Finanční poradce - Vyškov a okolí

Nutnost mít svého osobního finančního poradce si dnešní doba doslova žádá. Málokdo je tak finančně gramotný, aby si dokázal sám zhotovit finanční plán apod. Chcete žít spokojeně a nejen přežívat od výplaty k výplatě? Oslovte finančního poradce.

Finanční poradenství by mělo být nedílnou součástí našeho života. A jestliže ještě svého finančního poradce nemáte, měli byste tuto skutečnost co nejdříve změnit. Mnozí z nás jsou skeptičtí a myslí si, že jej nepotřebují, avšak opak je pravdou.

Finanční poradce - Taťána Klíčová

Hledáte finančního poradce a bydlíte v místě Vyškov a okolí? Pokud ano, můžete se s důvěrou obrátit na firmu Taťána Klíčová, kterou najdete na adrese Dětkovice 16, Dětkovice. Chcete-li se o této firmě dozvědět více informací, navštivte internetové stránky http://www.klicfinancniporadenstvi.webnode.cz, kde najdete vše potřebné. Objednávky přijímá firma Taťána Klíčová na telefonním čísle +420 775 877 428 nebo prostřednictvím e-mailu tani.klicova@seznam.cz.

Najít finančního poradce, který by nám vyhovoval a se kterým si budeme rozumět, není jednoduchou záležitostí. A právě proto bychom měli hledat mezi prověřenými finančními poradci, kteří již mají dostatečně širokou klientelu, což je důkazem toho, že tento finanční poradce pracuje spolehlivě. A právě takovým finančním poradcem je Taťána Klíčová, kterou byste měli oslovit.

Kdo je finanční poradce?

Podstatou finančního poradenství, tedy toho, co by měl finanční poradce umět je poradit lidem, jak nakládat se svými finančními prostředky, aby mohli spokojeně žít, zhodnocovat své peníze, zabezpečit svou rodinu a to vše i za situace, kdy nevydělávají statisíce měsíčně. Finančního poradce by měl oslovit každý z nás, kdo nechce spoléhat na stát a náhody, ale chce být soběstačný, právě díky svým možnostem. Chcete-li tedy spokojeně žít, dopřávat si dovolené, koupit si, co právě potřebujete, zabezpečit své děti, mít hypotéku na dům apod., měli byste co nejdříve vyhledat svého osobního finančního poradce. Pouze u finančního poradce jste vždy na prvním místě a je to právě on, kdo má na srdci Vaše blaho, což je v dnešní době vzácností.

S čím nám finanční poradce pomůže?

Finanční poradce nám pomůže s financováním v úvěrové oblasti, s pojištěním všeho druhu, investicemi, stavebním spořením, penzijním připojištěním, spořicími účty a v neposlední řadě se orientuje také v realitních službách. Pokud si tedy nevíme rady s čímkoli z těchto oblastí a nechceme si zkomplikovat život tím, že si kupříkladu vybereme špatně, měli bychom si vybrat svého finančního poradce a nechat si od něj radit, čímž bude náš život jednodušší a plnohodnotnější.

Základem správného hospodaření je finanční plán

Máte-li již svého finančního poradce, můžete se spolehnout na to, že Vám Váš osobní finanční plán vyhotoví a pokud ne, nejsou jeho služby kvalitní a je tedy na čase jej vyměnit. Je to právě odborně sestavený finanční plán, který dopomůže celé rodině dosáhnout finančních cílů. Pokud tento finanční plán rodina nemá, vypadá její život tak, že se protlouká od výplaty k výplatě a v lepším případě našetří pár korun, které vzápětí stejně rychle utratí, ale nikdy nebude žít spokojeně, neboť jí budou neustále chybět finance.

Co znamená pojem finanční nezávislost?

