodní).

Cvičení v těhotenství v Praze

V rámci předporodní přípravy se těhotná může zúčastnit i dalších cvičebních kurzů, které se kromě duševní přípravy věnují i té fyzické stránce. Takovými programy jsou například: Pilates pro těhotné, Gravidjóga a Cvičení na fitballech.

Všechny tyto kurzy můžete naleznout u porodní asistentky paní Evy Smrkovsky, která nabízí své služby v Praze a můžete ji kontaktovat na telefonním čísle 604 561 932.  Již jsou spuštěny nové webové stránky, které naleznete na Cvičení v těhotenství - Praha zde. www.mamababystudio.cz.

V její nabídce služeb naleznete i postnatální péčipo porodu a pro miminka baby masáže.

Pilates pro těhotné v Praze

Pilates jako taková, vznikla v polovině minulého století jako cvičení, které mělo za úkol získat kontrolu nad svým tělem. V podstatě se jedná o cvičební program s různými cvičebními pomůckami, které mají za úkol posílit veškeré svalstvo a zvýšit ohebnost, přičemž se zaměřuje na řízený pohyb vedený ze středu těla.

Klasická metoda pilates je však pro těhotné nevhodná, a proto vzniklo speciální odvětví – Pilates pro těhotné. Tato metoda se od té klasické liší tím, že její cviky jsou sestaveny tak, aby nepřetěžovaly svalstvo a klouby. Klade se zde důraz hlavně na dýchání, posilování hýžďového svalstva, svalů horních končetin, prsních svalů a uvolňování svalstva, které bývají v průběhu těhotenství značně přetěžované. Další velkou výhodou tohoto cvičení je, že je v něm vhodné pokračovat dále i po porodu, v rámci regeneračního procesu, kdy napomáhá tělu rychlejšímu návratu do formy před těhotenstvím.** Provozování pilates pro těhotné by však nikdy nemělo probíhat bez přítomnosti specializovaného odborníka.**

Gravidjóga – Hatha jóga – jóga pro těhotné v Praze

Různé názvy a přesto se týkají jednoho jediného. Jóga pro těhotné je založena na zcela jiném principu než pilates, i když i zde jde o dýchání. Jógou dochází k úpravě pružnosti těla, což je pro těhotné velice důležité. Díky Hatha józe zůstávají maminky stále pružnými a ohebnými, navíc zde dochází i k navázání nonverbální komunikace mezi matkou a dítětem. Pro oba to má velice pozitivní výsledek, dochází k oboustrannému zklidnění, zvýšení imunitního systému a navození pohody.

Skvělé na józe pro těhotné je i ten fakt, že ji nastávající maminka může provozovat během celého těhotenství až do porodu. Mezi její další výhody patří ta skutečnost, že napomáhá těhotným s držením bříška a správným držením těla, navíc dotyčné naučí i vědomě ovládat svalstvo pánevního dna. Při pravidelném cvičení alespoň dvakrát týdně je skvělou prevencí zácpy, křečových žil a bolesti bederní páteře. Gravidjóga je v dnešní době velice populární a poptávka po kurzech neustále stoupá.

Cvičení na Fitballech

Fitball je ideální pomůckou na cvičení během těhotenství neboť tvar a velikost míče zajišťují podporu a poskytují pohyblivost při různých cvičeních. To zároveň dává trenérům lepší možnosti a modifikace pro mnoho cviků, které jsou nevhodné nebo škodlivé pro těhotné ženy. Fitball je dnes také populární při porodu, pokud se žena cítí jistá na míči.

Cvičení na fitballem jsou vhodné pro ženy v jakémkoliv stupni těhotenství. Při cvičení nezapomeňte, že stáhnutí břišních svalů je podstatnou složkou. Použitím míče pro zvýšení schopnosti udržet páteř stabilní se stažením břišních svalů napomáhá zlepšit trénink břicha a přináší výbornou alternativu k nevhodným cvikům břicha.

Technika provedení je jemná, proto dávejte pozor na signály přetížení vnějších břišních svalů a nezvedejte ramena, nestahujte žebra dovnitř a nezadržujte dech. Dobrým vodítkem je sedět vzpříma s rameny dole a vzadu a přitáhnout spodní břišní svaly směrem k páteři. Dýchejte normálně.

