Účetnictví, daňová evidence - Olomouc a okolí

Podnikání znamená mnohdy tvrdý boj a nutnost ohánět se. Proto často nezbývá čas ani chuť hrabat se v papírech, a studovat principy a zákony účetnictví. Na druhou stranu ale vaše firma nepotřebuje stálou účetní, a tak je ideálním řešením jednorázová pomoc.

Jak na účetnictví

Pokud máte firmu, nebo se ji chystáte založit, bez přehledného a především předpisově zpracovaného účetnictví se neobejdete. Možnosti, jak jej získat jsou tři. Za prvé se můžete sami ponořit do tajů čísel, evidence a účetnictví, absolvovat odborný kurz, který vás bude stát peníze, a následně věnovat účetnictví pravidelně svůj drahocenný čas. Pokud víte, že matematika a smysl pro přehlednost vám vlastní nejsou, nebo zkrátka chcete využívat svůj čas a schopnosti jinak, můžete jako zaměstnance své firmy najmout i schopnou účetní. Pokud ale podnikání teprve rozjíždíte, nebo bude vaše firma malá, je zaměstnávání speciálního pracovníka příliš neekonomické, a mnohem více se vám vyplatí třetí možnost – jednorázové zadání zakázky soukromé účetní firmě. Ta provede veškeré potřebné kroky, zajistí vám zpracování účetní uzávěrky, účetní poradenství, daňové přiznání, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zastupování na úřadech a mnohé další. Jednorázové poradenství od specializované firmy se vám přitom může hodit i ve chvíli, kdy si vaše účetní neví s komplikovanějším problémem rady, a je zapotřebí obrátit se na tým odborníků. Možnost konzultace situace s větším počtem pracovníků přináší pestřejší škálu názorů a ve výsledku skutečně nejideálnější řešení.

Vedení účetnictví

Pokud se rozhodnete pro svěření svého účetnictví odborné firmě, v rámci vedení účetnictví by vám měla zajistit vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů až po zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů. Mezi základní nabízené služby patří převedení účetnictví na standardizovanou podobu podle norem IAS/IFRS nebo US GAAP, účetní poradenství, průběžné zpracovávání účetních dokladů, sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů, případně rekonstrukce účetnictví a optimalizace účetnictví tak, abyste platili jen to, co doopravdy musíte. Při využití služeb odborné firmy si můžete účetnictví nechat zpracovat tak, aby bylo v souladu s právními předpisy a vy jste přitom zaplatili co neméně.

Vedení daní a daňové poradenství

S účetnictvím velmi úzce souvisí i oblast daní, a řada odborných firem nabízí „dva v jednom“ - účetní i daňové poradenství. Daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se ukládá jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Pokud své peníze svěříte odborné firmě, v rámci správy daní vám může například zajistit vedení daní, daňovou evidenci (kde je mimochodem možné zajistit třeba i zpětné zpracování daňové evidence nebo její kontrolu, či vypracovat daňovou rekonstrukci), vyhotovení daňového přiznání, vyúčtování daně z příjmu, nebo i daňové poradenství, které zahrnuje analýzu činnosti účetní jednotky a její plány do budoucna. Na základě těchto podkladů je pak následně vybráno několik variant daňové strategie, a po domluvě se zadavatelem se vybere nejvhodnější alternativa pro optimalizaci daňového základu.

Zastoupení na úřadech

S daněmi i účetnictvím je spojena nejen rozsáhlá kancelářská práce plná výpočtů, přepočtů a psaní, ale také běhání po úřadech, které opět zabere značné množství času. I toto za vás ale může vyřídit pověřená firma. Postačí plná moc, a vše se díky služby zvané zastoupení na úřadech řeší zatímco vy doma odpočíváte u kávy, nebo zodpovědně pracujete na rozvoji své firmy.

