Pojištění srovnání Praha - přehled produktů životního pojištění

Nikdo z nás si nemůže být jistý tím, co ho potká v příští minutě. Někdy se může přihodit nepříjemná událost, která změní náš život. V těchto případech je dobré nespoléhat na štěstí a na nepříjemné události se připravit předem – nechat se pojistit.

Životní pojištění se sjednává na desítky let

Rozhodnutí nechat se pojistit je závažným krokem. Životní pojištění neuzavíráte na jeden den, ale bude vás provázet spoustu let. Proto si tento krok předem dobře promyslete. Životní pojištění není zrovna levnou záležitostí, pokud chcete opravdu dobře pokrýt možná rizika. Špatně zvolený typ životního pojištění nejen, že nesplní svůj účel, ale mohou to být zbytečně vyhozené peníze. Proto vybírejte pečlivě.

Proč uzavřít životní pojištění?

Životní pojištění nabízí finanční jistotou nejen vám, ale hlavně vašim blízkým, pokud se vám něco stane. Hlavním cílem životního pojištění je tedy ochrana vašeho partnera a vašich dětí v případě vaší smrti. Životní pojištění určitě nepodceňujte, pokud je na vás vaše rodina finančně závislá. Zkuste chvilku počítat. Pokud náhle zemřete, vystačí váš partner s vlastním příjmem? Zaplatí z jedné mzdy hypotéku, leasing na auto a ostatní výdaje? Ne? Jste to vy, kdo přispívá do rodinné kasy nejvíc? Pokud ano, pak je nejvyšší čas zamyslet se nad vhodným životním pojištěním.

Životní pojištění vás finančně ochrání v případě:

 • Vážné onemocnění
 • Úraz nebo nemoc s následkem plné invalidity
 • Úraz s trvalými zdravotními následky
 • Smrt při dopravní nehodě nebo úrazu
 • Úraz vyžadující dlouhodobou léčbu – denní odškodné
 • Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
 • Úraz dítěte
 • Smrt

Typy životního pojištění

Na trhu je v současné době několik typů životních pojištění. Spojte se s finančním poradcem, který životním pojištěním rozumí. A společně vyberte takové životní pojištění, které bude vyhovovat přesně vašim požadavkům a potřebám.

Životní pojištění může být:

 • Rizikové
 • Kapitálové
 • Flexibilní
 • Investiční
 • Důchodové

Rizikové životní pojištění požadováno u hypotéky

Rizikové pojištění je typem životního pojištění pro případ smrti. Tento typ životního pojištění neobsahuje žádné spoření. V případě ukončení pojistné smlouvy klient nedostane žádné plnění. K výplatě sjednané částky dojde pouze v případně smrti klienta. V případě sjednání připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle předem sjednaných podmínek. Ideální doba trvání pojištění je různá a vždy záleží na individuálních potřebách klienta.

Tento typ pojištění je vhodný pro klienty, jejichž hlavním cíle je zabezpečit své blízké v případě smrti. Rizikové životní pojištění je také požadováno například hypotečními bankami při poskytnutí hypotéky. Pokud se vám něco stane, z vaší pojistky bude uhrazena hypotéka.

Můžete si vybrat jeden ze dvou typů rizikového životního pojištění. Pojištění s pevnou pojistnou částkou, které se uzavírá při potřebě stále stejně vysoké pojistné ochrany. Například pokud chcete zajistit finanční ochranu vašim blízkým.

Druhým typem rizikového životního pojištění je úvěrové životní pojištění. Toto pojištění je určeno klientům, kteří splácejí nějaký úvěr, například zmíněnou hypotéku. V případě pojistné události pojišťovna vyplatí bance nesplacenou část úvěru.

Flexibilní životní pojištění

Flexibilní neboli univerzální životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným výnosem. Od kapitálového životního pojištění se odlišuje zejména větší variabilitou pojistného krytí. Výhodou variabilního životního pojištění je hlavně možnost kdykoliv změnit míru finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením vložených financí.

Flexibilní životní pojištění je vhodné zejména pro ty klienty, kteří chtějí zajistit svou rodinu pro případ smrti. Nebo klienty, kteří chtějí z dlouhodobého hlediska zhodnotit své finanční prostředky. Klienty, kteří od finančního produktu očekávají garantované zhodnocení, ale zároveň chtějí mít možnost volně nakládat se svými financemi.

Velkou výhodou flexibilního životního pojištění je možnost čerpat část pojištění již v průběhu pojistné doby. Nebo naopak možnost do pojištění vložit mimořádně finanční prostředky.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění patří v dnešní době mezi nejnabízenější produkty a zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním do podílových fondů. Investiční riziko investování do fondu je na straně klienta. Zhodnocení finančních prostředků je závislé na zvolené finanční strategii. Podíly v jednotlivých fondech nakupuje pojišťovna za celé nebo jen část přijatého pojistného. Každý klient má v případě investičního životního pojištění u pojišťovny veden svůj individuální účet. Z podílového účtu si pojišťovna strhává správní poplatky a rizikové pojistné.

Pro maximální výnos je opět ideální uzavřít pojistnou smlouvy na 10 a více let. S ohledem na kolísání kapitálového trhu může kratší doba pojištění negativně ovlivnit míru zhodnocení finančních prostředků.

Existuje několik typů fondů:

 • Chráněný fond je určen pro opatrné klienty, kteří neradi riskují a dávají přednost jistotě před vyšším ziskem.

Klientům, kteří jsou ochotni slevit ze své opatrnosti a chtějí o něco vyšší výnos je určen růstový fond.

 • Dynamický fond je vhodný pro klienty, které nebude stresovat krátkodobé kolísání hodnoty investic.

 • Garantovaný fond je určen těm, kteří chtějí mít jistotu a garantovaný zisk.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití. Pojištění se v takovém případě vyplácí formou doživotního důchodu a je vypláceno po stanovenou dobu nebo formou jednorázově vyplacené částky. Sjednaná garantovaná částka je zahrnuje také garantované zhodnocení.

Životní důchodové pojištění je ideálním finančním produktem pro klienty, kteří si chtějí zajistit peněžní prostředky na stáří a chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své peníze.

V případě předčasného úmrtí klienta je pozůstalým vyplacena zaplacená částka na pojistném. Pro maximální výnos je třeba uzavřít důchodové pojištění na dobu minimálně 10 let.

Dětské programy úrazového pojištění

Děti jsou vystavovány neustálému nebezpečí úrazů a nehod. Proto není úrazové pojištění dětí nikdy na škodu a každý rodič by jej měl svému dítěti pořídit, protože těžký úraz by mohl značně zkomplikovat život nejen dítěti, ale i jeho rodině.

V dnešní době existuje široká škála dětských programů úrazového pojištění, které jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám rodiny a dítěte. Díky tomuto pojištění získáte širokou pojistnou ochranu dítěte od prvních krůčků až do dospělosti a svému dítěti tak vytvoříte rezervu finančních prostředků pro start do života.

A na co nesmíte zapomenout při uzavírání úrazové pojistky dětí? V prvé řadě je dobré si prověřit rozsah krytí, co všechno vám pojištění poskytuje, za jaké úrazy vám bude vyplaceno plnění a v jakých situacích pojišťovna plnění neposkytne. Pojištění je produkt, u jehož sjednávání je potřeba se hodně ptát. Co všechno mi toto pojištění pokryje, jaká rizika? Co se stane, když…? Jsou tam nějaké výluky? Rozhodně se vyplatí udělat si mezi různými nabídkami pojišťoven srovnání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14841 (rodina-finance.cz#22481)


Přidat komentář