Vymáhání pohledávek - vymáhání dluhů

Dlužíte někomu peníze? Jedná se o firmu či soukromou osobu? Jaký je mezi tím rozdíl? Nebo jste na opačné straně a nevíte, jak si dopomoci ke svým penězům? Jak dosáhnout toho, aby vám dlužník vrátil vaše peníze? Kdy zasahuje exekuce? A jak pomůže?

Dlužíte někomu peníze?

Jedinou dobrou radou v tomto případě je, vraťte dlužnou částku v domluveném termínu. Víte, že částku nesplatíte včas? Informujte svého věřitele a domluvte se na společném řešení! Vždy je lepší se dohodnout na způsobu řešení situace než čekat, jaké kroky podnikne váš věřitel!

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

Od půjčky k exekuci...

Jste dlužníkem banky? Splácíte půjčku, ale ocitli jste se v tíživé situaci a nemáte na zaplacení splátky? Navštivte banku ihned, jakmile se o vzniklé situaci dozvíte. Banky mohou dlužné částky vymáhat exekučně! Zbytečně se připravíte nejen o důvěru banky, ale i o vyšší částku, než ve skutečnosti dlužíte!

Kdy je rozhodnuto o exekuci?

Neplníte podmínky půjčky? Věřitel se po včasném nesplacení dlužné částky může rozhodnout o podání návrhu na nařízení exekuce. U bankovních domů existují jistá pravidla. Než se rozhodnou zahájit exekuci, snaží se s klientem- dlužníkem domluvit. Pokud je jejich snaha marná, nezbývá nic jiného, než zahájit vymáhání dlužné částky jiným způsobem.

Co lze exekučně zabavit?

Záleží na typu smlouvy. U některých typů půjček ručí dlužník svým majetkem. Exekuce se tedy zaměří na majetek dlužníka. U ostatních typů půjček se exekuce řídí výší dlužné částky. Exekučně lze obstavit bankovní účty, zabavit movitý i nemovitý majetek nebo nařídit pravidelné srážky z výplaty.

Můžu hradit dlužnou částku v pravidelných splátkách?

S exekutorem se můžete dohodnout na splátkovém kalendáři, ale vždy záleží na rozhodnutí exekutora. Zváží vaši finanční situaci a pokud uzná, že jste schopni pravidelně splácet, povolí splátkový kalendář. Ještě je zde jedna možnost.

Máte stálou práci a pravidelný příjem?

Exekutor může nařídit i pravidelné srážky z výplaty. O jakou částku se jedná? Nemusíte se obávat, že by vám byla stržena celá výplata. Vždy vám musí zůstat minimální částka na vaše potřeby. Na zaplacení nájmu, služeb a stravy.

Jakými pravidly se řídí exekutorský úřad?

Exekutorský úřad spadá do státní sféry a řídí se určitými zákony. Ostatní instituce- banky, úřady státní sféry, pojišťovny, advokáti, pošty, podnikatelé... musí spolupracovat s exekutorským úřadem. V opačném případě by nesli následky za své chování.

Co se stane se zabaveným majetkem?

Byl vám exekučně zabaven majetek? Zabavený majetek se ocení a následně putuje do veřejné dražby. Místo a čas konání je veřejně oznámen a zúčastnit se může každý. Poté je majetek vydražen a výtěžek z dražby je věnován na úhradu dlužné částky.

Kdo hradí náklady exekutora?

Výdaje exekutora hradí vždy věřitel- tedy ten, kdo podá návrh na exekuční řízení. Výše odměny se řídí zákonem. Exekutor a věřitel se mohou dohodnout na odměně. Vše záleží na výsledku vymáhání, výši vymáhané částky a době vymáhání.

Co se stane, pokud dlužník nic nevlastní a nemá žádný příjem?

Může se stát, že dlužník nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek a nemá žádný příjem. V takovém případě exekutor shledá, že dlužnou částku není z čeho vymáhat. Exekuční řízení je zastaveno a věřitel nemůže získat dlužnou částku.

Soukromé instituce

Dluží vám někdo peníze? Nechcete se s vymáháním dlužné částky obracet na exekutorský úřad? Nevýhodou vymáhání dlužné částky přes exekutorský úřad je, že se soudní řízení může protáhnout a výsledek nemusí být vždy pro věřitele uspokojivý.

