Insolvenční poradenství a oddlužení - okres Louny

V současné době se můžeme ocitnout ve finančních problémech velice rychle. Vzali jste si půjčku a přišli jste o práci? Nebo jste zjistili, že je prostě nemožné všechny vaše půjčky splácet?Tak možná právě vás budou zajímat informace v tomto článku.

Do těžké finanční situace se člověk může dostat velice snadno. Obchodníci nás neustále lákají nákupem věcí na splátky. Na začátku se nám mohou zdát splátky malé. A tak se rozhodneme pro další nové věci, které si vezmeme na splátky a nakonec vždyť také dovolená se dá řešit půjčkou. V současné době není žádný problém získat půjčku.  Rodina tak každý měsíc splácí např. hypotéku, leasing, elektronika na splátky atd.  Poté přijde živitel rodiny o práci a problémy jsou tady. Najednou není na splátky v rodinném rozpočtu místo. Na celou rodinu přichází strach, úzkost a obavy. Situace se může stále zhoršovat a přichází na řadu exekuce. V takto bezvýchodné situaci je vhodné začít přemýšlet o osobním bankrotu, s kterým vám pomůže insolvenční poradce.

Insolvenční poradenství

Insolvenční poradenství a oddlužení - okres Louny

Hledáte-li způsob, jak se bezpečně oddlužit, jak najít cestu, díky níž se zbavíte svých dluhů, a jak začít opět plnohodnotně žít, pak se s důvěrou obraťte na insolvenčního poradce pana Petra Solara, který poskytuje** insolvenční poradenství v okresech Louny, Most, Chomutov a Rakovník.
**

Pan** Petr Solar** nabízí svým klientům maximální diskrétnost a pomoc při řešení svízelné finanční situace. Seznámí Vás s podmínkami, za kterých můžete vyhlásit osobní bankrot, pomůže Vám projít celým insolvenčním řízením a zbavit Vás dluhů.

Hledáte-li opravdovou pomoc v podobě profesionálního a spolehlivého poradce, obraťte se na pana Petra Solara.

  • Adresa:** Obránců Míru 311,Žatec, 43801**
  • Emailové spojení: solomonpetr@seznam.cz
  • Telefonní kontakt: +420 777 153 780

Co je to osobní bankrot

Toto slovní spojení slýchám okolo sebe poměrně často. Osobní bankrot je lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů, jak řešit úpadek. Osobní bankrot je však řešením pouze pro osoby, které nepodnikají.

Jak řešit finanční problémy

Jednou z možností, jak se dostat z kritické finanční situace, je vyhlásit osobní bankrot. Chcete - li vyhlásit osobní bankrot, je vhodné najít schopného insolventního poradce. Insolvenční poradce vám pomůže pozastavit exekutorskou činnost vůči vaší osobě.Osobní bankrot

Jaký je postup u osobního bankrotu

K tomu, abyste mohli vyhlásit osobní bankrot, je nutné splnit podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu a podat správnou žádost. V případě, že tyto podmínky nesplníte, soud vaši žádost odmítne. Dokumenty, které jsou součástí insolventního řízení, musí mít vždy předepsanou formu. Všechny tyto dokumenty jsou poté přezkoumány soudem a zjišťuje se, jaká je vaše finanční situace. Aby byly všechny tyto záležitosti v pořádku, je vhodné spolupracovat s insolvenčním poradcem, který je odborník na insolvenční zákon a pomůže vám tak ke schválení žádosti o oddlužení.

Jaké jsou důvody vyhlášení osobního bankrotu

Když jste zahlceni dluhy a berete si další** půjčky ke splacení dluhů** předešlých, je čas začít tuto situaci řešit. V opačném případě vás začnou navštěvovat exekutoři. Nejlepším řešením se tak stává vyhlášení osobního bankrotu. Po vyhlášení osobního bankrotu splatíte pouze 30 až 50% svých dluhů a nepřijdete o životní minimum. Insolvenční řízení postupuje vždy v souladu se zákonem a nehrozí vám tak žádné nebezpečí. Osobní bankrot tedy představuje jediný zákonem povolený možný způsob oddlužení, během něhož jste povinni po dobu pěti let splatit minimálně 30% ze všech vašich dluhů pravidelnými měsíčními splátkami.

