Finanční poradce - výběr poradce - Praha

Budoucnost má pouze kvalitní finanční poradenství. Jak odhalím, že mě poradce poškodil? Co dělat při nespokojenosti s nastavením svého finančního portfolia? Co znamená smluvní poradenství? Existují dvě skupiny finančních poradců...

Profesionální finanční poradce Praha

Pokud chcete poradit ve sféře finančních záležitostí, pak se obraťte na paní** Janu Hřibovou**. Paní** Hřibová** je profesionál znalý ve svém oboru a pomůže vám se situacemi pro vás tíživými, nebo vám pomůže, pokud budete váhat mezi více možnostmi. Paní** Hřibová** se orientuje v oblasti financí, můžete se na ní obrátit, pokud budete zvažovat pojištění nebo výběr úvěru. Finanční poradce je tu od toho, aby vás obeznámil s vaším problémem a aby na něj aplikoval nejlepší řešení. Paní** Jana Hřibová** je k dispozici na e-mailu jana.hribova@zfpa.cz či telefonu +420 724 559 918

Finanční poradce - výběr poradce - Praha

Co dělat při nespokojenosti se zprostředkovaným finančním produktem?

Ano, i v této době ještě najdeme takové „finanční poradce“, které zajímá jen provize. Abychom pro případ, že na něj narazíme, byli připraveni, pojďme se podívat na to, jak se jimi nenechat zmást.

Před tím, než uzavřete smlouvu s finančním poradcem

Cokoliv Vás před uzavřením smlouvy napadne, na to se zeptejte. Nenechte se odpálkovat argumenty typu : „Takovými složitými zbytečnostmi Vás nebudu zatěžovat“. Pamatujte na to, že pokud budete předem dobře informovaný klient, budete později i spokojený klient.

Když máte pocit, že zprostředkovaný produkt není tím nejlepším

Ptejte se sami sebe, z čeho pocit vyplývá. Jsou to snad známí, konkurence, televize, sdělovací prostředky, kteří mě ovlivňují, nebo je to jen má intuice? Mám představu o lepším produktu? Pokud ano, kde jsem tyto informace získal? V čem se mi konkrétně produkt nelíbí? (Například platby, riziko a podobně). Znám snad přímo nějaký lepší produkt?

Pozor na konkurenční boj finančních poradců

Ačkoliv je to smutné, mnohdy se v praxi setkáme s tím, že v situaci, kdy poradce přejde k jiné společnosti, kontaktuje své dosavadní klienty a nabízí jim změny finančního plánu opět ve svůj prospěch. Skutečně troufalé. Vše je však motivováno vidinou snadného výdělku. Pokud k takovým změnám klient s důvěrou přistoupí, může mu to přivodit nemalé ztráty. „Přepojistkováním“ bývalých klientů si zkrátka rádoby poradci koledují o nespokojenost a s tím spojené patřičné důsledky.

Finanční poradce - výběr poradce - Praha

Existují dvě skupiny finančních poradců

Finančního poradce je nutné si důkladně vybrat. Na trhu se pohybují dvě skupiny finančních poradců. První z nich tvoří placení finanční poradci, to znamená, že klient si jejich služby zaplatí, jako kterékoli jiné. Druhou, početnější skupinou, jsou finanční poradci, kteří nabízí služby zdarma. 

Placené poradenství - placený finanční poradce

Tento způsob spolupráce je maximálně průhledný. Jelikož je poradenství plně hrazeno, tak poradce musí vynaložit všechny své znalosti a schopnosti ve prospěch klienta. Poradce nebude nijak ovlivněn finančními institucemi a provizemi. Placené poradenství je rovněž komplexní a zasahuje do hloubky. Finanční plán se může týkat i sociálních dávek, podpor, převodu majetku a podobně. Přirozeně, že mínusem placeného poradenství je cena. Pokud chcete kvalitní komplexní práci s ohledem na veškeré přání a potřeby, musíte zaplatit většinou více než 10 tisíc korun. To je právě kamenem úrazu.

Někde může být variantou i kombinovaná úhrada poradenství

Odměna poradce se bude skládat částečně z přímé úhrady klienta a částečně z provize. Kombinovaná úhrada je určitým středem mezi oběma předchozími způsoby a usiluje o to, zmírnit negativní důsledky obou z nich. Prostřednictvím této varianty by už nemělo být tak finančně vysilující ani pro běžné obyvatelstvo platit si dobrého poradce.

