MEDIAPOL News a ochrana pověsti na internetu

Média dnes mají velkou moc. A internet zejména. Ovšem k tomuto komunikačnímu kanálu mají přístup nejen profesionálové, ale i laici, kteří médium využívají i k pomluvám, které se nezakládají na pravdě. Jak se proti tomu bránit a udržet si dobrou pověst?

Mediapol news pracuje s internetem

Začněme od nejširšího spektra lidí. Těch, kteří se na internetu pohybují jako uživatelé nebo příjemci informací. Nepodnikají zde (neprodávají nebo neposkytují služby), hledají informace (čtenáři internetových médií) nebo zde figurují jako uživatelé (využívají e-mail nebo sociální sítě). Tito lidé si často neumějí představit složitou spleť médií. Nevadí to, není to přeci jejich obor. Možná, že i vy patříte mezi ně. A někdy jste na vážkách, když se dostanete k informacím o někom či něčem, které právě nejsou lichotivé. Jak pak rozpoznat pravdu?

Stačí jedna negace a klient o vás začne pochybovat

Dříve bylo jednoduché si někde nalézt reference nebo zkušenosti jiných lidí. To ale do té doby, než se začalo tohoto fenoménu zneužívat. Ostatně jako všeho jiného, co mělo být k užitku. Lidé, kteří se jen neshodli s dotyčným (ať už v pracovní nebo soukromé sféře) či danou firmou anebo přímo konkurence. Ti mohou mít tendenci poškodit toho druhého, aby se mu nedařilo. A není mnoho těžších cest, než zdánlivě anonymní kolbiště internetu. Představte si, že začínáte podnikat, daří se vám, vše děláte zodpovědně a snažíte se maximálně vyjít vstříc klientům. Pak si zadáte do vyhledávače své jméno či název firmy a mezi odkazy se objeví i negativní informace. Někdo o vás tvrdí, že jste nespolehliví nebo nesolidní. Stačí málo. Když si tuto referenci přečte potenciální klient, začne váhat, zda se na vás obrátit. A to i člověk, který třeba bere podobné příspěvky s rezervou. Je to psychicky dáno, když to někdo říká, tak na tom asi něco bude.

Mediapol news dohledává i anonymní příspěvky

Situace je o to složitější, že internet je volné médium, kde se mohou setkávat různé skupiny lidí, kteří zde často nefigurují pod svým pravým jménem. Proto není vyloučeno, že i když máte velmi dobré vztahy s vašimi obchodními partnery, tak vás může pomluvit někdo ze sféry vašeho soukromí. A tím máme na mysli i podobu těchto informací. Pokud se o vás potenciální klient dozví, že váš soukromý život je plný zvratů, tak si odvodí, že ani v té pracovní morálce nebudete příliš spolehliví.

Dalším faktorem je skutečná nespokojenost s vašimi službami. Ale vezměte si to logicky. Kolikrát už jste měli špatnou zkušenost s někým a jiní byli spokojení. Nebo naopak, jiní vám konkrétní službu nebo obchod rozmlouvali, ale vy si nemůžete následnou spolupráci s „pomluvenou" firmou vynachválit. Jen si vybavte, kolik profesionálů, vážených a známých ve svém oboru, se někteří snaží vrhnout do negativního světla. Ano, i s nimi může být někdo nespokojen, ale to už se zakládá na lidském faktoru, kdy si s někým tzv. sednete a s jiným si do noty nepadnete.

Internet – snadná zbraň vaší konkurence

Pomineme-li klasické pomluvy typu internetové diskuze, tak se tu máme ještě různé servery, kde „zákazníci" hodnotí služby daných firem. Komentují jejich jednání a kvalitu a hodnotí je počtem hvězdiček či procent. Existuje tu ale i konkurenční boj. Není nic snazšího než dát nejhorší ohodnocení svému protivníkovi a naopak sobě samým prospět. I toto lze pohlídat, ale musíte vědět jak.