Co vědět o insolvenčním řízení

Řešit své dluhy můžete pomocí insolventního zákonu. Insolventní zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) vám může pomoci vyřešit vaši bezvýchodnou situaci. Insolvenční řízení je výhodný způsob řešení dluhů. V případě, že bude oddlužení úspěšně vyřízeno, nemusíte splatit celkový dluh, ale např. pouze 30% z celkové částky. Specialista na tuto problematiku je insolvenční poradce.** Insolvenční poradce** vám zjistí, jaké budou vaše měsíční splátky v případě, že vyhlásíte osobní bankrot. V případě okamžitého zahájení insolvečního řízení, nemohou vaši věřitelé požadovat exekuci. Osobní bankrot tak může zachránit vybavení vaší domácnosti a rozprodávání majetku. Insolvenční poradce vám také pomůže vyřešit těžkou životní situaci.

Jak se oddlužit

OddluženíStatistické informace ukazují, že oddlužení je nejvyužívanější nástroj insolventního zákona. Oddlužení je určeno pouze pro osoby, které nepodnikají a nemají dluhy z podnikání. Oddlužení je možné např. pro běžného zaměstnance, který si na splátky nakoupil např. elektroniku, dovolenou a poté přišel o práci. To znamená, že není schopen splácet své dluhy. Lepší, než se nadále zadlužovat, je zkusit se dohodnout na oddlužení. Dlužník musí podat návrh na oddlužení na speciálním formuláři.

Jaké jsou podmínky k povolení oddlužení

Jak je již výše zmíněno, dlužník nesmí být podnikatel. Dlužník musí přesně popsat důvody, proč si myslí, že je v úpadku. Dále musí také předložit soupis svých dluhů, pohledávek a majetku. Dlužník je dále povinen doložit, jaké měl v posledních třech letech příjmy a jaké příjmy očekává v dalších 5 letech. Dále se zde uvádí, jaké příjmy má manželka (manžel). Předpokládá se, že dlužník bude v příštích 5 letech pracovat a tak bude moci své dluhy pravidelně splácet. Dlužník nesmí zatajovat nic o své minulosti ani budoucnosti. V případě, že jsou v návrhu nesrovnalosti, soud jej vrací k přepracování. V případě, že dlužník nedoplní nutné informace, soud prohlásí konkurs.

Splácení dluhů

Všechny informace jsou pro soud důležité, aby věděl, zda bude dlužník schopen v oddlužení zaplatit minimálně 30% svých dluhů. 30% je minimální částka, dlužník může zaplatit i více.

Jak probíhá soud

Soud návrh buď příjme, požádá o opravu nebo jej rovnou zamítne. Většinou soud dlužníka vyslechne a prověří si jeho tvrzení. Když soud zjistí, že jsou dlužníkova tvrzení správná, povolí oddlužení. Poté se začíná vyjednávat, jakým způsobem se bude oddlužení řešit. Řešením je pak buď splátkový kalendář nebo prodej dlužníkova majetku. Obě tyto varianty se mohou kombinovat.

Splátkový kalendář

Když se oddlužení řeší splátkovým kalendářem, v okamžiku schválení dostává dlužník zpátky svůj majetek, který byl prozatím pozastaven. V případě, že má dlužník mimořádné příjmy (např. dar, dědictví, výhra v loterii)musí je rozdělit mezi své věřitele. Stejná situace je i v případě, že dlužník prodá svůj majetek. Všechny tyto platby jsou nad rámec splátkového kalendáře, dlužník musí splácet i nadále.Insolvenční poradenství

V momentě, kdy dlužník splní své oddlužení, soud toto bere na vědomí a řízení je ukončeno. Pozor, v průběhu plnění dluhů však může dojít k situaci, kdy dlužník neplní své povinnosti nebo vytváří nové dluhy. V takovémto případě soud okamžitě oddlužení ruší a vyhlašuje konkurs. V průběhu řízení je tedy nutné, aby dlužník spolupracoval a poskytoval soudu všechny informace. Kontrolorem dlužníka jsou především jeho věřitelé (ti mohou mít často více informací, než soud). Osvobozením od dluhů zdaleka vše nekončí. Kdyby vyšlo najevo, že dlužník podváděl a získal oddlužení nezákonně, soud může osvobození dlužníka zrušit. Tak dojde k obnovení dluhů a poté k zahájení konkursu.

Jak sami vidíte celá situace je dosti složitá a v průběhu procesu může člověk udělat řadu chyb, které budou mít rozsáhlé následky. Proto je lepší kontaktovat osobu, která se v této oblasti orientuje a může nám pomoci.** Insolvenční poradce** nám může nabídnout pomocnou ruku v zahájení řízení a vyplnění důležitých formulářů, před zahájením soudu nám insolvenční poradce může vypočítat, jakou částku budeme měsíčně platit. Zjistěte si všechny potřebné informace, kontaktujte insolventního poradce a vyřešte jednou provždy svou tíživou finanční situaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14907 (rodina-finance.cz#23430)


Přidat komentář