Jak zajistit finančně svou rodinu

Pokud ztratíme zaměstnání, každý z nás se jistě často zamýšlí nad tím jak finančně zajistit svou rodinu. Rodina je základ našeho života. Narodí se nám děti, pracujeme, děláme vše pro naši budoucnost.

Ovšem naše finance často nestačí k tomu, abychom si mohli pořídit to, po čem toužíme. A tak si vezmeme půjčky, hypotéky a věříme, že jsme alespoň do našich začátků rodinného života nějak zajištěni.

Ale co dělat, když jednoho neztratíte zaměstnání nebo Vám zemře blízký člověk, který přispíval do vašeho rodinného rozpočtu. Najednou je mnohem těžší splácet půjčky a nastává mnoho dalších problémů. Proto je vždy dobré myslet i na tyto nečekané události a snažit se jim předejít. Jaké jsou možnosti.

Pojištění

V dnešní době snad ani nejde, abychom nebyli pojištěni. Díky pojištění chráníme nejen svou rodinu, ale také sebe před různými nástrahami všedního života. Asi každý má někdy nějakou špatnou zkušenost třeba s povodněmi, ztráty zaměstnání, a mnoho dalšího. Pokud jsme se pojistili, měli jsme alespoň nějakou možnost, spoustu věcí změnit. Ten kdo bohužel na tuto skutečnost nemyslel, byl zklamán. V dnešní době si můžeme pojistit skoro vše jako například.

Pokud máte zájem finančně zajistit svou rodinu do budoucnosti proti nečekaným životním situacím, obraťte se na pana Vítězslava Heinricha který Vám poradí  a co je důležité pomůže předejít takovým situacím.

 

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Ztratit zaměstnání je pro každého z nás velmi stresující. Už jen proto, že jsme si sjednali určité půjčky a hypotéky. Tyto závazky bohužel nelze přehlížet. Proto je velmi důležité se nad tímto problémem hodně zamyslet. Jedním z řešení je toto pojištění, kterým si zajistíte finanční ochranu při ztrátě zaměstnání. Je to důležité hlavně pokud máte u své banky nějaké finanční závazky, které nemůžete splácet. Nevztahuje se to však při ztrátě zaměstnání, kdy pojištěnec ztratil zaměstnání vlastní vinou nebo sám odešel. Pojištění platí ve většině případů až od 90 dne, kdy jste si pojištění uzavřeli. Do té doby je neplatné.

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Toto pojištění vám dává jistotu pro případ vaší smrti následkem úrazu. Pokud máte nějaké finanční závazky třeba hypotéku, půjčku atd., tak jste tímto pojištěním udělali veliký krok k zajištění rodiny.  To znamená, že bude dotyčné osobě, kterou jste si zvolili při založení pojistného, vyplacena určitá sjednaná finanční částka. V tomto případě jde vyplacení mimo dědické řízení. Pokud nikoho neuvedete, připadne tato pojistka osobám podle zákona.

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty

Často se mnoho z nás domnívá, že se mu v životě nemůže stát, aby se stal invalidní. Bohužel život nám dává mnoho nečekaných nástrah. Proto bychom se měli také zamyslet i nad touto skutečností. Tento typ pojistky vám dává možnost financí, pokud máte uznán 3 stupeň invalidity, někdy je možné i při 2 stupni. Tady se vyplácí tzv. varolizovaná doživotní renta.

Pojištění velmi vážných onemocnění

Zde se sjednaná pojistná částka vyplácí pouze na základě lékařské diagnózy, kterou vám lékař potvrdí. Jedná se zde většinou o velmi vážné onemocnění například: rakovina, mozková mrtvice, těžké popáleniny a velmi mnoho závažnějších nemocí. V určitém věku je u této smlouvy možnost sjednání individuálního ukončení pojistného rizika.

