Hypoteční a pojišťovací poradenství Brno

Rádi byste měli větší kontrolu nad Vašimi financemi? Rozhodujete se, zda je vhodné investovat, zda se tento krok neodrazí negativně na Vašem rodinném rozpočtu? Máte větší výdaje, než příjmy? V těchto a dalších otázkách Vám pomůže rodinný poradce.

Důvody, proč využít služeb rodinného poradce

 • Široké portfolio služeb, viz. výše
 • Zkušenosti  a znalosti v jednotlivých oblastech nabízených služeb
 • Poradce může být buď specializovaný na určitou oblast produktů, nebo naopak nabízí komplexnost služeb.
 • Neustále se vzdělává na trhu s finančními službami
 • Individuální přístup
 • Navrhnutí škály variantních řešení přímo na míru Vám
 • Pomůže Vám najít finanční rezervy, i tam, kde si myslíte, že to není možné
 • Nápomocný především jedincům s běžnými příjmy, kdy i s nimi je možné uspořit nemalou částku
 • Zastupuje hned několik finančních institucí, z toho důvodu pro Vás může vybrat produkt přímo Vám šitý na míru, a to na základě jednotlivých nabídek stavebních spořitelen, pojišťoven, penzijních fondů a další.
 • Možnost využití služeb osobně, po telefonu, e-mailu.

V čem spočívá práce rodinného poradce

Poradce zanalyzuje Vaši momentální finanční situaci, uzavřené finanční produkty apod. Navrhne Vám řešení Vaší finanční situace, a to hned v několika variantách. Vypracuje Vám analýzu nejen příjmů, ale i výdajů a potřeb. Vyčíslí Vaše současné, ale i budoucí úspory, dle nového řešení. Pravidelně prověřuje vybrané řešení, případně upravuje dle měnících se podmínek a Vašich potřeb.

Dokáže Vám vyjednat výhodnější smluvní podmínky. Vyřídí za Vás nezbytnou, a kolikráte nudnou, administrativu, týkající se například spoření, pojištění, termínovaných vkladů. Vyřídí za Vás žádost o úvěr, hypotéku, půjčku, leasing a další. Pomůže Vám s výběrem vhodných produktů. Budete se orientovat a umět naložit s Vašimi financemi, s výdaji i příjmy. Rozpoznáte finanční priority. Poradce Vás bude pravidelně a včas informovat o nejnovějších produktech, službách jednotlivých peněžních institucí. Současně Vám, po dohodě s Vámi, upraví, uzpůsobí finanční plán dle aktuálních potřeb a stavu. Rodinný poradce není v žádném případě pojišťovacím poradcem, tudíž neprodává Vám jednotlivé finanční produkty, ovšem předkládá, nabízí komplexní finanční řešení.

Obmyšlená osoba:

osoba určená a nebo stanovena podle zákonu 37/2004Sb. §51, kterébude v případě smrti pojištěného vyplaceno pojistné plnění z životní a úrazovépojistné smlouvy, toto pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu.

Spořící finanční produkty

Na trhu existuje několik druhů spořících produktů. Seznámíme Vás s těmi nejzákladnějšími.

Finanční produkt - životní pojištění

U životního pojištění si spoříte, kdy vložené finance se Vám v průběhu pojištění zhodnocují. Získáte tedy hned dva v jednom  - úspory a pojištění. Životní pojištění Vám nabízí možnost zajištění, a to v případě, že se Vám stane těžký úraz apod. Životní pojištění má hned několik forem, a to investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, vkladové pojištění, důchodové pojištění.

