Investice do drahých kovů

Stříbro, zlato, platina, diamanty, brilianty – investice do drahých kovů se Vám vyplatí. V dobách nejistoty jsou drahé kovy tím artiklem, kdy jejich cena významně narůstá. Díky nim docílíte omezení kolísání hodnoty Vašeho majetku, při jakékoli krizi.

Investice po platině i jiných drahých kovech je v posledních období vysoká. Drahé kovy jsou investiční komoditou se stále se zvyšující hodnotou. Důvodem je snaha investorů přesunout část prostředků do aktiv, jenž by je měly ochránit proti zvýšené inflaci v budoucnu. Pravděpodobnost je vysoká především kvůli nadměrnému množství peněz v oběhu. Investiční zlato a další drahé kovy jsou velice stabilním uchovatelem hodnoty a nárůst jejich hodnoty značně převyšuje inflaci.

Vliv ekonomiky na cenu drahých kovů

Investice do zlata a jiných drahých kovů je velmi zajímavá. Riziko budoucí inflace, která má pozitivní vliv na ceny drahých kovů, vzrostlo z důvodu extrémně uvolněné fiskální a monetární politice. Růstu cen drahých kovů nahrává také dlouhodobě nepříznivý výhled pro americký dolar, jenž je od přelomu tisíciletí v sestupném trendu. Důležitá je pro drahé kovy a především pak pro zlato celosvětová produkce i dostupnost dalších ložisek.

Od roku 2001 produkce zlata klesá. Průměrný obsah zlata v tuně vytěžené horniny byl v roce 2000 zhruba 2 gramy, zatímco o další rok byla průměrná výnosnost pouze 1,2 gramu na tunu. „Objevy nových nalezišť jsou čím dál menší a podle odhadů těžebních firem se tento ne zrovna příznivý trend v nejbližších letech nezmění.

Obecně výhled cen většiny komodit bude ovlivňovat hlavně výkonnost čínské ekonomiky.

Důvody, proč investovat do drahých kovů

Čím větší krizí ekonomika prochází, tím více, jako majitelé drahých kovů, na ní dokážete zbohatnout

Díky investici do drahých kovů docílíte omezení kolísání hodnoty Vašeho majetku. Vaše volba závisí na tom, zda chcete držet v ruce skutečný kov, nebo Vám „stačí“ pouze s klikáním myši na grafu v počítači.

Pro veškeré drahé kovy je pozitivní růst jejich spotřeby v Asii, kde obyvatelé rychle bohatnou.

Jistota investice - stabilní růst cen drahých kovů je z dlouhodobého hlediska nejbezpečnější zárukou, jak zhodnotit Vaše peníze. Pouze málo jiných způsobů nabízí takovou jistou návratnost jako právě investice do zlata, stříbra, platiny, diamantu.

Garance investice - drahé kovy historicky garantují velmi vysokou míru důvěry i směnitelnosti. Jejich význam roste především v časech, kdy ceny jiných komodit na světových trzích podléhají prudkým změnám, kdežto drahé kovy si stále zachovávají svoji hodnotu.

Investice do zlata  - jak na to

Investovat do zlata není příliš složité. V případě, že s tímto teprve začínáte, můžete investovat i poměrně malou částku.

Způsoby investování do zlata

Nejjednodušším způsobem, jak zbohatnout na vývoji ceny zlata, je za pomocí tzv. investičního certifikátu, což Vám, jako investorovi, sice neumožní příslušné zlato přímo fyzicky vlastnit, ovšem jeho výhodou je vysoká likvidita a možnost téměř ihned nakoupit i prodat. Kdo je vydavatelem certifikátů? Jedná se zpravidla o velké banky, jenž zajišťují, aby příslušná nabídka, ale i poptávka byla vždy dostatečná.

