Finanční poradce - Znojmo a okolí

Každý z nás nemá dostatečné znalosti v oblasti financí. V takové chvíli nám mohou pomoci služby finančního poradce. Naučíme se, jak se svými penězi zacházet tak, abychom si časem mohli splnit všechny životní cíle.

Finance jsou nedílnou součástí našich životů. Průzkumy ukazují, že finanční gramotnost v České republice není příliš vysoká. Mnoho lidí většinou předpokládá, že jejich znalosti v oblasti financí jsou dostačující, často tomu tak není. V dnešní době je důležité získávat informace z oblasti financí a naučit se v nich orientovat. Předejdeme tak zbytečnému zadlužování a můžeme se naučit své finance snadno investovat. Jednou z možností, jak se naučit zacházet se svými penězi, je najmout si služby zkušeného finančního poradce.

Finanční poradce - Petr Nikolai

Hledáte-li finanční poradenství ve Znojmě a okolí, jednou ze společností, která vám může nabídnout jen ty nejlepší služby, je společnost hpn - finance. Společnost se ve finanční sféře pohybuje již řadu let a díky tomu získala mnoho odborných zkušeností. Tato společnost se specializuje na poskytování nebankovních půjček a příbuzných produktů, pomoc vám tady bude také poskytnuta v případě vyhlášení osobního bankrotu. Kontaktovat společnost můžete na adrese: Petr Nikolai, V Zahradách 295, Dobšice – Dobšice. Další informace získáte na telefonním čísle: +420 607 652 320 nebo e-mailové adrese: hpn@emal.cz . Navštívit můžete také internetové stránky této firmy, kde se dozvíte mnohem více:http://www.hpn-finance.cz.

Finanční poradenství

Finanční poradenství můžeme chápat jako poskytování individuálního poradenství fyzickým a právnickým osobám v oblasti financí. Finanční poradce vám může pomoci s osobními, rodinnými a firemními financemi. Výsledkem finančního poradenství by měl být finanční plán, který napomůže klientovi v dosažení finančních cílů.

Jak vybírat finančního poradce

Dobrý** finanční poradce** se na začátku obeznámí s aktuální finanční situací klienta a s jeho potřebami, jak současnými, tak budoucími.  Na základě toho zjištění finanční poradce najde silné a slabé stránky ve financích klienta a společně najdou řešení situace. Váš finanční poradce by měl mít dostatečnou kvalifikaci, zkušenosti a schopnost najít pro vás vždy jen to nejlepší řešení. Finančního poradce si můžete najít na základě zkušenosti vašich známých a dalších doporučení. Na internetu najdete velké množství firem nabízejících finanční poradenství. Osobní schůzka vám může snadno pomoci v rozhodování při výběru finančního poradce. První dojem, vystupování, zázemí firmy a mnohé další faktory vám mohou pomoci při výběru. Pro shrnutí při výběru** finančního poradce se držte těchto kroků: nebuďte unáhleni ve výběru. Ptejte se na vše, čemu nerozumíte. Prověřte si všechny informace, které vám finanční poradce poskytne. Když máte pochybnosti o svém finančním poradci, neváhejte a vyhledejte si nového finančního poradce. Služby finančního poradce vám **ušetří čas. Budete mít informace o tom, které oblasti jsou vhodné k investování, jaká rizika krýt v domácnosti atd. Finanční poradce zhodnotí vaše finance nezávislým pohledem. Tak vám může jednoduše ukázat na věci, které vy přehlížíte nebo nejste schopni vidět.

