Proč sjednat stavební spoření

Jaký finanční produkt Vám pomůže získat v budoucnu výhodný úvěr na financování bydlení nebo přinese zajímavé zhodnocení vložených peněz? Odpovědí na tuto otázku je stavební spoření.

Charakteristika stavebního spoření

Stavební spoření je finanční produkt, který může sloužit jak k uspoření určité částky, tak ke snadnějšímu získání úvěru na bydlení. Není nijak podmíněno, že byste si museli po ukončení spoření zažádat o úvěr. Naopak je však možné, vzít si za určitých podmínek úvěr, aniž byste do té doby cokoliv naspořili. Podrobnosti se dozvíte v následujících řádkách.

Sjednání stavebního spoření

Tento produkt nabízejí stavební spořitelny, což jsou specializované banky, poskytující stavební spoření díky zvláštnímu oprávnění.

Spoření může mít sjednané jednoduše kdokoliv. Co se týče smluv, nejsou omezeny ani počtem, ani věkem účastníků. Můžete stavební spoření uzavřít i Vašim dětem nebo dokonce jako právnická osoba. Avšak co se týče získání státní podpory na danou smlouvu, tam jsou pravidla přísnější.

Hypoteční poradce paní Klečková Radka

Potřebujete poradit, jak co nejlépe zhodnotit své peníze, jak výhodně financovat rekonstrukci, koupi nebo stavbu bytu či rodinného domu? Chcete se lépe orientovat na neustále se vyvíjejícím trhu? Určitě využijete rady a odbornou pomoc od paní Klečkové, která Vám nabízí působnost v Děčíně, České Lípě a okolí.

Ochotně Vám pomůže paní Radka Klečková, která se specializuje se na poradenství v oblasti úvěrů na bydlení,pojištění života a majetku a stavebního spoření. Paní Klečková působí ve výše uvedených oblastí, jistě se rádi za ní dostavíte nebo se společně dohodnete na společném místě, které bude pro každou přijatelné.

Nabízí Vám svou dlouholetou praxi a zkušenosti, které v tomto oboru získala. Můžete kontaktovat paní Klečkovou na telefonním čísle, které naleznete pod odkazem a sjednat si tak osobní schůzku, na které se dozvíte bližší informace.

Věříme, že budete se službami paní Klečkové jistě spokojeni a rádi ji doporučíte svým známým či kolegům.

Státní podpora - kdy na ni máte nárok

Jedním z největších lákadel stavebního spoření byla vždy státní podpora. Ta se sice před několika lety snížila, stále však může představovat zajímavé zhodnocení. Nárok na státní podporu má pouze fyzická osoba, a to jen na jednu smlouvu. Je vyplácena na rodné číslo (z toho důvodu ji nemohou získat právnické osoby) a nárok na její výplatu budete mít v případě, že budete spořit minimálně po 6 let.

Výše podpory

Její výše je stanovena procenty z uspořené částky, jedná se o 15 %. Státní podpora je však limitována a může se jednat maximálně o 15 % z 20 000 Kč ročně, tedy 3 000 Kč státní podpory za rok. Naspoříte-li víc, bude Vaše státní podpora stále jen 3 000 Kč.

Co musí obsahovat smlouva

Abyste byli připraveni, co vše si rozmyslet před uzavřením smlouvy, podívejte se na její povinné náležitosti.

Ve smlouvě musí být uvedena cílová částka, neboli částka, kterou si přejete získat (buď pomocí úvěru nebo jen spořením). Její výši si rozmyslete obžvlášť pečlivě, jelikož ji nelze přespořit. Zvolíte-li příliš malou (ve snaze ušetřit na vstupním poplatku, který se stanovuje procenty z cílové částky), brzy jí dosáhnete a budete-li chtít pokračovat ve spoření, bude nutné smlouvu změnit. To ale stojí další peníze, jelikož je nutné opět uhradit vstupní poplatek z nové cílové částky.

Dále musí být ve smlouvě výše jednotlivých úložek, úroková sazba vkladů a úvěru (ty se mohou lišit maximálně o 3 %), Vaše prohlášení, zda jste žádali o státní podporu a všeobecné obchodní podmínky (které si pečlivě pročtěte).

Vstupní poplatek

Právě tento poplatek nejčastěji odrazuje od uzavření stavebního spoření nebo od stanovení vyšší cílové částky. Jak již bylo zmíněno, poplatek je stanoven procentem z cílové částky. Nejčastěji se jedná o 1 %, které se může jevit jako velký výdaj. Jediným dalším poplatkem, který budete v průběhu spoření platit, budou pravidelné platby za vedení účtu.

Jaké bude zhodnocení Vašich peněz

Peníze, které uložíte na účet stavebního spoření, se Vám budou úročit roční procentní sazbou. Ta se u většiny spořitelen pohybuje okolo 2 %. Spořitelny někdy uvádí zhodnocení prostředků okolo 6 %, to je z důvodu, že do výpočtu zahrnují i získanou státní podporu.

