Investování hrou i rizikovým sportem

Investování. Slovo, které pro část obyvatel zní poměrně cizokrajně. Být investorem, alespoň tím drobným, může být každý z nás. Nemusíte mít ekonomické vzdělání, avšak bez alespoň částečné znalosti bude pro vás investování pověstnou španělskou vesnicí.

Investice a finanční zajištění

Jestliže jste někdy v minulosti absolvovali schůzku s finančním nebo bankovním poradcem, víte, že investování je jen jednou z několika možností, jak se finančně zajistit. Mnozí poradci malují na papír dům a vysvětlují na něm, z čeho by se mělo skládat vaše portfolio produktů. Kromě investování myslí i na spoření nebo vhodné pojištění. Jakékoliv rady bez znalosti vaší konkrétní finanční situace nemusí být platné pro každého. Nechceme vás učit, jak sestavit finanční portfolio, ale seznámit vás se základními pojmy a provést poměrně spletitou nabídkou různých finančních produktů.

ZLATÉ INVESTOVÁNÍ

Investování do drahých kovů je v současnosti jediným možným způsobem ochrany úspor vhodným pro všechny vrstvy obyvatel. Již to není výsada pouze bohatých. Papírové peníze ztratily v posledních několika letech funkci uchování kupní síly. Kdo má většinu úspor v současné měně, přichází o své úspory. Inflace a poplatky bank nám za rok naše úspory vždy znehodnotí. Zkuste se alespoň částečně proti tomuto zajistit spořením do zlata či stříbra! Zlato a stříbro rostou již 97 let!

Investiční zlato - Investiční stříbro - Pamětní mince - Investiční kolekce

Chcete bezpečně investovat? Více informací najdete ZDE!Investování do drahých kovů má mimořádný význam z hlediska uchování vytvořených hodnot lidskou prací. Braňte se inflaci! Produkty od Zlaté-investování jsou z bezpečnostních důvodů skladovány v depozitáři. Drahé kovy nepodléhají velkým cenovým výkyvům, jako je to u papírových aktiv.

Investujte rozumně a uváženě se spolehlivou obchodní firmou Zlaté investování!

Spoření nebo investování?

Někteří používají pro spoření slovo investování a opačně. Obě se však od sebe liší. Spoření je spojené s pevným výnosem (tj. pevně stanovenou úrokovou sazbou). "U spoření má člověk uložené peníze kdykoli k dispozici, u investice je vhodné počítat s delším časovým horizontem," sděluje Tomáš Kofroň z tiskového oddělení Raiffeisenbank. Protože je spoření pevně úročeno, nebývá jeho úrok příliš vysoký, v podstatě kopíruje inflaci. V posledním roce je inflace vyšší než úrokové sazby na většině spořících produktů (spořící účty, stavební spoření, termínované vklady), což je dáno finanční krizí v zahraničí a u nás hospodářským poklesem.

Zato investování je spojeno s předem neznámým rizikem

Proklamace ze strany bank a dalších finančních institucí zabývajících se investováním nás upozorňují, že minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. "Investování umožňuje nepřímo se podílet na hospodářském úspěchu či neúspěchu firem a celé ekonomiky, a tak dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení vložených prostředků,"

Forem, kam a jak spořit, je několik

Z těch základních lze uvést spořící účet, termínovaný vklad, stavební spoření, vkladní knížky anebo depozitní certifikáty. Pro pravidelné odkládání menších finančních částek je nejvhodnější spořící účet. Ten si můžete založit jak v bankách, tak třeba v družstevních záložnách. I přes snížení úroků na spořících účtech můžete stále získat roční úrokovou sazbu přesahující tři procenta.

Investování je neprobádanou krajinou

U spoření se můžete rozhodnout poměrně jednoduše. V případě nevhodné volby vás čeká jen mírná ztráta v podobě nižších výnosů úroků, případně si na své peníze nějakou dobu počkáte (termínovaných vkladů, stavebního spoření nebo depozitních certifikátů). U investování může nevhodně zvolený instrument, anebo jejich kombinace, dopadnout pro vás negativně. Nepřipsáním žádného výnosu z vašich investic je lepší varianta než částečná anebo úplná ztráta jistiny.

