Nova Internet - SEO optimalizace webu

SEO optimalizace je základem úspěchu Vaší webové stránky. Co tato optimalizace ovšem znamená a jak vůbec funguje? Možná Vás mile překvapí, že díky SEO se může i zapomenutá webová stránka znovu dostat na výsluní.

Search Engine Optimization neboli SEO můžeme volně přeložit do češtiny jako "optimalizace pro vyhledávač". SEO optimalizace jsou vlastně postupy a úkony, které optimalizují určité webové stránky pro jakékoliv vyhledávače. Jedná se i o vyhledávání jednotlivých klíčových slov a slovních spojení. Nezáleží na tom, jestli je webová stránka komerční nebo nezisková, úkol je vždy jasný - posunout Váš web co nejvíc nahoru do vyhledávání a získávat tak nové návštěvníky, fanoušky nebo klienty pro Vaši stránku.

SEO techniky

Aby byl výsledek dokonalý, je třeba využít několika účinných technik. Techniky SEO se různě rozdělují a rozlišují. Některé jsou účinné více, jiné méně. Nejčastěji se můžeme setkat s rozdělením technik na** "povolené" (white hat) a "zakázané" (black hat).**

Povolené techniky - white hat

Můžeme zde zařadit SEO techniky, které fungují, jsou** prověřené a povolené**. Rozdělují se na on-page a off-page faktory. On-page faktory pomáhají vytvářet nové programy, které budou atraktivnější pro vyhledávač a které budou obsahovat více klíčových slov. Pro tuto službu je tady "web copywriting", který je z hlediska SEO technik nejdůležitější.

Zakázané techniky - black hat

Použití zakázaných technik SEO se trestá penalizací a je velmi snadno odhalitelné, proto se tomuto systému raději vyhněte. Využití těchto technik je dnes na ústupu, fungují jen krátce a dočasně, aby nedocházelo k jejich odhalení a navíc je můžeme označit jako nespolehlivé. Mezi nejznámější black hat techniky patří cloaking, doorway page, link farmy a dále "skrytý nebo duplicitní obsah".

Efektivita SEO

Asi nejdůležitějším faktorem při spolupráci se SEO je budoucí návratnost investice. Pro měření efektivnosti je pro Vás dobré napojit webovou stránku na jeden z vyhledávačů. SEO optimalizace pravidelně kontroluje pozici Vaší stránky a poskytne Vám jakékoliv informace o narůstající poptávce i vyhledávání. SEO také srovnáná průměrnou návštěvnost Vaší stránky, a to vždy meziročně. Je totiž nutné uvědomit si, že např. o Vánocích bývá poptávka po zboží větší a návštěvnost webovek tudíž stoupá, přičemž se zároveň zvyšuje Vaše šance na lepší finanční přínos. SEO Vás bude také informovat o náhlé ztrátě zájmu. Tato ztráta zájmu ze strany návštěvníků může být způsobena nepravidelnou aktualizací stránky, nekvalitním obsahem nebo neatraktivním designem. Společně vždy najdete řešení, jak svou stránku znovu dostat nahoru!

Náklady

O tom, jak vysoké náklady budete muset za** optimalizaci své webové stránky** obětovat, rozhoduje několik faktorů:

  • je webová stránka zavedena již delší dobu nebo ji chcete teprve nechat vytvořit?
  • bude SEO optimalizace vedena amatérem či profesionálním znalcem?

O výši nákladů budete informování vstupní SEO a SEO analýzou, která zhodnotí budoucí poměr konkurence, nutné postupující kroky k SEO optimalizaci a určí oblast klíčových slov. Poté bude vykalkulována budoucí částka. SEO optimalizaci si však můžete zařídit i Vy sami. Náklady se tak výrazně sníží, avšak celková doba optimalizace bude mnohem delší. Nemůžete si být také jistí spolehlivým výsledkem. Práci SEO optimalizace raději ponechejte na odbornících, později si uvědomíte, že se Vám toto rozhodnutí vyplatilo.

Nova internet a.s.

V případě, že potřebujete poradit s Vaší webovou prezentací, využijte služeb profesionální společnosti Nova internet a.s.a internet bude pracovat pro Vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14848 (rodina-finance.cz#23110)


Přidat komentář