Účetnictví, daně - Olomouc

Když si sami nevíte s účetnictvím rady, bude nejlepším řešením najít si firmu, která se na účetnictví specializuje. Takováto firma Vám pak může pomoci s vedením vašeho účetnictví nebo Vás může zastupovat na úřadech.

Účetnictví je nepostradatelný obor nejenom pro firmy a podnikatele. Mezi základní funkce účetnictví řadíme funkce dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační funkce znamená sběr ekonomických informací, záznam ekonomických informací, hodnocení a sdělování ekonomických informací. Výsledkem je zjištění o stavu majetku a financí. V České republice se účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb. Vzhledem k tomu, že účetnictví je dosti náročné a zabírá mnoho času, můžete se rozhodnout pro účetní firmu.

Účetnictví, daně – Olomouc

Účetnictví, daně – Olomouc

Hledáte schopnou účetní v** Olomouci a okolí**? V tom případě kontaktujte účetní, která vám může nabídnout následující služby:

  • **Jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví*** ***
  • **Mzdové účetnictví*** ***
  • **Daně, daňová přiznání*** ***
  • **Zastoupení na úřadech*** ***
  • **Pravidelné kontroly*** ***
  • **Účetnictví pro SVJ a bytová družstva*** ***

Kromě výše uvedených služeb vám paní Václavíková může nabídnout také profesionální poradenství v oblasti účetnictví. Více informací se dozvíte na těchto kontaktních údajích. Věříme, že s nabízenými službami budete spokojeni.

Jednoduché účetnictví – daňová evidenceVedení mzdové agendy

Jednoduché účetnictví znamená daňovou evidenci. Služby daňové evidence tak mohou využívat osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. V soustavě jednoduchého účetnictví se poté vedou knihy a deníky.

Vedení mzdové agendy

Máte-li zaměstnance je nutností vést mzdovou agendu. Zde je důležitý výpočet mezd, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Mzdová agenda musí zahrnovat např. kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny, vyúčtování a odvod daní. Vedení mzdové agendy zahrnuje také výpočet čisté a hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Mzdová agenda musí také nahlásit každého nového zaměstnance Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Povinností zaměstnavatele je pak vést evidenční listy důchodového zabezpečení pro své zaměstnance.

Podvojné účetnictví

Vedení podvojného účetnictví se týká fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Toto účetnictví se dále týká právnických osob, které jsou společností s ručením omezeným, akciovou společností, komanditní společností, neziskovou organizací, bytovým družstvem. Základem podvojného účetnictví je srovnaný přehled veškerého majetku příslušného podnikatelského subjektu. Do podvojného účetnictví patří zachycení všech ekonomických jevů, složek majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů. Účetnictví se dělí na finanční a manažerské.

Zastoupení na úřadech v daňových záležitostech

Zastoupení na úřadech v daňových záležitostech vzniká na základě plné právní moci klienta a je uskutečněno ve všech záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami nebo jinými institucemi. Tato služba vám ušetří mnoho času, proč ji tedy nevyužít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14903 (rodina-finance.cz#23420)


Přidat komentář