Vymáhání pohledávek - finanční bankrot

Dluhy zatěžují většinu populace. Bez dluhů se dnes nedá pořídit bydlení nebo vybavení domácnosti. Předcházejte situacím, ze kterých mohou dluhy vznikat a pokud vám jen přece někdo něco dluží, nedejte se. Existuje několik způsobů, jak nárokovat svá práva.

Dlužit je více než snadné

Nedostatek financí provází mnoho rodin, podnikatelů, důchodců, studentů. Vydělat potřebné množství peněz pro pokrytí všech nákladů a zároveň ještě něco málo uspořit není v současnosti tak jednoduché. Tato situace vytváří naprosto ideální podmínky pro to, abyste si půjčovali peníze.

Situace může být dvoustranná. Buď jste v pozici, kdy trpíte nedostatkem peněz, pak se snažíte někoho sehnat, kdo vám příslušnou finanční sumu půjčí. Nebo naopak, máte našetřeno a někdo z vašeho okolí, rodina, známí, kolega potřebuje vypůjčit. Vy můžete být velkorysý a takovouto půjčku poskytnout.

S penězi ovšem nastávají velké problémy. Ne vždy se situace zvládne natolik, že ten, kdo si peníze vypůjčil, je schopen je splácet. A pak nastávají trapné chvíle, mlčení a zatloukání, řešení půjčky půjčkou. K těmto situacím může docházet jak ve vašem osobním životě, tak také v rámci vaší práce. Vždyť zboží na fakturu je obdoba půjčky s určitou dobou splatnosti.

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

** ** Pozice věřitele

Na danou věc se může pohlížet z pozice věřitele nebo z pozice dlužníka. Pokud jste se tedy dostali do role věřitele a půjčili jste v rámci firmy nebo vašeho osobního života někomu finanční hotovost, může se stát, že půjčené penízky jen tak zpět neuvidíte.

Co dělat, když půjčujete peníze

Pokud se rozhodujete, jestli někomu peníze půjčit nebo ne, vždy si ověřte jeho bonitu, jestli bude v budoucnu schopen vám vypůjčené peníze vrátit. I mezi přáteli pak mohou nastat velké třenice, když dojde k nesplácení dluhu.

Pokud jste se tak již rozhodli, vše zadokumentujte písemně. Podepište jakýkoliv dokument, který bude ověřovat to, že jste peníze půjčili, v jaké částce a komu, ke kterému datu a na jak dlouhou dobu a jak jste se rozhodli, že budou spláceny. Tato listina vám pak pomůže do budoucna domáhat se svých práv.

Velmi časté jsou pouze ústní dohody mezi přáteli. Ano, toto je samozřejmě možné, ale musíte mít maximální důvěru v toho, komu půjčujete.

Půjčené peníze vám nejsou spláceny – nemáte písemnou smlouvu

Jakmile nastane situace, kdy vám nejsou půjčené peníze spláceny, musíte tento problém řešit. Jedná-li se o ústní dohodu, na základě které jste je půjčili, pak vám nezbývá nic jiného než opět chodit za vaším dlužníkem a žádat jej o vrácení.

Pokud jste si k předání peněz nepřizvali svědky a ten, kdo si peníze půjčil, vám toto zapře, pak bohužel nenaděláte nic. Není žádné instituce, která by vám z této situace pomohla. Jediné, co můžete, je udělat danému člověku velmi špatnou reklamu.

Půjčené peníze vám nejsou spláceny – máte písemnou smlouvu

Jiná situace nastává v případě, kdy jste spolu písemnou smlouvu sepsali. Máte v ruce dokument, který by měl přinutit vašeho dlužníka vám peníze vrátit. Pokud nereaguje na vaše výzvy a na návrhy dohody, jak by mohly být peníze spláceny (dohoda je ideální řešení pro obě strany), pak se rozhodně obraťte na soud.

V případě nahlášení vaší pohledávky na soud se můžete obrátit na právního zástupce, který všechny potřebné úkony provede za vás, nebo ji můžete nahlásit sami, že chcete uplatnit po dané osobě finanční nárok. Máte-li vaše doklady v pořádku a je-li prokazatelné, že jste peníze půjčili, pak věřte v to, že soud rozhodne ve váš prospěch. Dlužník navíc bude zatížen poplatky za soudní řízení, které se pohybují kolem 6 – 8 tisíc korun. Jediný problém může nastat, že dlužník již nebude mít z čeho splácet.

Řešením, na které možná váš dlužník přistoupí, je splátkový kalendář. Zkuste si s ním dohodnout přijatelnou výši splátek, které budou posílány pravidelně na váš účet. Je to nejméně časově náročně a přináší to největší efekt.

I zaměstnanec je věřitel

Druhou nezávidění hodnou situací je, že jste od firmy, pro kterou vykonáváte práci, nedostali vyplacenou mzdu. V příslušných termínech máte nejen možnost rozvázat s takovýmto zaměstnavatelem pracovní poměr, ale máte nárok na výplatu mzdy. Pohledávku tedy nejdříve nárokujete u svého zaměstnavatele.