Finanční plán

Důležitou součástí finančního poradenství je finanční plán. Každý finanční plán by měl mít stanovené cíle, kterých chce klient dosáhnout. Finanční plán se musí řídit příjmy a výdaji každého klienta. Finanční poradenství nám může pomoci udržet životní úroveň i ve stáří. Pomocí finančního plánu můžete např. peníze odkládat na penzijní připojištění. Penzijní připojištění vás finančně zabezpečí na stáří. Státní příspěvek u penzijního připojištění může být až ve výši 1800 Kč ročně, záleží na výši příspěvku. Finanční plán dále může zajistit vzdělání vašich dětí. Obzvláště v současnosti je stále diskutovaná otázka poplatků na vysokých školách. Vždy je proto lepší myslet do budoucnosti a začít spořit na vzdělání vašich dětí co nejdříve. Také zabezpečení vaší rodiny může být dalším bodem ve finančním plánu. Jen těžko můžeme předvídat rány osudu jako onemocnění, úraz nebo úmrtí. Myslet do budoucna a zajistit rodinu, na to by neměl nikdo zapomínat. Finanční plán vám dále může pomoci při řešení dluhů. Také se splněním životních přání počítá finanční plán. Každý sen se může časem splnit, když budete vědět co dělat se svými financemi.

Jak může finanční poradenství pomoci

Finanční poradenství vám poradí jak postupovat se správou vašich financí. Tyto kroky jsou vytvořeny na základě analýzy vaší finanční situace, vašich cílů a pracovním možnostem. Dále zjistíte, jaké kroky povedou ke splněné vašich životních cílů a jaký čas to bude trvat. Jednou z výhod finančního poradenství je také získání znalostí o tom, jaké finanční produkty užívat, kolik a jak investovat. Finanční poradenství vás také naučí, jak reagovat na životní změny, aby nedošlo k ohrožení cílů.

Peníze na vzdělávání dětí

Poskytnout dětem kvalitní vzdělání je dobrá investice do budoucna. Studium je ovšem finančně nároční i dnes, kdy ještě není zavedeno školné na vysokých školách. A právě tato situace se může v blízké době změnit. Nemalou částku vás také může stát studium vašich dětí na soukromých vysokých školách. Velmi důležité je začít spořit na vzdělání dětí včas. Když si rodiče s dostatečným časovým odstupem uvědomí finanční náročnost studia a začnou odkládat potřebnou částku, vytvoří tak finanční rezervu, z které bude možné později čerpat. Vybírat se může z různých produktů jako např. Spořicí účty nebo termínované vklady.

Spořicí účty

Jednou z možností investování do vzdělání jsou spořicí účty. Spořicí účty slouží k bezpečnému uložení financí a jejich výběru bez sankcí. Nevýhodou těchto účtů je nízká úroková sazba. Nepopiratelnou výhodou spořicích účtů je možnost vkladu v libovolné výši a výběr bez sankcí a výpovědní lhůty.

Termínované vklady

Další možností je uložit peníze na termínovaný vklad. Úroková sazba je u termínovaných vkladů podobná jako u spořicích účtů. Rozdíl mezi termínovaným vkladem a spořicím účtem je ten, že v tomto případě nemůžete peníze kdykoliv vybírat. Termínované vklady se uzavírají na určitou dobu trvání (většinou jeden až pět let) a předčasný výběr je sankciován. Společně se spořicími účty se termínované vklady řadí mezi nejbezpečnější formy spoření.

Finanční gramotnost jako učivo základních škol

Finanční gramotnost Čechů je v současnosti velmi diskutovanou otázkou. Mnoho lidí se lehce zadluží, jiní zase nechávají své úspory pouze na bankovních účtech. Proto se finanční gramotnost začíná vyučovat na základních školách. Z průzkumu, který zjišťoval znalosti v oblasti financí u dětí, které prošli kurzem finanční gramotnosti a u dětí, které jej neabsolvovaly, se ukázalo, že finanční vzdělání má smysl. Doplnit si finanční vzdělání je prvním krokem k úspěšnějšímu spravování našich financí. Vzdělávat se v této oblasti nám může přinést mnohé výhody a pomoci nám odhalit nevýhodné nabídky, kterých je v našem okolí dost. Přemýšlejme tedy nad finanční gramotností naši i našich dětí. Začít se vzdělávat není nikdy pozdě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14850 (rodina-finance.cz#23197)


Přidat komentář