Finanční poradenství a pojištění - Havlíčkův Brod

Chcete se pojistit? Pojištění existuje celá řada, a tak si lze v dnešní době pojistit téměř cokoliv. Pokud se v pojištěních nevyznáte, nebo nevíte, které si vybrat, kontaktujte finančního poradce, který vám jistě pomůže.

Pojištění je věc, která vám dokáže hodně pomoci v případě nenadálých situací, jako jsou různé nehody nebo jiné nepříjemné události apod. Obvykle si lidé pořizují takové pojištění, které nějak souvisí s jejich prací či životem, aby jim krylo rizika, která podstupují. Pokud i vy nechcete nic nechávat náhodě a chcete mít dobrý pocit, že v případě nenadálé nepříjemné události nezůstanete na holičkách, také si pořiďte pojištění. Pokud sami přesně nevíte, jaké pojištění je pro vaše potřeby nejvhodnější, můžete kontaktovat finančního poradce, který vám vysvětlí všechny podrobnosti a důležité pojmy a navrhne optimální řešení.

Životní pojištění

Existuje více typů životního pojištění. Všechny jsou primárně určeny pro finanční zajištění pozůstalých v případě náhlé smrti pojištěné osoby, zpravidla živitele rodiny. Rozdíly jsou především v možnostech zkombinovat různé typy životního pojištění zároveň s investováním.

Kapitálové životní pojištění

U kapitálového životního pojištění je část platby pojištěnce určena pro krytí pojistné události. Zbylá část je pak připisována na kapitálovou hodnotu, kterou pojišťovna zhodnocuje investováním. Protože pojišťovna na sebe přebírá rizika spojená s investicemi, je díky tomu zajištěna určitá minimální výše výnosu.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je podobné jako kapitálové. Odlišný je však poměr částek, jež jsou určeny ke krytí pojistné události a k investováním pojišťovnou. V případě důchodového životního pojištění je většina částky určena k investicím. U kapitálového životního pojištění je tomu naopak, neboť větší část platby jde na krytí pojistné události.

Investiční životní pojištění

Na rozdíl od kapitálového nebo důchodového životního pojištění je** investiční životní pojištění** určeno těm, kteří mají zájem o vyšší výnosy z té části platby, jež je určena k investicím. Zároveň ovšem pojištěnci musejí nést odpovědnost za své investice, což se v reálu může projevit výnosy nižšími, než v případě dvou předchozích pojištění. V tomto případě tedy vše záleží na rozmyslu, zkušenostech a samozřejmě také na štěstí. U investičního životního pojištění není garantováno žádné minimální zhodnocení investic. Na druhou stranu pokud se bude pojištěnci v investování dařit, může si vydělat i výrazně více, než u kapitálového životního pojištění.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění v sobě nemá zahrnutou žádnou investiční ani spořící složku, neboť je určeno výhradně ke krytí rizik spojených se smrtí pojištěné osoby. Výhodou jsou tedy nižší platby za pojistné. Nevýhodou nemožnost zhodnocení vložených prostředků, ze kterých se vám tak v případě nevyužití pojistky nic nevrátí.

Neživotní pojištění

Existuje velmi mnoho typů neživotního pojištění. Mezi nejznámější patří například úrazové pojištění, které slouží k pokrytí léčby, kterou jste podstoupili z důvodu úrazu. Také vám bude vyplácena částka v předem dohodnuté výši po dobu, kterou vlivem následků úrazu nebudete moci vykonávat své povolání. Další důležité pojištění je například pojištění nemovitostí, které slouží k pojištění budovy pro případ povodní, požáru, vichřice a mnoha jiných ničivých událostí. Pro pojištění vnitřního vybavení je však potřeba sjednat další pojištění, jež se nazývá pojištění domácnosti. Pokud často cestujete, jistě se vám bude hodit cestovní pojištění. Automobilistům se zase bezesporu vyplatí havarijní pojištění. S** výběrem vhodného typu pojištění** vám ideálně poradí finanční poradce.

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění je v České republice poměrně oblíbené. Nedávno však proběhly určité změny – důchodová reforma, která se výrazněji dotkla i penzijního připojištění. Ten, kdo si penzijní připojištění uzavřel před koncem listopadu roku 2012, získal ještě původní podmínky tohoto spořícího produktu. Nyní si můžete penzijní připojištění pořídit také, ale již s novými podmínkami, platnými od 1. prosince roku 2012. Noví i stávající majitelé penzijního připojištění si však nyní musí na své penzijní připojištění přispívat minimálně 300 Kč měsíčně, aby měli nárok na státní příspěvek 90 Kč. V případě nižších částek odváděných na penzijní připojištění (do 500 Kč měsíčně) se tedy výše státního příspěvku mírně snížila. Pokud si však budete měsíčně spořit částky vyšší (700 až 1000 Kč), zde došlo naopak k navýšení státního příspěvku. Stát se tímto krokem snaží motivovat občany ke spoření vyšších částek, aby měli na stáří v penzijním připojištění zajištěny vyšší úspory.

Investování

Investovat se dá v mnoha oblastech. K** investicím** je možné využít například investiční fondy a jiné produkty finančních společností, ale také jiná odvětví, jako jsou nemovitosti, drahé kovy či umění apod. Pokud chcete investovat, je však zapotřebí mít dostatek zkušeností, jinak se taková investice může velice nevyplatit. Lidé, kteří investují pravidelně, své zkušenosti získávají často i po mnoho let. Pokud tedy nemáte dost zkušeností, raději začínejte s menšími částkami a teprve, až se něco naučíte, můžete investovat i více. Pokud však chcete investovat do produktů finančních společností, máte tu výhodu, že se můžete poradit s finančním poradcem, který vám tuto problematiku vysvětlí a poradí, jak a kde s investicemi začít a který produkt nejlépe odpovídá vašim požadavkům a potřebám.

Hypotéka

Výhodou hypotéky je možnost získat poměrně vysokou finanční částku, kterou lze využít k jakémukoliv účelu. Pokud však bude hypotéka použita k financování nemovitosti, a je jedno, zda se bude jednat o koupi, stavbu, dostavbu či rekonstrukci nemovitosti, pak banky zpravidla nabízejí zvýhodněné úrokové sazby. Na druhou stranu je v případě hypotéky nutné bance ručit zástavním právem na nemovitost.** Hypotéka** tak může být výborným pomocníkem při získání či pro rekonstrukci vlastního bydlení, ovšem je nesmírně důležité opravdu dobře a reálně zvážit, zda jste a také do budoucna budete schopni po mnoho let tento závazek splácet.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14904 (rodina-finance.cz#23423)


Přidat komentář