Hypoteční úvěry - základní informace

Chcete si pořídit nové bydlení a nemáte dostatek finančních prostředků? Jednou z možností, jak je získat, je podat žádost o hypoteční úvěr. Abyste byli připraveni, co vše je nutné v souvislosti s tímto úvěrem řešit, přečtěte si následující článek.

Hypotéka - vysvětlení pojmů

Pojem hypotéka se velmi často používá jako zkrácený název hypotečního úvěru. Hypotéka je však označení pro zástavní právo k nemovitosti. Z toho pak vyplývá, že hypoteční úvěr je typ úvěru, který Vám bude poskytnut jen v případě, že zastavíte nemovitost.

Zástavní právo

Abyste tedy získali hypoteční úvěr, musíte bance ručit nějakou nemovitostí. Zpravidla se jedná o nemovitost, jejíž stavbu budete hypotečním úvěrem financovat. V případě, že byste pak nebyli schopni splácet, banka má právo Vám nemovitost zabavit a zpeněžit.

Zástavní právo k dané nemovitosti musí být zapsané v katastru nemovitostí a daná nemovitost se musí nacházet na území ČR, Evropské unie nebo na území Evropského hospodářského prostoru.

Dozajištění

Někdy nemusí cena nemovitosti stačit na poskytnutí požadované výše úvěru a pak je nutné úvěr dozajistit. To můžete udělat buď pomocí další nemovitosti nebo pomocí věci movité či pohledávky. Vždy však musí být objektem hlavního zajištění nemovitost.

Na co lze úvěr využít

V dnešní době už není striktně určené, na co musí být peníze použity. Pouze u „tradičních" hypoték je stanovený účel, a to financování bydlení. Existují však i neúčelové hypoteční úvěry (tzv. americké hypotéky), u kterých můžete peníze využít na cokoliv.

Účelový úvěr

Tento typ úvěru, jak již z názvu vyplývá, má stanovený účel použití. Prostředky smí být využity pouze na financování potřeb bydlení, jedná se např. o stavbu či koupi nemovitosti, pozemku určeného ke stavbě či o rekonstrukci nebo modernizaci nemovitosti. Přesné vymezení účelu využití poskytnutých finančních prostředků musí být uvedeno v úvěrové smlouvě a je nutné dokládat, že jste prostředky opravdu na daný účel využili.

Americká hypotéka

Finanční prostředky získané pomocí tzv. americké hypotéky můžete využít na cokoliv. Tuto volnost však logicky platíte vyššími úroky a také kratší dobou splatnosti oproti standardním hypotečním úvěrům. Přesto se spíše vyplatí vzít si neúčelovou hypotéku, než jinou neúčelovou půjčku. Na splácení hypotéky totiž máte daleko více času, než na splácení např. spotřebitelského úvěru a jsou zde také daleko menší úroky. Takže pokud si chcete pořídit např. movitý majetek a vlastníte dům, kterým můžete ručit, lze doporučit neúčelovou hypotéku. V opačném případě od ní ruce pryč.

Kdo má nárok na hypoteční úvěr

Chcete-li zažádat o hypoteční úvěr, musí Vám být více než 18 let a je nutné mít trvalý pobyt na území České republiky. Úvěr je nutno sjednat tak, aby byl splacen do cca 70 let věku. A samozřejmě musíte mít k dispozici nějakou tu nemovitost, kterou budete ručit.

Dále je vhodné zmínit, že pokud vlastníte nějakou obchodní společnost, můžete zažádat o hypotéku i jako právnická osoba.

Jak vybrat nejvýhodnější

Otázka, na kterou se těžko odpovídá. Je nutné srovnat nabídku bank a zjistit, co která nabízí. Je velmi pravděpodobné, že u některých budou probíhat různé výhodné akce, které Vám ušetří nějaké peníze. Nejlepší však bude zajít za nezávislým finančním poradcem, který má přehled o nabídce na trhu a je schopen Vám poradit, který produkt by se pro Vás nejlépe hodil.

Jak to funguje

Není pochyb, že banky sledují zisk. Aby jej ale dosáhly, potřebují mít peníze stále k dispozici. V tom případě by si však nemohly dovolit poskytovat lidem peníze na tak dlouho dobu (úvěr se poskytuje většinou na 30 let). Banky tedy tyto peníze musí získat jinak.