Mediapol news ORM - můžete se bránit

Existují cesty, kterými lze eliminovat nebo úplně vyloučit negativní informace o vás. Samozřejmě se zde nejedná o to, že lze očistit kdejakého viníka či podvodníka. O to nejde. Podle zákona platí, že dokud nebyla obžalovanému prokázána vina, tak je nevinen. A to se vztahuje i na internet. Podle platných právních norem lze z internetu odstranit informaci, která někoho očerňuje, protože provozovatelé různých serverů si jsou vědomi, že za pomluvu by pak byli stíháni oni. Ovšem uhlídat všechny informace o vás není v silách jednoho člověka. Na to je třeba tým lidí od rešeršistů, kteří vyhledávají dané informace a kteří se dostanou do jinak ne všem přístupných zón, až po ty, kteří vědí, jak s nalezenou referencí právně naložit a vykomunikovat její další působnost. Tyto služby zvané Online reputation management (ochrana pověsti na internetu) nabízí společnost MEDIAPOL News s.r.o.

Jak ochrana vaší pověsti funguje?

Odstranění negativních informací

Pokud se někde objeví negativní informace, která může ohrozit vaše působení, tak ji tým MEDIAPOL News zachytí. Možná si nyní kladete otázku, jestli je to vůbec možné, protože na internetu je tolik pohybu, že to nelze uhlídat. Je to možné. MEDIAPOL News jednak monitoruje konkrétní weby, které se se svým zaměřením vztahují ke klientovi, a tudíž je předpokládáno, že se o něm zde může nějaká informace objevit. Jsou ale prováděny i důkladné rešerše od vyhledávání daných klíčových výrazů po různý monitoring, který se odvíjí od postupně nalezených informací. Základem je velmi důkladná práce, kdy tým jde opravdu do hloubky a je schopen se dostat i do uzavřených zón, hlídá různé blogy, sociální sítě nebo třeba i registry dlužníků. Právě sem se spousta firem či osob dostane úplně nevinně a pokud tomto faktu neví, tak tato skutečnost jim odláká podstatnou část potenciálních zákazníků nebo obchodních partnerů.

Co se děje s nalezenou negativní informací?

MEDIAPOL News o nálezu informuje a podnikne okamžitě akci podle představ klienta. Může zprávu smazat, neutralizovat, ale i nechat být, pokud si to klient přeje. Samozřejmostí je informaci zcela odstranit z internetu, protože historie vyhledávání na to vždy nemyslí. Možná vám to zní příliš líbivě, nebo naopak nesmyslně, protože máte pocit, že společnost přeci nemůže zasáhnout do struktur jiných provozovatelů. Tak jednoduše to samozřejmě nejde, ale existují různé cesty, jak toho docílit, na které se specializují různé týmy, ve kterých figurují již zmínění rešeršisté nebo odborníci na právo. Jednotlivé postupy nelze více definovat, protože se zde musí zachovat určité know-how. Je to stejná situace, jako kdyby světový výrobce jedné hnědé, perlivé limonády vyzradil její kompletní složení, jež je přísně střežené právě proto, že nikdo jiný na světě není schopen vyrobit identický nápoj.

Posílení vaší pověsti - MEDIAPOL News

MEDIAPOL News se specializuje ale i na pozitivní zprávy, které o vás na internetu kolují. Ty lze zesílit. Jak? Například posunutí na přední místa ve vyhledáváčích. Nebo sestavit text o vaší firmě tak, aby se díky správnému rozložení klíčových výrazů tento článek rovněž umísťoval v prvních odkazech.

Lze si dnes udržet dobrou pověst?

