Pojišťovací poradce - Domažlice a okolí

Nabídky pojistných produktů na nás číhají v každé reklamě. Pravdou je, že díky vhodnému pojištění budete připraveni na veškeré události, které mohou v budoucnu nastat, a nebudete zaskočeni náhlým výpadkem peněz.

Zabezpečit své blízké před rizikem ztráty příjmu je nutnost. Jak jinak jim zajistíte udržení životního standardu? Dále byste si měli pojistit majetek proti riziku jeho ztráty nebo škodám, aby jeho oprava či náhrada mohla být okamžitá.

Životní pojištění

Životní pojištění se uzavírá pro případ krytí ztráty příjmů v případě nepředvídatelných událostí. Smyslem je tedy ochrana pojištěného člověka a jeho blízkých a poskytnutí finanční jistoty v neočekávané situaci, která má dopad na vaše příjmy.

Má pro vás smysl uzavřít životní pojištění?

Rozhodnout se pro životní pojistku je podstatným krokem, který je dobré podrobně si promyslet. Pojišťovací poradce vás provede všemi druhy životních pojištění a doporučí vám produkt, který bude ideální pro vás. To znamená, bude krýt určitá životní rizika v dostatečné výši a navíc vám může přinést v budoucnu zajímavé výnosy. Pokud byste si chtěli vybrat pojistný produkt sami, měli byste pamatovat na riziko, že při špatném výběru vaše životní pojištění nebude plnit funkci, kterou by plnit mělo a navíc vás přijde draho. Abyste zabránili neefektivnímu placení nemalých peněz, zkonzultujte vše se specialistou v pojišťovací praxi. Výše pojistné ochrany a očekávané zhodnocení vložených finančních prostředků se odvíjí od toho, který druh životního pojištění si vyberete.

Pro koho je životní pojištění nezbytné?

Primárním smyslem životního pojištění je finančně zajistit blízké osoby, kterými bývají obvykle manželka, manžel, děti, v případě smrti pojištěného – živitele rodiny. Proto je toto pojištění určeno osobám, které si chtějí pokrýt riziko vlastní smrti. Tím spíše je to nutné, pokud je na něm rodina finančně závislá, když rodina splácí hypotéku nebo jiné úvěry, když plánuje studium svých dětí na školách, které jsou finančně nákladné atd. Pojišťovací poradce vám ochotně objasní problematiku životního pojištění a nastaví jeho parametry tak, aby jistilo potřeby vaší rodiny pro momentální ale samozřejmě i budoucí životní situace.

Výplata pojistného

V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí oprávněným osobám pojistné. Pokud byla smlouva sjednána i pro případ dožití, tak po uplynutí sjednané lhůty dostává pojištěný pojistné v jednorázové částce, nebo v pravidelných splátkách. Vše vyplývá z podmínek, které byly sjednány v pojistné smlouvě.

Co je neživotní pojištění

Neživotní pojištění pokrývá rizika absolutně náhodných jevů, oproti životnímu pojištění, u kterého víme, že smrt nastane, pouze nevíme, kdy přesně. Neživotní pojištění pouze kryje rizika, není rezervotvorné. Rozsah rizik, která mohou být pojištěna je velmi široký. Pojistit lze v dnešní době v podstatě cokoliv. Nyní si představme nejčastěji využívané druhy pojištění.

Úrazové pojištění

U úrazového pojištění by vám měl pojišťovací poradce objasnit, která rizika jsou podstatná a která je zbytečné si pojišťovat. V nabídkách pojišťoven se objevují pojištění rizika smrti, trvalých následků a úrazu, které trvalé následky nezanechávají.

Pojištění pracovní neschopnosti

Toto pojištění využívají nejčastěji osoby samostatně výdělečně činné a osoby se středním příjmem. U osob s nižšími příjmy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nedochází k významnému propadu příjmu, proto nepatří mezi více ohroženou skupinu lidí. U lidí, kteří mají naopak vysoké příjmy je toto pojištění drahé, a výpadek příjmů nedokáže dostatečně pokrýt.

Čeká nás důchodová reforma

Podle dostupných zdrojů by měla být důchodová reforma provedena ve třech etapách. První etapa již byla schválena a týká se změn parametrů základního důchodového pojištění. Druhá etapa by měla být zacílena na změnu financování základního důchodového pojištění a také soukromých důchodů. Soukromé důchody jsou představovány penzijním připojištěním a životním pojištěním. Třetí etapa důchodové reformy definuje možnost volby pojištěnců z části se vyvázat ze základního důchodového systému a přejít do soukromého systému.

Penzijní připojištění

Z druhé etapy důchodové reformy vyplývá, že brzy dojde ke změnám v podmínkách uzavření penzijního připojištění a způsobu vyplácení státních příspěvků, stejně tak jako možnosti uplatňování daňových výhod. Proto je výhodné uzavřít si připojištění ještě letos, pro ty, kdo ho ještě nemají. Penzijní připojištění umožňuje nachystat si dostatečný objem finančních prostředků pro zabezpečení ve stáří. Někteří klienti si uzavírají připojištění už na začátku aktivně výdělečného života, proto mohou částku naspořených peněz využít dříve než v šedesáti letech. Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních příspěvcích, které ale můžete posílat i za delší časová období – čtvrtletí, pololetí, rok. Příspěvky poukazujete na svůj účet účastníka a k těmto příspěvkům dostáváte navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a také můžete využít daňového zvýhodnění. Na váš účet vám také může přispívat i zaměstnavatel, který bude taktéž čerpat daňové výhody.

Příspěvky penzijního připojištění

Výši příspěvku, který budete pravidelně poukazovat, si sjednáváte ve smlouvě. Tuto výši můžete v průběhu období změnit dle vaší aktuální finanční situace. Můžete ji zvýšit, snížit, nebo dokonce i přerušit. Pokud budete chtít uplatnit daňové výhody, je třeba posílat měsíčně 1500 Kč. K vašim příspěvkům získáte maximální státní příspěvek 500 Kč a ze základu daně si pak odečtete 12000 Kč za rok. Od základu daně lze odečíst částku příspěvků, která za rok přesáhne limit 6000 Kč, maximálně si ale můžete odečíst 12000 Kč.

Co se týká příspěvku zaměstnavatele, je pro vás výhodnější, aby vám posílal příspěvky na penzijní připojištění, než aby vám o tuto částku zvýšil mzdu. Z příspěvku do fondu totiž nebudete odvádět sociální ani zdravotní pojištění, ani daň z příjmů. Na váš účet může přispívat i třetí osoba. Součet příspěvků vašich a od třetí osoby pak určí výši státního příspěvku, kterou obdržíte. Veškeré peníze, které odesíláte, penzijní fond investuje, a to do produktů s nízkým rizikem a stabilními výnosy. To znamená, nakupuje státní cenné papíry, dluhopisy a akcie a peníze zhodnocuje termínovanými vklady. Na investování fondu dohlíží státní dozor, který vykonává Česká národní banka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14880 (rodina-finance.cz#23275)


Přidat komentář