Kompletní finanční poradenství - Nový Jičín

Jak efektivně nakládat s vaším rodinným rozpočtem a ještě ho vylepšit, vám poradí zkušený finanční poradce. Nastaví vám portfolio tak, abyste byli zajištěni v současnosti i pro všechny situace, které mohou nastat v budoucnu.

Služby finančních poradců Nový Jičín

Každý jednotlivec či rodina se nachází v různé životní situaci, která se však dotýká i** finančního zabezpečení**. Již při příchodu dítěte na svět rodiče začínají myslet na jeho budoucnost. Začínají mu spořit na studia, založí úrazovou pojistku apod. Ovšem někdy se zapomíná myslet na to, co vše se může přihodit do doby, než dítě vlastně školné bude potřebovat. Jste například dostatečně zajištěni pro případ, že přijdete o jeden příjem? Například se může stát, že jeden z rodičů bude dlouhodobě v pracovní neschopnosti, stávají se bohužel i jiná neštěstí. Máte vytvořeny takové rezervy, které vám umožní splácet hypotéku na byt, udržet si stejný životní standard a ještě ke všemu udržet spoření, které využijete v budoucnu? Tyto situace se jednoduše řeší kvalitním pojištěním. Pojištěním samozřejmě žádné nepříjemné nahodilé situace neovlivníte, ale pojistíte si rychlé řešení veškerých následků, které z toho vyplynou. Pojistíte si svůj život, svoji pracovní sílu, nutné je to zvláště, pokud vykonáváte povolání, u kterého je zvýšené riziko nebezpečí úrazu. Dále si** pojistíte** bydlení, nemovitost a věci, které vlastníte proti škodám, aby jejich oprava nebo náhrada byla okamžitá. Málokdo si může jednoduše ze dne na den koupit nové auto, když mu původní bylo odcizeno, málokdo má dostatek** finančních** prostředků na opravu domu po vytopení. Takových situací je mnoho a mnoho a také je znáte z vyprávění sousedů, přátel, známých atd.

Proč si pojistit majetek Nový Jičín

Po nevítané návštěvě zloděje je pozdě bycha honiti. Můžete si pořídit odolnější dveře, bezpečnostní zámky, dávat si pozor na zavírání oken. Někdy bohužel ani toto nestačí a dostanete se do nepříjemné situace, kdy jste byli vykradeni. Zabránit tomu nemůžete, ale můžete se postarat o to, aby řešení následků nebylo tak bolestné. Věci, které pro vás měly citovou hodnotu, vám nikdo nenahradí, všechno ostatní ale ano a jednoduše. Majetek si pojišťujeme proti škodám v důsledku živelních událostí, krádeže, loupeže. Znamená to, že majetek je chráněn proti následkům událostí, které nemůžeme předvídat. V rámci pojištění majetku se pojišťuje domácnost a nemovitost. Pojištění domácnosti vás chrání proti běžným rizikům, jako je loupež a krádež, živelná pohroma (např. zničení pojištění věcí v důsledku výbuchu plynu, požáru, zemětřesení, záplav, pádu stromu aj.). Pojištění nemovitosti zahrnuje pojištění budovy, stavby či bytu, včetně jejich součástí a příslušenství a můžete se pojistit i proti škodám na majetku a zdraví jiných osob, které z držení nemovitosti vyplývají.

Pojištění domácnosti Nový Jičín

Lidé si postaví dům a uvážou se splácet jej hypotékou na další desítky let. Bohužel, v důsledku vichřice, velké vody nebo požáru může být dům zničen. Pokud nebyl pojištěn, lidé o něj přijdou bez náhrady. Ovšem dluh z hypotéky zůstává, ten se musí splácet, ať dům stojí či nikoli. V pojistné smlouvě se uvádí adresa pojištěné domácnosti, vaší chaty či chalupy včetně uzamykatelných prostor, které k domácnosti náleží.

