Insolvenční poradenství a oddlužení - Přerov, Hranice, Prostějov, Olomouc

Hrozba v podobě blížící se exekuce může v dnešní době bohužel postihnout každého, a to dokonce i ty uvědomělé. Stačí se opozdit s nějakou tou splátkou, opomenout reagování na výzvy k úhradě a problém je hned na světě. Pomoc tu však je.

Rozhodně však nespočívá v tzv. vytloukání klínu klínem, i když řada jedinců a rodin se k tomuto způsobu, jako jedinému možnému východisku, uchyluje. Jediné možné východisko to však zdaleka není. A o jakém vytloukání klínu klínem je řeč?

Insolvenční poradenství a oddlužení - Přerov, Hranice, Prostějov, Olomouc

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na odborníka, který se zabývá insolvenčním poradenstvím, a oddlužením v Přerově, Hranicích, Prostějově a Olomouci.

Při své činnosti vychází ze svých mnohaletých zkušeností, díky kterým je schopen vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Půjčka za půjčkou – řícení se do neštěstí

Není ojedinělý případ, kdy si dlužník vezme půjčku, či další půjčku, aby mohl splatit své dluhy, či alespoň jejich část. Jenže to je jen krátkodobé řešení, které může mít dalekosáhlé následky, a to již ve zmíněné exekuci. Další půjčka totiž znamená další povinnosti, další úroky a případné hrozby. Opět bychom pak mohli použít slova „bohužel“. Bohužel jsou totiž instituce, které na danou, nezáviděníhodnou situaci hřeší a přichází s nabídkou „pomoci“. Tedy pomoci v tom, že půjčí, ovšem za nehorázné úroky apod. Půjčí celkem lehce, bez nutnosti dokladování, čemuž se u bankovních institucí nevyhnete. Jenže, jak již to tak bývá, něco za něco. A tak taková půjčka čítající jen několik tisíc, Vás může v konečném důsledku přijít na několikanásobek. A pak z původní jedné půjčky se hned mohou stát půjčky tři, čtyři i více.

Bezdlužnost

Na bezdlužnost jako takovou je možné dívat se ze dvou úhlů. Můžete být podnikateli a uvažujete, že půjdete do obchodu, partnerství s jinou firmou. Co Vás kromě reputace, zkušenosti v určité oblasti, oboru, bude nejspíš zajímat? Není to právě bezdlužnost, tj. skutečnost, že firma hradí své faktury, pohledávky včas a není dlužníkem? A pak je tu samozřejmě Vaše samotná bezdlužnost. Nyní se může nabízet otázka, zda je možné se opětovně domoci bezdlužnosti, když v současné době dlužíte a potýkáte s finančními problémy. Možné to vskutku je. Nabízí se řešení v podobě oddlužení, jste-li fyzickou osobou. Ale i podnikatelé mohou s profesionální pomocí „se ctí“ vyřešit své finanční těžkosti.

Insolvenční poradenství - oddlužení - Přerov

Již v předchozím odstavci jsme uvedli, že o oddlužení mohou uvažovat fyzické nepodnikající osoby. V tomto případě dluhy převážně vznikly z již zmíněných důvodů. Těmi jsou nejen půjčky, ale také spotřebitelské úvěry, kreditní karty apod. Bohužel statut fyzické nepodnikající osoby ještě sám o sobě nestačí, tj. není zárukou toho, že můžete zažádat insolvenční soud o oddlužení.

Oddlužení – ne každý o něj může žádat

Kdyby bylo všechno snadné a jednoduché, jak by se nám žilo. Oddlužení je způsob, jak se opětovně moci pyšnit bezdlužností. Za naši svým způsobem „finanční negramotnost“, však musíme do jisté míry také pykat. Oddlužení pro někoho možné je, ale nejedná se o samozřejmost, která je na počkání každému schválena.