Finanční produkt - penzijní připojištění

Jedná se o finanční produkt, kdy vkládáte finance do penzijního fondu, kde Vám jsou zhodocovány. Jednotlivé fondy pracují na principu tzv. kolektivního investování, kdy peníze od účastníků penzijního připojištění investují do nejméně rizikových cenných papírů. Získaný zisk je poté rozdělen do rezervního fondu, mezi klienty. Zhodnocení se Vám připisuje na spořící účet, a na konci spoření Vám jsou vyplaceny spolu s vloženými penězi. U penzijního připojištění získáváte státní podporu a také navíc možnost odpočtu zaplaceného příspěvku od základu daně z příjmu, a to dle zákona o dani z příjmů. Kromě výše uvedeného se Vám vklady výhodně zhodnocují, ovšem toto zhodnocení je odlišné od příslušného fondu.

Finanční produkt - důchodové pojištění

Jedná se v podstatě o formu životního pojištění, kdy si spoříte a zároveň jste pojištěni. Důchodové pojištění, je pojištěním v případě dožití, navíc máte možnost se připojistit proti riziku invalidity, trvalé nemoci a další.

Finanční produkt - stavební spoření

Díky stavebnímu spoření si můžete nejen uspořit peníze, ale také snadněji získat úvěr na bydlení. U stavebního spoření je velmi zajímavá státní podpora, která se sice v současnosti snížila, ovšem i přesto představuje velmi zajímavé zhodnocení, za celou dobu spoření. Státní podpora může za každý rok činit až 2 000 Kč. Kromě státní podpory se Vám budou vložené finance úročit roční procentní sazbou, která se pohybuje od 2 do 6%. U stavebního spoření můžete volit získání řádného úvěru nebo překlenovacího úvěru. Ovšem je třeba pamatovat na to, že meziúvěr se Vám může prodražit, protože má vyšší úrokovou sazbu, ovšem úroky Vám jsou počítány z celé cílové částky.

Finanční produkt - hypotéka

Potřebujete si koupit byt, dům, nebo jinou nemovitost. Pak je možné využití hypotéky, který představuje v podstatě úvěr, jenž poskytují banky. Můžete získat výši hypotéky do 100% Vašeho záměru, ovšem jsou prověřovány Vaše příjmy, respektive schopnost splácet poskytnutý úvěr.

Finanční slovníček

 • Bonita – schopnost splatit úvěr včas a řádně,  včetně veškerých závazků z úvěru plynoucí
 • Cílová částka – cifra, jenž vyjadřuje Vaši budoucí potřebu finančních prostředků. Částku si stanovujete na začátku spoření sami, a to dle Vašich možností, ale i cílů.
 • Dožití – den, který je uveden v pojistné smlouvě jako den, kdy končí příslušné pojištění, tj. kdy Vám je vyplacena pojistná částka.
 • Fixace – doba, za kterou je úroková sazba neměnná.
 • Fixní úroková sazba – jedná se o pevně určenou úrokovou sazbu na příslušné období.
 • Garantovaný fond – nebo-li zajištěný fond, který Vám ručí za návratnost určitých financí, převážně 90 až 100%.
 • Hodnotící číslo – jedná se o ukazatel hodnocení, kdy toto číslo patří mezi jednu z podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
 • Jistina – jedná se o výši poskytnutého úvěru, jenž je uvedena v úvěrové smlouvě, ze které jsou účastníkem jako dlužníkem placené úroky, věřiteli, jenž daný úvěr poskytl.
 • Likvidita – představuje schopnost přeměnit majetek, ať už finanční a nefinanční, a to na hotovost.
 • Oprávněná osoba – jedinec, kterému vznikne právo na pojistné plnění z příslušné pojistné smlouvy.
 • Podílový list – jedná se o cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku fondu.
 • Pojistná částka – výše představující strop pojistného plnění, a to z jedné pojistné události či za dané časové období.
 • Pojistné období – jedná se o časové období, za které platíte pojistné.
 • Předepsané pojistné – pojistné, jenž je stanovené za dohodnuté pojistné období.
 • Spoluúčast – představuje částku, kterou se podílíte na případné vzniklé pojistné události. Může být sjednána pevná spoluúčast nebo v procentech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14838 (rodina-finance.cz#22374)


Přidat komentář