Pomoc s problémy v těhotenství v Praze

Je velice důležité, abyste si těhotenství užily plnými doušky, protože patří k nejkrásnějšímu období v životě ženy - plné očekávání a těšení se na příchod nového človíčka. Problémy, které v průběhu těhotenství nastanou, jako bolesti zad, nabývání hmotnosti, změny těžiště těla, emotivní výkyvy se dají zvládnout s podporou rodiny a s pomocí předporodní přípravy vedené zkušenou porodní asistentkou moderního typu, a právě takovou je například paní magistra Eva Smrkovsky.

Dále Vám nabízí službu masáže těhotných žen. Tato masáž pomáhá ženám lépe se vyrovnat se změnami probíhajícími v jejích těle během těhotenství, překonávat napětí a únavu. Je vhodná pro těhotné ženy v různých stádiích těhotenství, skvělou přípravou na poroda uklidní je i při porodu zejména ve spojení s aromaterapií. Během těhotenství lze uplatnit základní masážní postup, ale velmi šetrně a jemně s dostatečným množstvím oleje, s vynecháním určitých oblastí a ve vhodných polohách. Masáž je důležitá zejména pak v poporodním období, protože ženy při porodu vydávají obrovské množství energie, kterou musí obnovit a zároveň se vyrovnat se stresem nahromaděným během těhotenství a při porodu. Být milována a pociťovat lásku je pro ženu v této fázi asi to nejdůležitější a právě aromamasáž nebo koupel připravená ze směsi esenciálních olejů dokáží dělat zázraky.

Moderní porodní asistentka v Praze

Paní magistra Eva Smrkovsky je velice aktivní ženou, která si zakládá na pomoci budoucím maminkám v jejich úspěšném zvládnutí nových rolí. Mgr. Eva Smrkovsky absolvovala Střední zdravotnickou školu obor: Všeobecná sestra. Vždy však tíhla k maminkám a k jejich miminkům, a proto se rozhodla pokračovat ve svém studiu na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, oboru: Porodní asistentka.

Během studií se seznámila s pozitivními účinky jógy, což ji vedlo k rozhodnutí, aby se této metodě věnovala hlouběji. Absolvovala tedy program Hatha yogy instruktor basic na který následně navázala studiem vyšší třídy. Mimo kurzů Hatha jógy má za sebou i kurz Jógy pro těhotné systémem Andrey Smékalové, Personální trénink v těhotenství a po porodu pořádaným Face Czech Academy, kurz Pilates metody a Wellness pod vedením paní Evy Blahušové a také pomaturitní studium psychologie a grafologie B.I.G..

Služby porodní asistentky v Praze

V současné době ji můžeme nalézt pendlující mezi Prahou a Jižní Moravou, kde snaží pomoci nejen nastávajícím maminkám, ale i maminkám po porodu, které se za ní spokojené vracejí. Pořádá různé kurzy pro maminky a jejich malé ratolesti, ať už to je již výše zmíněná Předporodní příprava, či Jóga pro těhotné anebo Prenatal pilates.

Dále pak vykonává řadu dalších aktivit, jako například masáže těhotných žen, které mají kladný vliv na psychický a fyzický stav budoucích maminek. Baby masáže pak pomáhají novopečeným rodičům a jejich ratolestím překlenout nejtěžší období aklimatizace na nové prostředí s navázáním jakéhosi energetického propojení mezi dítětem a jeho nejbližšími.

Práce s těhotnými je pro ni posláním, které ji činí šťastnou. Má ohromnou radost z toho, když se za ní vrací maminky se zprávou, že porod proběhl bez problémů a ony i jejich dítě jsou v pořádku. Její práce s maminkami porodem rozhodně nekončí, naopak, setkává se s nimi dále a s mnohými dokonce navázala i přátelský vztah.

Pokud se tedy rozhodujete, komu se svěřit se svými problémy, či na koho se obrátit o radu (a jste z Prahy anebo od Brna), vřele vám doporučujeme paní Mgr. Evu Smrkovsky, která vás s radostí naučí, jak si užívat svého těhotenství.

V roce 2011 máte možnost očekávat novou službu, která bude Aqua Prenatal.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14939 (rodina-finance.cz#22574)


Přidat komentář