Riziko, výnos a likvidita

Tři slova, která byste měli mít na mysli před každou investicí. V literatuře jsou často známy pod frází magický trojúhelník. Rizikem se myslí nejistota v podobě vaší investice. Nikdo vám nezaručí, že dnes vámi vložené peněžní prostředky naleznete za rok ve stejné výši. Jestli se chcete každý měsíc chlácholit, že vám peníze přibývají, zvolte raději výše uvedený spořící produkt. Druhé slovo, výnos, souvisí s rizikem. Podstoupením vyššího rizika se můžete v průběhu času dostat k vyššímu zhodnocení. Likviditou se myslí doba, za kterou získáte vaši hotovost odprodejem vaší investice. Čím vyšší podstupujete riziko, tím je váš výnos vyšší. Při nízkém riziku je časová dostupnost vašich peněz vyšší. Neplatí to však absolutně a ve výjimečných případech (jako třeba nyní) může i nízké riziko znamenat ztrátu.

Rozložte riziko na více míst

Riziko, potažmo i výnos a likviditu, můžete rozložit na více míst. V praxi to znamená, že nebudete veškeré své volné peníze ukládat do jednoho měšce, ale zvolíte jich více. Například podílové fondy se zaměřením na akcie budete mít v několika různých profilech. Kromě fondů zaměřujících se na české akcie by vám neměl v portfoliu chybět ani akciový fond pokrývající střední Evropu. S tím souvisí i druhá zásada. Je vhodnější mít peníze ve více formách investic. Kromě akciových podílových fondů třeba ještě na spořícím účtu nebo v dluhopisových fondech. Rozložení rizika neboli diverzifikaci je nutné vytvořit i podle odvětví, geografického investování nebo měn. Bližší zásady uvedeme v dalších dílech tohoto seriálu.

Chyby začínajících investorů

Podle Ireny Zatloukalové z ČSOB je nejčastější chybou začátečníků jejich kutilství. Vybírají si jen podle toho, kdo jim co poradí. Nejčastěji jde o nezaručené rady vyplývající právě z minulé výkonnosti produktu. "Ta rozhodně není žádnou zárukou výkonnosti budoucí," dodává Zatloukalová. Stejně byste se neměli rozhodovat na základě emocí, které ústí v nákupy a prodeje aktiv v nevhodnou dobu. "Zejména jsou to nízká diverzifikace investice, chamtivost a snaha rychle zbohatnout," podotýká Lener. "Další chybou bývá, že si investor předem nestanoví, jaký výnos je již pro něj zajímavý, a pak se bezhlavě pouští do rychlých nákupů a následných prodejů, třeba i s minimálním ziskem. V takovém případě již o investování nemůže být řeč a z investora se rázem stává spekulant," informuje Tomáš Vencl, Treasury Securities & Sales z Volksbank.

Nejčastější chyby začátečníků

  • panika při poklesu
  • touha po rychlém zbohatnutí (chamtivost)
  • důraz na výsledky minulých období
  • špatný výběr investičního poradce
  • nestanovení si cílů
  • špatná anebo žádná diverzifikace
  • preferování jednoho investičního nástroje

Informace pro snadnější investování

Pro investování jsou nesmírně důležité informace. Kromě rozhovorů s vašimi známými je k dostání mnoho kvalitních knižních publikací s finanční tématikou. Pro využití základních, ale i pokročilých informací o investování a celém kapitálovém trhu mohou být nápomocni i finanční, bankovní nebo investiční poradci. Nelze však zaručit, že se z výše uvedených zdrojů naučíte veškeré zásady bezpečného investování, které bude mít pro vaši peněženku pozitivní dopad v podobě rostoucích výnosů. Záleží jen na vás, nakolik si osvojíte rady a tipy pro nejvhodnější (tj. nejbezpečnější) investování. Avšak bezpečná investice je mnohdy vzdálenou a nedostižnou metou i pro ostřílené matadory z řad bankovních a investičních společností.

A co to investice je?

Jako investice se v ekonomii označuje ta část důchodu, která je vložena do kapitálu. Tedy do továren, nových přístrojů a dalších statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní v budoucnu větší výrobu. Není to tedy například vklad peněz na účet nebo nákup akcií. Investice mají v ekonomii dvojí význam:

  • výše investic mají velký vliv na agregátní poptávku a zaměstnanost,
  • investice vedou ke kumulaci kapitálu - pokud postavíme více továren, budeme v budoucnu schopni vyprodukovat více zboží. V běžné řeči se slovem investice označuje jakýkoli vklad, např. „Investoval do toho hodně času. Investujeme do akcií té společnosti.“

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14807 (rodina-finance.cz#20055)


Přidat komentář