Finanční poradce - výhody této práce

Finanční poradenství je často odmítanou službou, protože panuje nedůvěra v tuto profesi a obava ze ztráty peněz či majetku. Opak je ovšem pravdou, ten, kdo umí těchto služeb využívat, vydělává. Staňte se finančním poradcem a vydělávejte se svými klienty!

Kdo je to finanční poradce?

Tuto otázku si zajisté klade mnoho z vás. Kdo to ten finanční poradce je, co pro vás může udělat, je vůbec kvalifikovaný pro výkon dané práce nebo není, poradí vám dobře nebo vás naopak obere o všechny vaše poslední úspory? Otázek týkajících se této oblasti je opravdu více než dost.

Pojďme se tedy více podívat na tuto profesi a objasnit si několik základních pravidel. Kdo to je, co dělá, jak může pomoci vám nebo právě naopak, jak se vy můžete stát jedním z nich a nabízet své cenné rady a služby svým klientům.

**
**

** ** Definice finančního poradce

Finanční poradce je široký pojem, který ovšem není nijak právně specifikován. I z tohoto pohledu někdy na ně nazíráme jako na podvodníky a fiškusy, kteří se snaží vydělat na naší neznalosti. Chcete-li se stát finančním poradcem, není nic jednoduššího, než se řídit vlastní etikou a rozumem.

Finanční poradce je potom ten, kdo poskytuje svým klientům finanční služby v jím zvolené oblasti. Při poskytování těchto služeb se řídíte několika základními pravidly:

 • poskytujete své služby s co největší péčí
 • vzděláváte se na trhu s finančními službami
 • rozšiřujete své portfolio nabízených služeb
 • orientujete se na zákazníka a jeho spokojenost a výdělek
 • i přes to, že tuto práci děláte pro peníze (provize), nemůže být tento cíl vaši jedinou prioritou
 • rádi komunikujete s lidmi a vyhledáváte nové příležitosti

Pokud jste se v těchto základních definicích našli a rádi byste se stali finančním poradcem, čtěte dále. Tato profese přináší nejen řadu povinností a úskalí, ale také spoustu benefitů.

Jak se stát finančním poradcem?

Pokud jste v této oblasti nepracovali a nemáte těžce nabyté zkušenosti, je nutné se nechat zaměstnat u některé z finančních společností. Tato situace ovšem není v žádném případě na škodu. Jen tak získáte maximální prostor pro to, abyste se dobře a kvalitně zaučili, naučili se pohybovat na trhu financí a majetku, dokázali poskytnout odbornou pomoc a měli za sebou záštitu silné společnosti, která je zárukou kvality a tedy také trvalé klientely.

Abyste se mohli stát finančním poradcem, je třeba:

 • najít si finanční společnost, pro kterou byste chtěli vykonávat svou práci
 • zákonnou podmínkou pro práci finančního poradce je mít složenou maturitní zkoušku
 • následuje odborná příprava, která je zakončená registrací u České národní banky

Po tomto sledu událostí ovšem vaše vzdělávání nekončí. Abyste se stali dobrým finančním poradcem, je nutné neustálé vzdělávání a zvyšování vaší kvalifikace.

Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace v oboru

Doplňkové vzdělávání, získávání nových a čerstvých informací, zvyšování kvalifikace, to vše považujeme za nejen nutnost, ale především velkou výhodu v rámci tohoto odvětví. Pokud se vám podařilo získat zaměstnání u renomované finanční společnosti, pak jsou tyto školení a kurzy samozřejmostí.

Rozšiřování vašich znalostí je pro vás obsáhlým benefitem, získáváte čerstvé informace, které vám nabízejí konkurenční výhodu oproti jiným finančním poradcům, dokážete nabídnou klientům nové produkty, které jim přinesou zisk a tím získáte jejich důvěru. Z běžného klienta se tak stává věrný klient, který vaše služby náležitě ocení. Věrný klient se vrací, doporučí vás svým známým, možná vás pozve na neformální oslavu, stanete se „novým členem jeho rodiny či podniku“.

Vzdělávání v rámci komunikace

Vzdělávání se ovšem netýká jen profesní oblasti, ale také ostatních dovedností, které musíte uplatňovat při styku s vaším klientem.** Zde rozhodně spadá schopnost jednat s lidmi a vyjednávat. Schopnost nabídnout jim komplexně vaše služby a na základě analýzy jejich potřeba nabídnout ty, které budou pro něj přínosem. Schopnost přesvědčit jej, že právě vy jste pro něj tou „výhrou“.**

Komunikace s lidmi patří mezi jednu z nejsložitějších disciplín. Každý člověk má jiný styl chování a jednání, je specifický. Bude jen na vás jej odhadnout, najít správnou strategii komunikace, vytipovat okamžik, kdy je vhodné „přitlačit na pilu“ nebo naopak polevit a nechat zákazníka „uzrát“. Pokud se vám toto podaří, pak máte úspěch zajištěn.

Tyto znalosti můžete uplatňovat i ve vašem běžném životě, např. při nákupech či reklamaci zboží. Vaše strategie jednání vám bude cenným pomocníkem. Proto se v žádném případě nebraňte tréninkům a vzdělávacím programům, které vám přinášejí jen samá plus.