Chcete-li však zlato, do kterého se rozhodnete investovat, fyzicky vlastnit, je třeba navštívit specializovanou firmu, spíše než zlatnictví, která se obchodováním se zlatem přímo zabývá. Nákup zlatých šperků by mohla výrazně prodražit daň z přidané hodnoty, jenž se ale na investiční zlato nevztahuje. Navíc byste museli výrobci i prodejci šperků platit za jejich přidanou hodnotu, která může cenu zlata navýšit častokrát až o desítky procent. Vsaďte tedy na zlaté cihly, které můžete nakupovat již od hmotnosti jednoho gramu. Počítejte však s tím, že u takto malých slitků, se cena za jeden gram častokrát pohybuje výše, než v případě nákupu slitku o větší hmotnosti. Z toho důvodu je vždy lepší kupovat naráz zlato za větší obnos peněz.

Důvod, proč investovat do zlata

  • Dolar oslabuje, čímž stoupá cena zlata.
  • Inflace zvyšuje cenu zlata.
  • Během krize představuje zlato pro investory bezpečný přístav, čímž zájem o zlato přímo vystřeluje jeho cenu nahoru.
  • Zlato je výborný protiinflační finanční nástroj.
  • Nákup investičního zlata je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Investice do stříbra a platiny

Investice do stříbra a platiny, má jiný charakter, než investice do zlata. Kromě uměleckého využití, nachází stříbro a platina výrazné využití v průmyslu, kdy právě průmyslová poptávka může být jejich největším kamenem úrazu. I když je platina, jako kov, daleko vzácnější než zlato, pro Vás, jako investora, jenž se chcete chránit před dopady krize, kvalit zlata zdaleka nedosahuje.

Pro platinu je i klíčový zájem výrobců šperků a posléze tzv. platinová horečka Číňanek, které chtěly vlastnit náramky či náhrdelníky z tohoto kovu. Spotřeba platina ve šperkařství zde vzrostla o 0,9 milionu na 1,7 milionu uncí. Nárůst poptávky byl u platiny dokonce vyšší v porovnání se zlatem.

Důvod, proč investovat do platiny

  • Je předpoklad obnovení růstu prodeje vozidel. Podporou by také měly být  nákupy za účelem modernizace vozového parku. Producenti aut uvažují o navyšování výroby a také výstavbě nových závodů. Navíc v důsledku zlepšení prognóz se dá předpokládat další  tzv. předzásobování kovy.
  • Šperkařský průmysl se stává silným tahounem spotřeby platiny. Především Číňané preferují tuto surovinu.
  • Poptávku posiluje očekávání, že hospodářské oživení zvýší spotřebu kovů v průmyslu, zejména automobilovém.

Investice do diamantu

Aby Vám investice do diamantů přinesla výraznější zhodnocení, je třeba počítat s tím, že budete muset tzv. sáhnout hlouběji do kapsy, respektive hovoříme o částce od 50 000 Kč výše. Každý diamant je totiž originálem. Cena některých diamantů může růst o desítky procent, cena jiných může naopak stagnovat, nebo dokonce klesat.

Způsoby investování do diamantů

Rozhodnete-li se investovat do diamantů, je nutné uvažovat v horizontu několika let a co hlavně, nakupovat jen od renomovaných a certifikovaných prodejců, které lze najít například v belgických Antverpách nebo v Londýně.

Investování do drahých kovů za pomoci odborného konzultanta

v případě investování máte také možnost využít služeb konzultanta, jenž se zabývá investováním do zmíněných komodit. Co můžete očekávat od konzultanta. Nejprve proběhne úvodní schůzka, kdy se jedná o nezávazné setkání, za účelem seznámení a konzultace možností i představ obou stran, investora a konzultanta. Na schůzku úvodní poté navazuje pracovní setkání, kdy se obeznámíte s konkrétními možnostmi je Vám předán konzultantem zpracovaný návrh portfolia. Samotná klientská schůzka následuje libovolně dlouhou dobu, a to po zahájení spolupráce.

Důvod, proč investovat do diamantů

Diamanty představují luxusnější obdobou drahých kovů a mají některé jedinečné vlastnosti, které z nich dělají zcela unikátní investiční instrument. Velkou výhodou diamantu je například dlouhodobě velice omezená nabídka a současně minimální velikost ve srovnání s jejich hodnotou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14830 (rodina-finance.cz#21966)


Přidat komentář