Výhody odborných firem

Šikovný český človíček zvládne řadu věcí s pomocí internetu a chytrých knih či programů sám. Přesto mají ale odborné firmy několik výhod, se kterými se nemůžete měřit. Především je to větší počet zaměstnanců, kteří se specializují na různé oblasti, a v případě řešení složitějšího problému jsou schopni nabídnout různé pohledy a různá nejvhodnější řešení situace. Kromě toho nabízí zcela komplexní služby, které jsou navíc profesionálové schopni zvládnout mnohonásobně rychleji než vy, a pravděpodobně bez chybiček. A pokud by se náhodou přeci jen nějaká vloudila, na poskytnuté služby máte doklad a tudíž záruku – za případné potíže způsobené chybami nese zodpovědnost účetní firma, takže vy můžete spát bezstarostným spánkem nemluvňat.

Na co si dávat pozor a jak vybírat

Pokud se rozhodnete svěřit své účetnictví nebo daně, případně obojí, do rukou odborné firmy, měli byste vybírat pečlivě. Finance jsou samotný základ podnikání, o ně tady celou dobu jde, a tak je důležité svěřit jejich evidenci, zpracování a případně si nechat radit od skutečných odborníků, nikoliv někoho, kdo se tak pouze tváří. V první řadě byste měli dát na reference. Doporučení známých, nebo reference na webových stránkách firmy vám jistě pomohou udělat si obrázek. Pokud reference volně dostupné nebudou, dejte na první dojem. Jak na vás zapůsobily webové stránky, kancelář, hlas po telefonu? Samozřejmě by se neměl první dojem přeceňovat, a není třeba se zabývat detaily, samozřejmostí by ale měla být zdvořilost, schopnost odpovědět vám na vaše dotazy, a ochota ke spolupráci. Na arogantní, povýšené a neochotné jednání reagujte okamžitým zavěšením telefonu, i kdyby byly reference jakékoliv. Pokud jde o velikost firmy, pravdou je, že větší firma může nabídnout názory většího množství poradců, to ale ještě zdaleka neznamená, že jsou to názory hodnotné. Naopak sólo poradce vám mnohdy může nabídnout lepší služby než firma o deseti lidech. Tento faktor by tedy rozhodovat neměl.

Jakmile si firmu či samostatného** poradce** vyberete, měl by vám být schopen vysvětlit jednotlivé kroky, a v případě volby mezi více možnostmi odůvodnit volbu té dané, případně ji ještě lépe s vámi konzultovat. Úkolem** účetního či daňového poradce** není odvádět svou práci tak, aby byla pro něj co nejsnazší, ale naopak hledat taková řešení, která pomohou klientovi snížit výdaje na minimum, při zachování hranic stanovených zákonem. Poradce, který je vstřícný vůči vašim dotazům, ochotný hledat řešení šitá vám na míru a především pečlivý, je ten pravý, kterému se nemusíte bát svěřovat své účty pravidelně.

Orientační ceny

Zpracování daní či účetnictví je služba jako každá jiná, a tak se i za ni musí platit. Některé firmy mají své ceníky vyvěšené na webových stránkách, což je jistě vstřícný krok vůči zákazníkům. Pokud ceník nenajdete, můžete se orientovat podle cen uváděných jinými firmami, a třeba pak nabídky i srovnat. Pravdou je, že sumy se mohou výrazně lišit. Například daňové přiznání pro fyzické osoby se pohybuje zhruba od 1500 do 3000 korun, pro právnické od 3000 do 6000 korun. Poradenství od 500 do 1000 korun, roční zúčtování firmy od 500 do 900 korun, vedení účetnictví a daňové evidence okolo 20 až 40 korun za řádek.

Vždy ale záleží na konkrétní firmě, co všechno daná služba zahrnuje, a nakolik by vás přišla objednávka případných dílčích úkonů, pokud nejsou zahrnuty v ceně (například kontrola účetních výstupů u daňových přiznání, apod.). Proto se vždy dopodrobna ptejte, abyste nakonec neprodělali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14844 (rodina-finance.cz#22840)


Přidat komentář