Chcete se obrátit na soukromou firmu?

Výhodou je zajisté rychlost a v některých případek lepší výsledek vymáhání. Soukromé firmy mají svůj vlastní postup, jak dlužnou částku vymáhat. Náklady na vymáhání pohledávky samozřejmě hradí věřitel- klient společnosti.

Klientský přístup- jedna z výhod

Pokud přenecháte vymáhání dluhu soukromé firmě, bude vás brát jako klienta, kterého na jeho přání bude kdykoli informovat o průběhu vymáhání. U některých exekutorských úřadů se naopak bližší informací dočkáte jen výjimečně.

Jak postupují soukromé firmy, které vymáhají dlužné částky?

Na stránkách soukromých firem, které se zabývají vymáháním pohledávek, se o jejich konkrétním postupu málokdy dočtete. Některé firmy uvádějí, že preferují osobní kontakt s dlužníkem. To může znamenat časté upozorňování na dlužnou částku- ať už telefonicky či osobní návštěvou.

Může soukromá firma zahájit exekuci?

Soudní exekuci může vždy nařídit pouze exekutorský úřad. Soukromá firma může za věřitele pouze podat návrh na zahájení exekučního řízení. A to na základě plné moci věřitele.

Než začne spolupráce se soukromou firmou...

Na co se připravit při návštěvě soukromé firmy? Přichystejte si všechny dokumenty týkající se pohledávky. Pracovník soukromé firmy vám buď předá osobní dotazník, nebo vám sám bude klást otázky.

Čeho se budou týkat?

Soukromá firma potřebuje více informací o dlužníkovi. Otázky se mohou týkat jeho rodiny, zaměstnání, bydliště, okolností, za kterých vznikla půjčka, chování dlužníka, jestli a jak se vymlouval, jestli s vámi komunikoval...

Chcete se zbavit své pohledávky? Prodejte ji!

Nebaví vás neustále vymáhat svou pohledávku? Nemáte trpělivost ani čas na soudní exekuci? Odprodejte svou pohledávku soukromé firmě, která se touto činností zabývá! Vy dostanete své peníze a budete mít po starostech! Soukromá firma si dlužnou částku sama vymůže bez vaší účasti.

Jaké dokumenty potřebuji k zahájení vymáhání?

K tomu, abyste mohli zahájit soudní vymáhání nebo vymáhání přes soukromou firmu, potřebujete doklady, které prokazují, že vám váš dlužník skutečně dluží nějakou částku. Jedná se například o smlouvu, fakturu, směnku či písemný zápis od notáře.

Nemáte žádný dokument, který by prokazoval vznik pohledávky?

Pak vám nezbývá nic jiného, než svou pohledávku vymáhat osobně. Pokud nemáte žádné svědky ani smlouvu, musíte se spolehnout na své vlastní schopnosti.

Půjčili jste známému nebo příbuznému?

V takových případech si lidé důvěřují a nepožadují žádnou smlouvu či písemný zápis o půjčce. Na druhou stranu je pak těžké vymáhat dlužnou částku. Nejlepší radou je, nepůjčovat peníze v rodině. Ale pokud je to nevyhnutelné, vždy mějte u sebe svědky a vše potvrďte písemným zápisem. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím.

Jak vymáhat dlužnou částku?

Snažte se domluvit s dlužníkem na společném řešení. Samozřejmě se může stát jakákoli nečekaná situace, která uvede dlužníka do platební neschopnosti. S takovou situací by ale dlužník měl počítat a vždy mít nějakou finanční rezervu.

Výmluvy a zase jen výmluvy...

Vymlouvá se vám dlužník na neúspěch v zaměstnání, problémy s bankou, finančním úřadem, náhlou nemoc či opravu auta? Každému z nás se může něco takového přihodit. Vymlouvá se vám dlužník pokaždé, když po něm chcete uhrazení dlužné částky? Nevěřte všemu, co vám říká. Časem vám dojde trpělivost a zjistíte, že jsou to jen nepravdivé výmluvy.

Přitlačte dlužníka ke zdi!

Pokud jste ani po několika pokusech neuspěli ve vymáhání své pohledávky, najděte něco, co můžete proti dlužníkovi využít. Přitvrďte ve svém vyjednávání! Jinak hrozí, že své peníze už nikdy neuvidíte!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14823 (rodina-finance.cz#20950)