Finanční poradce a živnost

Pokud již máte za sebou kariéru zaměstnance v oblasti finančního poradenství a rádi byste se osamostatnili, je nutné si pro výkon této profese zřídit živnostenské oprávnění. V této fázi pak vyděláváte sami na sebe, můžete nabízet a vyhledávat služby na vlastní pěst nebo pracovat pro několik finančních společností, se kterými navážete partnerské vztahy.

Portfolio vašich služeb můžete rozdělit tak, že dle výhodnosti jednotlivých produktů uzavřete spolupráci se společností, která nabízí bezkonkurenční servis v oblasti bydlení a s jinou, která je odborníkem např. na investice.

Práce na živnost má nesporné výhody v plánování času, kdy si sami řídíte svůj pracovní den a chvíle osobního volna, sami si vybíráte spolupracující partnery a vybíráte ty nejlepší produkty. Je zde nutné ovšem mít kreativní přístup k práci a nebát se vyjednávání a případných změn. Úskalím může být vyhledávání klientů, kde musíte zapojit notnou dávku úsilí a energie a vybudovat si vlastní klientelu.

Máte-li rádi výzvy a sledujete-li ty správné cíle, jistě to pro vás nebude překážkou, ale ta správná cesta při realizaci sama sebe.

Jaké služby nabízí finanční poradce?

Finanční poradci mohou být buď specializovaní na určitou oblast produktů nebo mohou nabízet komplexní služby. Komplexní služby zajisté nabízí větší finanční společnosti, které zaměstnávají více finančních poradců, kteří mohou mít regionální působnost nebo naopak specializaci na určité finanční produkty.

Ve všeobecnosti lze ale služby nabízené finančním poradcem rozdělit na tyto kategorie:

 • bydlení** **
 • investice** **
 • rodina, spoření** **
 • finanční služby pro děti (spoření na vzdělávání, atd.)** **
 • zajištění ve stáří** **
 • plán, jak spořit, vytvářet rezervy pro běžný život a běžnou potřebu** **
 • pojištění** **
 • úspora na daních** **
 • analýza zadluženosti** **
 • přefinancování** **
 • sestavení optimálního finančního plánu

Jaké si zvolit portfolio služeb?

Vše záleží na vašich kapacitách, zkušenostech, vzdělávání. Ideální pro vašeho klienta je, abyste mu dokázali poradit komplexně. To ovšem nebývá vždy v silách jednoho člověka. Rozhodněte se, jakou klientelu máte v úmyslu oslovit, jestli firmy nebo naopak rodiny. Dle toho si vyprofilujte takové produkty, které budou užitečné pro vašeho zákazníka.

Není cílem nabízet vše a zároveň pak neposkytnout detailní informace k jednotlivým produktům. To povede nutně k tomu, že se stanete tou „rychlokvaškou“, kdy nedokážete odborně a adekvátně svému klientovi poradit. Pak přijdete o zákazníka. Pokud si v určité oblasti služeb nejste jisti, raději si informace nastudujte a domluvte si s klientem další schůzku. Druhou možností je navázání spolupráce s jiným finančním poradcem, který se zaměřuje na tu oblast, ve které nemáte silné zázemí.

Existuje řada postupů, jak poskytnout klientovi ty nejlepší informace. Vždy ale mějte na paměti jeho spokojenost a výdělek. Jen tak si jej udržíte a bude se k vám obracet s dalšími požadavky.

Finanční poradce a banky

Stále se setkáváme s tím, že hodně lidí neumí nakládat s finančními prostředky. Vydělané peníze mají uložené na běžných účtech, ze kterých platí jen poplatky, nebo je mají doma ve skříni a jsou spokojení, že jim je nikdo nevytuneluje.

Opak je ovšem pravdou, tyto ležící peníze nevydělávají, naopak díky inflaci ještě ztrácejí na své hodnotě. Tato situace je pro vás jedinečnou příležitostí. Banky nemají tolik prostoru a času, aby vyhledávaly klientovi ty nejlepší produkty a hlavně, nabízejí jen ty své.

Vy máte nekonečný prostor oslovit tyto potenciální zákazníky s vaší nabídkou služeb. Naučit je spořit, investovat, využívat státních dotací např. na stavební spoření a hlavně, ušetřit jim čas. Čas, který by museli strávit chozením po bankách a čtením řady internetových stánek s produkty, kterým možná ani nerozumí.

To je vašim cílem a vašim úkolem. Naučit lidi reálně využívat finanční prostředky nejen ke koupi, ale také k investicím, spoření či zajištění své budoucnosti a majetku.

Stále se chcete stát finančním poradcem?

Pokud vás zaujala náplň práce finančního poradce a jste osobnost s vnitřním charisma, vysokým odhodláním učit se, snahou pomoci a poradit lidem a samozřejmě s cílem vydělávat dobré peníze, pak blahopřejeme. Tato práce je pro vás příležitostí a motivací, jak se seberealizovat a mít dobrý pocit po všech stránkách.

Vždy mějte ale na paměti, že první, na co se zaměřujete, je spokojenost vašeho klienta. To je zárukou vašeho budoucího úspěchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14822 (rodina-finance.cz#20870)


Přidat komentář