Máte pocit, že právě skutečný profesionál se vyzná ve spleti elektronických cestiček, a proto dokáže ublížit tím správným směrem? Omyl! Mezi profesionální vlastnosti totiž patří dodržování etických, morálních a právních zásad. A mezi ně patří i nešíření pomluv o druhých na internetu, i kdyby někoho ten druhý rozlítil sebevíce. Proto je nutné se proti těmto útokům bránit. I když dnes skoro každý PRACUJE s internetem, tak ne každý UMÍ s internetem. Proto vznikla služba Online reputation management, která poskytuje ochranu vaší pověsti na internetu. Ta je pořád stále důležitá, protože i když lidé dnes berou elektronické informace s rezervou, tak případná negace nebo pozitivum stejně jejich smýšlení posune tím daným směrem. Buď k vám nebo od vás. Online reputation management zajišťuje, aby to bylo k vám, protože zde působí lidé, kteří s internetem UMÍ pracovat a dokáží si s danou situací poradit. Každá složka má totiž svého odborníka, který má možnost věnovat se jen své specializaci. Tím pádem se v každé fázi dosahuje maximálních výsledků a společná práce týmu dosáhne požadovaných výsledků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14834 (rodina-finance.cz#22205)


Diskuze a zkušenosti

Adam Koutný | 14.01.2011 08:38
Mediapol News - Ochrana dobré pověsti Dobrý den, koho všechno můžu zažalovat za něgativní pověst na internetu? Spravce serveru? Jednotlivce?

Michael Dvřáček | 14.01.2011 17:12
Re: Mediapol News - Ochrana dobré pověsti (Adam Koutný, 14. 1. 2011 08:38:23) Dobrý den, je to případ od připadu. V úvahu připadá žaloba na provozovatele serveru, vlastníka stránek, společnost i jednotlivce.

menstor | 11.04.2011 08:46
Mediapol News Spíše než snažit se zvýšit odkaz výsledků na konkrétní vyhledávaný výraz, aby se (zdánlivě) generoval více obchodů nebo zobrazení stránek, cílem ORM Mediapol News je, aby se zasadila o již vysoce-zařazené negativní příspěvky prosazení mimo stránky výsledků tak, aby je vidělo méně lidí , čímž se vytváří další pozitivní výsledky, prostředím pro sponzora tohoto úsilí. To je specializace na prevenci a opravy online pověsti, a má co do činění s přímou podporou podnikání

menstor | 12.04.2011 10:08
MEDIAPOL news - online identity Pojem osobního já , a jak je to ovlivněno novými technologiemi, jsou předmětem výzkumu v oblastech, jako jsou psychologie a sociologie . Online disinhibition účinek je pozoruhodný příklad, s odkazem na pojetí nerozumné a vášnivé chování na internetu, vyplývající z anonymity a uspokojení z publika.

menstor | 13.04.2011 18:28
Online dravci Online dravec je uživatel internetu, který využívá zranitelnosti jiných uživatelů ', často za účelem sexuálním nebo finančním.. Je poměrně snadné vytvořit identity-online, která je atraktivní pro lidi, kteří by se normálně nespojili s dravcem, ale naštěstí existuje několik způsobů, kterými můžete ujistit, že je to ten pravý člověk, kterého jste potkali.. Styl, kterým někdo píše, nebo fotografie, své webové stránky jsou způsob, jak poznat, že osoba je falešná. Dlouhodobý internetový vztah může být někdy obtížné dostatečně pochopit. Nejohroženější věkové skupině na online predátory, jsou často považováni za mladí dospívající nebo starší děti . "V průběhu doby - možná týdnů nebo dokonce měsíců - cizinec, který získal co nejvíce osobních informací jak je to možné, ovlivní dítě, k získání jeho důvěry prostřednictvím komplimentů, pozitivních prohlášení a jiné formy lichotek postavených pro vznik citových pout. Oběti často netuší nic, dokud není příliš pozdě, protože druhá strana obvykle tvrdí, že oni jsou v podobném věku.

onliner | 18.04.2011 09:25
Mediapol - řízení pověsti Řízení dobré pověsti, známé také jako adresní řízení, je proces sledování subjektu činností a subjektů, zprávy o jejich akcích a názory, reakce na tyto zprávy - vytvořením zpětné vazby.Jiné příklady subjektů zahrnují zvířata, podniky, či dokonce umístění či materiály. Sledování a podávání zpráv se může pohybovat v rozmezí od slova-z-úst-do-úst až po statistické analýzy tisíce datových bodů.