Pro mnohé z nás je pojem finanční nezávislost něco, čeho mohou dosáhnout pouze lidé, kteří vydělávají sta tisíce měsíčně nebo mají velký majetek a jako takoví mají tu výsadu, být finančně nezávislými. Pravdou však je, že je to omyl. Finančně nezávislým může být díky finančnímu poradci a správně sestavenému finančního plánu každý z nás. Je dokázáno, že téměř devět z deseti pracujících lidí může do 15 až 20 let úplně přestat pracovat, aniž by byla ohrožena jejich dosavadní životní úroveň. K tomu, abychom tohoto cíle dosáhli také, pouze postačí věnovat dostatečně mnoho času finančnímu plánování a vybrat si svého osobního finančního poradce, který nám s ním pomůže.

Proč mít dostatečnou finanční rezervu?

Dostatečná finanční rezerva je základem našeho spokojeného života. Je to právě dostatečná finanční rezerva, která nás ochrání před nečekanými situacemi, jako je například ztráta zaměstnání, úraz či dlouhodobá nemoc. Jste-li ještě navíc jediným členem domácnosti, který přispívá do finančního rozpočtu, je nutnost finanční rezervy nepochybná.  Jestliže nevíte, jak vysoká by měla tato finanční rezerva být, pak vězte, že se jedná o sumu, která je šestinásobkem vašich měsíčních nákladů. Pokud již tuto sumu máte, je také velmi důležité vědět, kde tyto prostředky uložit, aby byly schopny nám růst. Ideálním místem, kam bychom svou finanční rezervu měli uložit, jsou spořicí účty, neboť pouze ty nabízí úrok, který přesahuje až dvě procenta, čím můžeme své finance ještě více zhodnotit a tím je také rozmnožit. Ale i mezi spořicími účty jsou uschovány ty, které jsou výhodnější. Jsou to ty, které nám nabízí nulové náklady za vedení účtu apod. Nutnost finanční rezervy zjistíme ihned, jakmile například přijdeme o zaměstnání nebo dlouhodobě onemocníme atd.

Smlouvy a jejich neviditelné nástrahy

Nutnost číst podrobně vše co podepisujeme je všem velmi dobře známa. Málokdo z nás se však tímto řídí a proto se mezi námi najdou stále ještě lidé, kteří si smlouvy nečtou vůbec a poté se diví, že přijdou o svůj majetek atd. Je nutné číst vše a nedat pouze na to, co nám o smlouvě řekne člověk, který nám ji k podpisu dává. Jestliže si přeci jen smlouvu přečteme, ale stejně ji nepochopíme, je velmi prozíravé si tuto vzít a poradit se kupříkladu s právníkem nebo v případě, že máme finančního poradce, tak s ním.

Co znamená pojem finanční gramotnost?

Pojem finanční gramotnost se skloňuje v dnešní době ve všech pádech. Co však tento pojem obnáší? Ve své podstatě se jedná o soubor znalostí, dovedností a postojů každého z nás k tomu, abychom dokázali finančně zabezpečit jak sebe, tak i svou rodinu. Člověk, který je finančně gramotný se umí orientovat ve financích, cenách a je schopen dokonale vést finanční rozpočet celé rodiny a to vše v souvislosti se změnami, které v dané rodině postupem času probíhají. V dnešní době jsou pořádány také různé semináře pro veřejnost, ve kterých se učí finanční gramotnosti a to vše proto, že si to současná doba žádá.

Záleží na budoucnosti

Mluvíme-li o finanční gramotnosti, je nutné vědět, že základem všeho je, myslet na budoucnost. Právě ta nám totiž chystá nečekané situace, na které je potřeba se ihned připravit v případě, že se nechceme ocitnout v postavení, kdy budeme muset opustit svůj dům nebo se ocitneme bez veškerých finančních prostředků. Abychom těmto nepříjemným situacím dokázali předejít, je vhodné zvýšit svou finanční gramotnost a také vyhledat svého osobního finančního poradce, který nám pomůže zodpovědět otázky na naše finanční záležitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14854 (rodina-finance.cz#23209)


Přidat komentář