Pokud vám zaměstnavatel nechce peníze vyplatit, můžete vaši pohledávku nahlásit na soud a na úřad práce. Na soud ji spolu s vámi musí nahlásit také další 2 zaměstnanci. Pokud se tak stane, soud vaše žádosti zpracuje a zahájí se zaměstnavatelem řízení.

V rámci tohoto řízení dochází k porovnávání vámi uvedených nároků na mzdu s výplatními sestavami, které musí na úřad práce dodat váš zaměstnavatel. Pokud dojde ke shodě, vaše nároky budou proplaceny úřadem práce, který je bude následně vymáhat po zaměstnavateli. I zde platí tvrdé podmínky, můžete přihlásit maximálně 3 výplaty za posledního půl roku u daného zaměstnavatele a doložit kompletní dokumentaci. Je zde také nutná součinnost zaměstnavatele.

Pozice dlužníka

Pozice dlužníka je mnohem složitější a nepříjemnější. Sice za začátku požíval výhod vypůjčených peněz, ale nakonec přece jen musí dojít k jejich vrácení. Pokud není dostatek finančních prostředků, nastává velmi problémová situace.

Dlužit můžete různým osobám či institucím:

  • bankám a jiným finančním institucím** **
  • úřadům (zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu)
  • pojišťovnám
  • lichvářům
  • přátelům
  • rodině
  • kolegům

Pro vymáhání pohledávky se mohou vaši dlužníci rozhodnout pro různé varianty. Mohou jít právní cestou, domluvou nebo i nezákonnými prostředky, které mohou nakonec ohrozit celou vaši rodinu.

Proto pokud se dostanete do pozice dlužníka, měli byste respektovat určité zásady související s vymáháním pohledávek.

Vždy udržujte komunikaci

Zásadou číslo jedna je nikdy nemlčet. Vždy udržujte kontakt s tím, komu dlužíte. Budete tak ve výhodnější pozici, protože druhá strana bude ochotna s vámi vyjednávat, nebude mít pocit, že se necháváte zapírat a že jednou zmizíte úplně. Toto pravidlo platí jak pro vyjednávání s přáteli a rodinou, tak také pro všechny ostatní instituce.

Snažte se splácet i po malých částkách

Přistupte na dohodu, která je sice pro vás finančně tíživá, ale věřitel uvidí, že máte snahu dluh splatit. Pokud nebudete vstřícní těmto krokům, může nastat situace, kdy váš věřitel přihlásí pohledávku na soud. Pak budete platit nejen soudní poplatky, ale můžete se také dostat do situace, kdy bude na vás uvalena exekuce.

Exekuce je již krajní řešení, kdy vám zabaví majetek, exekuce postihne celou rodinu a bude nejen finanční zátěží ale také morálním ponížením. S exekutory již nelze vyjednávat, že dluh ihned uhradíte.

Nevytloukejte klín klínem

Pokud dlužíte, neřešte dluhy tak, že jednu půjčku uhradíte druhu. Dostanete se tak do dluhové spirály, kdy sice první věřitel dostane své finance, ale druhý z nich začne vymáhat svůj nárok.

Pokud byste postupovali tímto způsobem, dostáváte se do nebezpečí. Zpravidla v takové situaci vám půjčí peníze jen lichváři na velmi vysoký úrok s přísnými sankcemi, pokud nebudete dluh splácet.

Tyto instituce nejen že mají velmi kvalitně vypracované smlouvy ohledně půjček, takže vše je z právního hlediska správné, ale mají také nevybíravé metody, jak po vás budou peníze vymáhat. Nevystavujte se zbytečným nebezpečím, která mohou ohrozit nejen vás, ale i vaši rodinu.

Finanční bankrot

Jedním z institutů, které se dnes nabízejí, je prohlášení finančního bankrotu. Dojde k analýze vaší finanční situace a pak nastavení výše splátek pro jednotlivé dlužníky a jejich časové rozvržení. Finanční bankrot není výhrou, vždy musíte dané dluhy splácet, ale můžete se tak vyhnout nepříjemnostem se soudy.

Dluhy a zase jenom dluhy

Dluhy vznikají vždy neuváženými aktivitami. Chcete si pořídit nové luxusní auto, pořádné bydlení v moderní čtvrti ve městě, máte chuť si vyrazit na pořádnou dovolenou do zahraničí. Pokud chcete investovat peníze, vždy si dobře promyslete své kroky. Dnes se jinak než na dluh nežije

Dnes se jinak než na dluh nežije. Většina z vás má hypotéky na domy či byty nebo nějakou tu půjčku. Ale základem je žít zdravě se zdravou mírou dluhů, které, i v době krize, bude možné finančně utáhnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14824 (rodina-finance.cz#21003)