Spoření

V dnešní době je mnoho nabídek ve formě spoření. Spoření nám dává šanci naspořit si určitou částku, kterou můžeme využít na cokoliv.  Ale také pro případ ztráty zaměstnání nebo smrti. Jakýmkoliv spořením si zabezpečujete svojí budoucnost a budoucnost vašich blízkých. Jaké jsou nejzákladnější možnosti spoření? Velmi zjednodušeně:

Stavební spoření:  Je to účelové spoření. Můžete si tak pořídit svůj vysněný dům a spoustu dalších snů. V průběhu tohoto spoření můžete čerpat státní podporu a po splnění určitých podmínek získáváte nárok na úvěr stavebního spoření.

Spořící účty: Jsou to účty, kde vkládáte své peníze, podle svých možností a uvážení. Tyto peníze jsou vám úročeny a máte možnost si je kdykoliv vybírat bez výpovědních lhůt a termínů. Můžete si vybrat účet, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Tyto účty se dají sjednat v jakémkoliv finančním sektoru. V každém je jiná nabídka. Pokud chcete, aby vaše finance byly dobře zúročeny, je dobré si zjistit možnosti i u jiných sektorů.

Důchodové spoření: Je to spoření, při kterém si šetříte na důchod.

Spořící životní pojištění pro děti

Pokud máme nějaké potomky nebo vnoučata neměli bychom zapomínat už od začátku na jejich budoucnost. Jednou z možností je sjednat jim spořící životní pojištění. Tímto spořením jim můžete zajistit kvalitní studium doma nebo v zahraničí. Ale také studium jazykových kurzů, finanční a snadnější vstup do jejich života. Tímto spořením můžete zároveň vaše dítě pojistit.

Závěť

Mnoho z nás se domnívá, že se mu nemůže stát ten osudný den, který neodmyslitelně patří k životu. A tak tuto záležitost vůbec nijak neřeší. Jenomže jak se říká, každý má svůj osud předurčen. Proto bychom neměli zapomínat také na sepsání závěti. Je důležitá proto, aby vaše manželka nebo děti nepřišli o to, co chcete darovat či rozdělit. Závěť se dá napsat třemi způsoby:

Závěť psaná vlastní rukou

Tato smlouva musí obsahovat dědice a odkaz buď celého majetku, nebo pouze části. Potom den, měsíc. A samozřejmě váš podpis. Jinak je závěť neplatná.

Písemná forma závěti

Je psaná třeba na stroji. Ovšem při této písemné formě musí být dva svědci, kteří jí musí také podepsat.

Závěť s notářským zápisem

Tato forma je jedna z nejlepších, protože i sebemenší chyby při psané a písemné formě se může stát neplatnou. A také se vám u notáře nikdy neztratí. Cena za tuto službu bývá většinou 2000.kč. Při tomto sepisování musíte mít občanský průkaz a pokud možno také doklady o vašem majetku.

Svůj majetek můžete odkázat, komu vy sami chcete, ale nesmíte zapomenout na své děti. Jsou to neopominutelní dědicové. Tato závěť se musí sepisovat pouze u notáře. U zletilých je možné tzv. vydědění, ale pouze z těchto čtyřech důvodů

  • Dítě neprojevuje zájem, jaký by mělo.
  • Dítě vám neposkytlo potřebnou pomoc v nemoci a ve stáří.
  • Dítě vede nezřízený život.
  • Dítě bylo odsouzeno za trestný čin – delší než jeden rok.

Ztráta zaměstnání, úmrtí, ale také možnost, že se stanete invalidní, jsou nejsmutnější etapy v našem životě. Těžce se s nimi vyrovnáváme, ale život je už takový a mnoha případech se nedá vůbec nic změnit. Proto bychom se nad těmito skutečnostmi měli hodně zamýšlet a udělat pár důležitých kroků.

Než nás potká něco nečekaného, měli bychom zajistit rodinu. To je nejdůležitější na co by neměl nikdo z nás zapomínat. Dáváme tak najevo důkaz toho, že rodina je a vždy bude na prvním místě. Nikdo z nás by si jistě nepřál, aby přišel o všechno, co v životě vybudoval a miloval. Nebo aby člověk, kterého si váží, musel čelit spoustě nečekaným a někdy i krutým nástrahám života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14831 (rodina-finance.cz#22000)


Přidat komentář