Na proces oddlužení je lepší nebýt sám

Říkáte si, zda se nepokusit o oddlužení svépomocí? Je Vám do značné míry stydno, že musíte „s pravdou ven“ před cizím jedincem, firmou? Myslíte-li vážně, že se chcete Vašich finančních těžkostí zbavit, pak určitě dál neexperimentujte a obraťte se na specializovanou firmu ve Vašem městě. V tomto případě pak skutečně platí, čím dříve, tím lépe. A proč využít služeb krizového poradce, insolvenčního správce apod.? Stačí opravdu malá nepozornost, opomenutí v procesu oddlužení a Váš „případ“ se může značně protáhnout. A co dluhy? Ty se nejenže pak potáhnou, ale budou dál narůstat. Tomu však můžete zabránit díky firmě specializující se na oddlužení, insolvenční poradenství aj.

Návrh na povolení oddlužení - Přerov

V předchozím odstavci jsme zmínili určité možné opomenutí, nepozornost. K tomu může lehce dojít při podání návrhu na povolení oddlužení u příslušného insolvenčnímu soudu. Nejedná se totiž jen tak o nějaký formulář, který jednoduše vyplníte. Například je nutné do návrhu zapracovat informace o Vašich předpokládaných příjmech, a to v následujících pěti letech. Kromě příjmů budoucích, budou insolvenční soud také zajímat Vaše příjmy předchozí, a to za poslední tři roky.

Nezbytné přílohy k návrhu na povolení oddlužení

Vedle samotného návrhu je nutné také připojit seznam veškerého majetku, kdy se uvádí například doba jeho pořízení, výše pořizovací ceny, tržní odhad majetku aj. Pak je tu také seznam veškerých závazků, opět náležitě označen a popsán. Nesmí chybět ani výpis z rejstříku trestů, informace o rodinných poměrech, dokumenty, které dokládají Vaše příjmy za zmiňované tři poslední roky. A také je třeba napsat a zdůvodnit, proč vůbec k zadlužení došlo. Sami vidíte, že oddlužení není zrovna jednoduchou záležitostí.

Insolvenční poradenství – konkurz, reorganizace

Definitivní konec pro firmu, která se ocitne ve finanční krizi, nedostává svých závazků, bývá označován konkurzem. Je-li však možnost „záchrany“, kdy firma bude moci svým věřitelům splácet dlužné částky i během provozu, hovoříme o reorganizaci společnosti. Ta je mnohem méně bolestivá a nemusí přinést konec firmy, jako takové. Je však třeba dodržovat splácení, a to podle předem schváleného reorganizačního plánu.

Profesionální pomoc v případě konkurzu, reorganizace

Jak ve věci konkurzu, tak reorganizace můžete oslovit firmu nabízející insolvenční poradenství. Ne vždy je nutné hned „složit zbraně“. Insolvenční správce si s Vámi dojedná konzultační schůzku, na které budou probrány veškeré Vaše možnosti, které současná situace nabízí. Bude pak záležet na Vás, zda do vyřešení úpadku půjdete s odborníkem, či nikoliv. S odborníkem však máte mnohem větší šance na „šťastný konec“.

Role insolvenčního správce

A vše můžeme završit rolí insolvenčního správce. Právě tato „osoba“ pro Vás bude velmi důležitá při procesu oddlužení. Záběr a zaměření insolvenčního správce je však mnohem širší. Obrátit se na něj můžete ve věci likvidačního řešení firmy, tj. konkurzu, ve věci sanačního řešení firmy, tj. reorganizace aj. Insolvenční správce Vám bude nápomocný při sepsání návrhu na povolení oddlužení, kdy hovoříme o osobním bankrotu, při sepsání insolvenčního návrhu (dlužnického, věřitelského aj.), při sepsání přihlášky pohledávek. A samozřejmě můžete očekávat odborné poradenství týkající se insolvence a insolvenčního řízení, a vše co s problematikou souvisí.

U insolvenčního správce můžete počítat s odborností

Obrátíte-li se na zkušeného insolvenčního správce, pak můžete počítat s potřebnou odborností. Odbornost, zkušenost a profesionalita však není jedinou devizou insolvenčního správce. Můžete se také spolehnout na individuální přístup, maximální možnou diskrétnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14902 (rodina-finance.cz#23419)


Přidat komentář