Předmětem pojištění domácnosti je zařízení, které je v domácnosti (nebo v přechodně užívané rekreační domácnosti) trvale využívané a které slouží k jejímu provozu a je potřebné pro členy pojištěné domácnosti. Některé pojišťovny nabízejí i pojištění garáže a souboru jejího zařízení. Pojistit si můžete téměř vše, přičemž pojistné není příliš vysoké. Měli byste vědět, že existují věci, u kterých je výše pojistného plnění omezená. Mezi tyto věci patří například televize, hi-fi systémy, výpočetní technika, hudební nástroje a jízdní kola a některé další. Řešení ale existuje. Na drahé věci je možné uzavřít dodatečné pojištění. Vždy je třeba pročíst si pojistné podmínky. Na tyto záležitosti vás však upozorní váš finanční poradce. Taky vám pomůže zvážit, která rizika vám hrozí a proti kterým se naopak pojišťovat není třeba.

Na co se pojištění domácnosti nevztahuje Nový Jičín

Toto pojištění se nevztahuje například na rostliny, plány a projekty, silniční vozidla (silniční vozidla řeší povinné ručení a havarijní pojištění), dále lodě, letadla a další. Také pojišťovny neodškodňují důsledky škod, jejichž příčinou byly válečné konflikty, povstání, vzpoury, teroristické útoky či nesprávná údržba. Všechno je vždy vyjmenováno v podmínkách k pojistné smlouvě.

Co má vliv na výši pojistného Nový Jičín

Výše pojistného, které budete pravidelně za vaše uzavřené pojištění pojišťovacímu ústavu platit, závisí na několika faktorech. Samozřejmě mezi ně výše pojistné částky, výše spoluúčasti. Místo, kde se nachází předmětná domácnost. To znamená, zda-li se jedná o místo, kde hrozí zvýšené nebezpečí záplav nebo požáru apod. Také je důležité, jakým způsobem máte domácnost zabezpečenou – dveře, bezpečnostní zámky a jiné překážky, které mají případným zlodějům přístup dovnitř znesnadnit. Záleží i na frekvenci placení pojistného. Čím nižší frekvence úhrady, tím je pojistné levnější. Pojistné domácnosti, stejně jako pojistné nemovitosti je výhodné platit jedenkrát ročně. Pojišťovna také může započítávat různé bonusy.

Jak financovat bydlení?

Před tímto problémem stojí většina lidí. Bydlet musí každý, ale jak získat bydlení, jaké si přejete, jaké potřebuje vaše rodina? I když nemovitost zdědíte, nebo získáte například darem, běžné je, že si svůj nový domov chcete přebudovat podle svých představ. Rekonstrukce bytu je nákladná záležitost, která jde do statisíců a ne každý ji zvládne zaplatit bez úvěru.

Koupě bytu, rodinného domu, nebo jejich výstavba je však teprve drahá investice. Kde vzít potřebné miliony? Zajít si do první banky za rohem a upsat jí se kvůli hypotéce na desítky let? Nebo využít již založené stavební spoření? Přemýšlíte, zda by to nevyšlo levněji? A co když žádné stavební spoření nikdo z vaší rodiny dosud založené nemá? Lze i takovou situaci nějak řešit? Těmito otázkami se nemusíte nijak trápit. Postačí, když vaše investiční záměry sdělíte finančnímu poradci, na kterého se můžete spolehnout. Proberete spolu vaší finanční situaci a kroky, které povedou k získání vaší vysněné nemovitosti.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

I když stavební spoření zatím neběží, není pozdě si ho založit. Existuje totiž produkt nazvaný překlenovací úvěr ze stavebního spoření, díky kterému můžete čerpat peníze na koupi či rekonstrukci nemovitosti ihned. Po splnění podmínek se pak dostanete do režimu klasického úvěru ze stavebního spoření. Podmínkou je obvykle čerpání překlenovacího úvěru po dobu minimálně dvou let a dosažení určité výše tzv. hodnotícího čísla. Podrobnostmi se až tak zabývat nemusíte. Zásadní věci, které jsou pro vás podstatné, vám sdělí váš** finanční poradce**. Vše ostatní zařídí sám. Vás bude jistě zajímat výše splátek, výše úroku, délka splácení, případně zajištění nemovitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14863 (rodina-finance.cz#23229)


Přidat komentář