Jak ukončit stavební spoření

Smlouvu je možné ukončit buď výpovědí nebo žádostí o úvěr ze stavebního spoření. Spoření je sjednáváno na dobu neurčitou a lze jej vypovědět kdykoliv. Je však vhodné spořit alespoň 6 let, které jsou nutné k získání státní podpory. Pokud byste smlouvu vypověděli dříve, státní podpora Vám nebude vyplacena a ještě k tomu budete muset (většinou) zaplatit spořitelně poplatek za předčasnou výpověď. Naopak, pokud budete chtít spořit déle, než jste očekávali (v případě, že se již blížíte cílové částce), je nutné změnit smlouvu. Pak budete muset opět zaplatit vstupní poplatek - z nové cílové částky - a v případě snížení státní podpory, budete dostávat nižší.

Žádost o řádný úvěr

Druhou možností, jak ukončit spoření, je podat žádost o úvěr ze stavebního spoření. Abyste o něj však mohli zažádat, musíte splnit určité podmínky. Pokud je splníte, spořitelna má povinnost Vás o tom informovat. Je nutné spořit alespoň 2 roky, mít naspořeno určité procento z cílové částky (zde velmi záleží na spořitelně) a musíte dosáhnout určitého hodnotícího čísla (spořitelna si Vás v průběhu spoření "boduje"). Pokud splníte tyto podmínky, máte nárok na řádný úvěr.

Výše úvěru

Výše úvěru se pak rovná rozdílu mezi Vámi zvolenou cílovou částkou a částkou, kterou jste do té doby naspořili. Zde by opět byl problém, kdybyste při sjednávání stavebního spoření zvolili příliš malou cílovou částku. Nárok na úvěr je jen do výše, která doplňuje hodnotu Vašeho spoření do cílové částky.

Výše úroků

Úroky u řádného úvěru vždy platíte pouze z vypůjčené částky (ne tedy z cílové částky, jak bylo vysvětleno výše). Výši úroků budete znát již při uzavření smlouvy o spoření a neměla by se v průběhu let měnit. Základní podmínkou je, že úrok z vkladů se může odlišovat maximálně 3 % od úroku z úvěru (resp. úrok z úvěru bude vyšší).

Čerpání a splácení

Pokud máte nárok na úvěr a zažádáte o něj, bude Vám vyplacen. Peníze získané z úvěru mají přísně stanovený účel a lze je použít jen na financování bydlení (v tom je rozdíl oproti naspořeným pěnězům ze stavebního spoření, ty můžete použít na cokoliv). V následujícím měsíci pak musíte začít úvěr splácet. Splátky obsahují úroky z úvěru a část umořující úvěr. Tyto splátky si můžete odečíst od základu daně z příjmů, a to do výše maximálně 300 000 Kč ročně.

Překlenovací úvěr

Na začátku článku bylo zmíněno, že je možné čerpat úvěr, aniž byste cokoliv naspořili. Ano to je pravda, nejedná se však o řádný úvěr, nýbrž o překlenovací. Ten můžete dostat, nesplňujete-li nějakou z podmínek řádného úvěru či v případě, že jste dosud nespořili a potřebujete okamžitě úvěr.

Charakteristika

Tento úvěr je samozřejmě dražší než řádný a abyste jej získali, musíte se zavázat k tomu, že si budete spořit na stavební spoření - uzavřít smlouvu. Po té, co Vám spořitelna poskytne překlenovací úvěr (zvaný také meziúvěr), splácíte pouze úroky a spoříte si na stavební spoření. Právě ve chvíli, kdy získáte nárok na řádný úvěr (po dvou letech apod.), bude meziúvěr splacen řádným úvěrem a Vy pak začnete standardně umořovat řádný úvěr.

Pozor!

Meziúvěr se Vám může velmi prodražit. Nejen, že má vyšší úrokovou sazbu, ale úroky jsou počítány z celé cílové částky. To je totiž částka, kterou Vám spořitelna poskytla. Srovnáte-li tuto situaci se řádným úvěrem, kde platíte úroky jen z částky, která pouze doplňuje Vámi naspořené peníze do výše úvěru, zjistíte, že u meziúvěru platíte úroky i z částky, kterou v budoucnu naspoříte. Překlenovací úvěr lze tedy doporučit jen ve výjimečných situacích, kdy není jiná možnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14810 (rodina-finance.cz#20099)


Diskuze a zkušenosti

makléř | 29.03.2010 18:37
Vstupní poplatek u stavebního spoření Doporučuji projít všechny stavební spořitelny na trhu. V průběhu mívají akce, které mohou vstupní poplatek značně slevnit. Mnohdy při dodržení určitých podmínek může být vstupní poplatek u stavebního spoření 0,-Kč.


Přidat komentář