Hypoteční úvěry se financují tzv. zástavními listy. Banka, která Vám poskytne hypoteční úvěr, vydá na nemovitost hypoteční zástavní list (forma cenného papíru). Ten pak prodá určitému investorovi a tím získá zpět peněžní prostředky, které Vám půjčila. Investor naproti tomu získá výhodný cenný papír, který je vcelku nerizikový a má jistotu, že dostane své peníze zpět. Proč je nerizikový? Protože v případě, že byste úvěr nesplatili, banka prodá Vaši nemovitost a tím získá peníze, které mu pak vyplatí.

Samotná žádost o úvěr

Při podávání žádosti je nejdůležitější přesvědčit banku, že budete schopni úvěr splácet. Musíte tedy doložit své příjmy (např. dokladem od zaměstnavatele či daňovým přiznáním). Také je někdy nutné mít stanovený odhad nemovitosti, většinou si jej ale banka nechává vyhotovit sama.

Další věcí je pojištění. Banky požadují, aby byla zastavená nemovitost pojištěna ve prospěch banky (pojištěním nemovitosti) a někdy mohou trvat na tom, abyste si sjednali životní pojistku v její prospěch. Jako poslední věc, je nutné dodat výpis z katastru, který potvrzuje, že na nemovitost bylo zaneseno zástavní právo.

Kdy máte šanci, že Vám banka úvěr schválí

Samozřejmě vše závisí na Vašich příjmech, ale zajímavé je, že větší šanci má klient, který již v minulosti úvěr měl (jedná se o veškeré úvěry) a splatil, než úplně nový klient (ač s většími příjmy).

Výše úvěru a jeho čerpání

Výše úvěru opět záleží na aktuální nabídce banky, bývá stanovena procenty z ceny zastavené nemovitosti. Může být až sto procent, nejčastěji se ale pohybuje okolo osmdesáti, u neúčelového ještě o trochu méně. Minimální hodnota úvěru většinou bývá okolo 300 000 Kč, opět je menší v případě neúčelového úvěru.

Úvěr Vám bude vyplacen (buď najednou, nebo po částech) po podpisu úvěrové a zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu.

Umořování úvěru

Způsob splácení úvěru závisí na způsobu jeho čerpání. Pokud jej vyčerpáte najednou, budou Vám rovnou stanoveny anuitní splátky, kterými budete splácet jak úvěr, tak úroky (výše splátek se v čase nemění, ale poměr splátky úvěru a úroků ano). Čerpáte-li úvěr postupně, splácíte v době čerpání pouze úroky z vyčerpané částky.

Daňové zvýhodnění

Nebyl by to správný finanční produkt, kdyby neobsahoval nějaký ten benefit od státu. Tento produkt Vám umožňuje odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru od základu daně z příjmů. Maximální výše takto odečtených úroků je 300 000 Kč za rok.

Co znamená doba fixace úrokové sazby

I z názvu je jasné, že jde o dobu, po kterou je úroková sazba fixována, tedy nezměněna. Jde o to, že při sjednávání smlouvy volíte dobu fixace sazby (1, 3, 5, 10 nebo 15 let) a po tuto dobu se Vaše úroková sazba nemění. Po uplynutí této doby banka stanoví novou sazbu a pokud s ní nesouhlasíte, máte nárok úvěr předčasně splatit (pokud byste tak chtěli učinit jindy, budete muset bance uhradit určité náklady). Nová sazba pak opět platí po dobu fixace.

Je logické, že čím je doba delší, tím vyšší sazba bude. Pokud si totiž banka upře právo aktivně Vám zvyšovat sazbu podle potřeb, neudělá to zdarma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14811 (rodina-finance.cz#20107)


Diskuze a zkušenosti

Katka Glezníková | 29.03.2010 17:48
Hypotéka vs překlenovací úvěr Dobrý den, je lepší hypotéka nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření?

pavel p. | 29.03.2010 18:33
Hypotéka vs překlenovací úvěr (Katka Glezníková, 29. 3. 2010 17:48:25) Na to není jednoduché odpovědět. V každém případě záleží na účelu. Výhody překlenovacího úvěru jsou určitě tyto : Fixace na celou dobu splácení, možnost kdykoliv splatit překlenovací úvěr (u většiny stavebních spořitelen - nebývá pravidlem), možnost předčasných splátek, levnější vedení účtu, státní podpora. Nevýhodou může být u výstavby, kde se platí hned úroky z celé předpokládané částky. V každém případě doporučuji promyslet obě varianty.

Jirka | 30.03.2010 09:50
Kvalitní poradce Nejlepší je využít informace kvalitního poradce. Výhodou je, že má přehled o všech hypotékách a bankách včetně akcí, které probíhají.


Přidat komentář