Finanční poradce - výběr poradce - Praha

Co znamená smluvní poradenství?

Protože je finanční poradenství také služba, měla by být poskytována smluvně. Výhodou smlouvy o dílo je to, že cena úplaty může být nulová, takže ji klidně můžeme uzavřít i na neplacené poradenství. Smlouva je zaručením poradce, že veškeré své znalosti a informace využil ve prospěch klienta. Pokud by se následně ukázalo, že došlo k vědomému poškození klienta poradcem, klient má právo na odškodnění. K tomu, aby měl klient jistotu, že nebude poškozen, mu tedy neposlouží ani placené, ani neplacené poradenství, ale jenom smluvní poradenství.

Co dělat při nespokojenosti s nastavením svého finančního portfolia?

Klient může kontaktovat samotného poradce a domluvit si s ním osobní setkání. Dále by si měl dobře rozmyslet, co konkrétně po poradci požaduje (co chce vysvětlit, co mu vadí apod.) a přichystat veškeré potřebné podklady. Jestliže se poradce vyhýbá osobnímu kontaktu, nebo nechce či není schopen situaci řešit, obraťte se na mateřskou společnost poradce. Povinností mateřské společnosti je prověřit všechny skutečnosti a klienta o tom informovat.

V případě, že společnost uzná pochybení poradce, bude klient odškodněn

Pokud nejste spokojeni ani s rozhodnutím mateřské společnosti, podejte písemnou stížnost profesní organizaci, která sdružuje společnosti zabývající se zprostředkováním finančních produktů a situaci popište. Ve stížnosti označte poradce, mateřskou společnost a produkt včetně jeho základních parametrů, dále v čem jste konkrétně s poradcem nebo společností nespokojeni, co jste ohledně tohoto případu už podnikl a co požadujete. Pokud profesní organizace nepomůže, stížnost můžete podat i na Sdružení obrany spotřebitelů a v krajním případě kontaktujte dozorový orgán státní správy (ČNB).

Jak odhalím, že mě poradce poškodil?

Ke zjištění faktu, že s Vaším finančním portfoliem není něco v pořádku potřebujete mnohdy měsíce nebo dokonce roky. Při uzavírání jakékoli smlouvy jednejte obezřetně a to platí dvojnásobně tehdy, když jsou předmětem plnění vysoké finanční částky. Nejednou se stalo, že klient si po krátkém čase uzavření smlouvy rozmyslel, ale důkladně si neprostudoval podmínky, takže svou nerozvážností přišel o nemalé peníze.

Finanční poradce - výběr poradce - Praha

Kdy se raději s „finančním poradcem“ rozloučit

Pozor na to, když poradce o klienta neprojevuje patřičný zájem. Správný poradce by se měl totiž ptát, provést audit současného stavu klientova portfolia, zjišťovat klientovy plány s prostředky a zajímat se o jeho předchozí zkušenosti. Jestliže to takto neprobíhá, je to podezřelé. Zřejmě se bude jednat o vychytralého prodejce finančních produktů a s takovým ihned spolupráci ukončete! Takový neprofesionální zprostředkovatel jen mechanicky uzavírá smlouvy bez ohledu na potřeby, přání a dokonce i možnosti klienta.

Budoucnost má pouze kvalitní finanční poradenství

Finanční poradenství zkrátka nepatří mezi oblíbené profese v České republice. Pokud ale najdete opravdového, kvalitního,ověřeného finančního poradce, což není ovšem nijak jednoduché, získáte mnoho výhod. Většině laiků svět financí nic moc neříká, proto je dobré mít svého finančního poradce, na kterého se můžete spolehnout. Profesionální finanční poradce si vyžaduje práci na plný úvazek a ty společnosti, které si podávají inzeráty a nabírají do svých řad studenty, maminky na mateřské, důchodce a podobně, mohou sklidit od společnosti nálepku neprofesionálnosti, která se těžce odstraňuje. Pouhý prodej smluv bez poradenství nemá budoucnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14814 (rodina-finance.cz#20145)


Přidat komentář