katarina | 20.04.2011 07:00
Mediapol News - Vyhledávače Seznam obecných světových vyhledávačů: * Ask.com Ask.com * Baidu (Chinese, Japanese) Baidu (čínština, japonština) * Bing Bing * Blekko Blekko * Duck Duck Go Duck Duck Jdi * Google Google * Kosmix Kosmix * Sogou (Chinese) Sogou (čínská) * Soso.com (Chinese) Soso.com (čínská) * Yahoo! Yahoo! * Yandex (Russian) Yandex (rusky) * Yebol Yebol * Yodao (Chinese) Yodao (čínská)

menstor | 28.04.2011 11:07
Sociální mediální optimalizace Sociální Mediální Optimalizace (nebo SMO či sociální SEO) je metoda se záměrem přilákat unikátní návštěvníky k obsahu webových stránek. SMO je jedna ze dvou on-line metod optimalizace webových stránek, další metoda je optimalizace pro vyhledávače nebo SEO. Mediapol news poskutuje SMO.

nechápu | 02.05.2011 09:53
Vyhledávače Nechápu jak to v tom Mediapolu dělají, že co já dělám na netu dva roky mají za dva týdny.

Rosťa Pekař | 02.05.2011 19:09
Strategie V rámci strategie je ještě důležité si uvědomit, kolik návštěvníků vlastně chceme. Jeden zákazník za námi přišel, že jeho stránky mu nepřináší žádné klienty a po optimalizaci si stěžoval, že se jich hlásí až moc.

ondak | 04.05.2011 10:57
Strategie Taktak ... Apousta firem přemýšlej krátkozrace, chtěj být na jedno slovo na prvním místě na seznam.cz nebo google.com a pak je sejme nějaké jiné které je srazí....

odakn | 05.05.2011 18:31
Strategie Je rozdíl jestli chci mít jedno slovo nahoře nebo chci návštěvnost.

mastič | 09.05.2011 07:55
Strategie na internetu hele jit pres keywords je zastarala technika ;-)

Menstor | 10.05.2011 10:26
Mediapol News Při podnikání na internetu, není nic více bolestivější, než to, že slyším, že potenciální zákazník „vygoogloval“ vaší společnost nebo jméno a nebude s vámi obchodovat, kvůli tomu co se dočetli online.

Roman | 15.05.2011 09:25
Dobrá pověst na internetu Konečně je tady firma, která zatočí s nepravdivýmí informacemi na internetu...

Martin | 17.05.2011 20:47
Mediapol Jojo, je vůbec problém lidí, že si myslí, že za své chování na internetu nenesou žádnou zodpovědnost!!!

kraken | 20.05.2011 08:08
recenze Nikdy bych něvěřil, že takové stránky ten google bere...

pravda | 23.05.2011 16:07
Pomluvy na internetu Jojo, někde jsem četl, že na internet do negativních diskuzí většinou přispívají mladí a zakomplexovaní lide věk 19-25 let. Vyšli ze školy, prakticky ani neměli ještě zkušenost se střetem se zákonem popř nedostali ještě pořádně zabrat... navíc je to pořád to samé. Jen tím kazí ostatním život, místo toho aby něco pořádného dělali. Mimochodem... znáte nějakého slavného kritika? ;-)

onliner | 26.05.2011 14:02
mediapol Pravo plati i na netu.---

ondra | 27.05.2011 07:57
Ochrana pověsti Je hrozne jake dnes chovani ruznych diskuteru na internetu. Musi to byt zakomplexovani a meneceni lide, kteri si leci komplexy tim ze pisou nadavky a vulgarity, jenom protoze muzou. Do oci by to ani nebyli schopni nikdy rict, protoze to proste jsou srabi. Dobre jim tak, kdyz budou za to platit.


Přidat komentář