Finanční poradce v oblasti pojištění - Trutnov a okolí

Dnes se většina mladých rodin sotva obejde bez půjčky či úvěru na bydlení. Jestliže ale oslovíte finančního poradce, pomůže Vám s výběrem nejen vhodné půjčky, ale třeba i s pojištěním nebo spořením, čímž ušetříte spousty peněz.

Finanční poradenství

Stále častěji se v České republice setkáváme s lidmi, kteří mají své finanční poradce. V ekonomicky vyspělých zemích jde o naprosto běžnou záležitost, neboť lidé jsou si vědomi, že starat se správně o své finance a vybrat produkt z nabízených možností na trhu, není v jejich silách, pokud se o ekonomiku nezajímají do hloubky. Vždyť péče o naše finance je stejná jako péče o jiné věci, na kterých nám záleží. Když potřebujete zkontrolovat auto nebo jej zpravit, také tyto potřeby vložíte do rukou odborníka. A ne jinak by tomu mělo být u financí. Nechejte si poradit od odborníků. Pokud máte dojem, že vás postačí pár informací, které jste se doslechli v televizi nebo rádiu, či si o nich přečetli v novinách, není tento dojem úplně nejlepší a může vás přijít na hodně peněz, které byste jinak mohli vložit úplně jinam než do špatně uzavřené smlouvy nebo nevýhodného pojištění. Každý z nás má různé cíle, jiná přání, jiné potřeby a jim musíme přizpůsobit i produkty, které hodláme uzavřít.

Finanční poradce v oblasti pojištění - Jana Hrnčířová

Rozhodli jste se také využít služeb finančního poradenství a nechat si zanalyzovat vaši finanční situaci, abyste zjistili, co děláte špatně, že neustále nemáte k dispozici tolik peněz, kolik byste si představovali a kolik byste hlavně potřebovali? Jestliže bydlíte v Trutnově nebo okolí, rádi vám představujeme finanční poradkyni, paní Janu Hrnčířovou, která nabízí finanční služby v oblasti pojištění, životního a neživotního pojištění, dále vám doporučí jak a kam nejvýhodněji investovat své peníze, které spoření bude pro vás nejlepší, a jak sebe nebo svou rodinu zajistit pro případ nenadálých nepříjemných událostí, které můžou každého z nás v životě kdykoliv potkat.

Paní Jana Hrnčířová se věnuje individuálně každému klientovi a ke každému přistupuje z hlediska jeho potřeb a přání. V případě zájmu se na paní Janu Hrnčířovou obraťte buď cestou e-mailu: jana_hrncirova@generali.cz, nebo za použití telefonního čísla: +420 731 218 050.

Finanční analýza**

**

Každý finanční poradce by měl provést finanční analýzu vaší finanční situace. A až teprve na základě této analýzy stanoví další postup. Cílem analýzy je, aby nejen finanční poradce, ale také vy sami, jste získali základní informace o tom, jaké máte v současné době možnosti, jaké všechny produkty využíváte, kolik peněz máte k dispozici, jaké jsou vaše představy, plány a co byste chtěli ve svém životě uskutečnit. ** **

K čemu slouží finanční analýza?

Finanční poradenství vychází právě z vyhodnocení finanční analýzy. To vám zaručí, že vždy dostanete to, co přesně potřebujete. Na jejím základě vám finanční poradce vytvoří program, který bude využívat všechny možnosti, které finanční trh nabízí, včetně státních dotací. Je nutné, aby každý produkt, kterého budete chtít využívat, byl správně zvolen, což určíte podle toho, když si odpovíte na otázku, zda tento produkt opravdu potřebujete, dále aby byl správně nastaven a to částkou, která je pro vás optimální, za jakým účelem chcete produkt využívat, na kolik let, atd. Podstatné je také stanovit, u které instituce chcete produkt využít a atd. Díky finančnímu poradenství získáte program, který vám bude sedět, bude přesně odpovídat tomu, co potřebujete, čeho chcete dosáhnout.

Příprava smluv, jednání s finančními institucemi

Finanční poradce vám dále připraví smlouvy k jednotlivým finančním produktům a zařídí všechny administrativní úkony. Také vám pomůže při jednáních s finančními institucemi. Je také možné, že po uzavření smlouvy se změní vaše cíle a také možnosti. Nebo se změní nabídka na finančním trhu a budete chtít přejít k něčemu výhodnějšímu, co nebylo v nabídce zrovna v době, kdy jste smlouvu zavírali vy. Opět je tu pro vás finanční poradce, který vám vyjde maximálně vstříc a udělá pro vás maximum, abyste byli spokojení**. Finanční poradce** za vás pohlídá všechny důležité změny na finančním trhu, které mají pro vás význam.

Jaké jsou druhy životních pojistek?

Váš finanční poradce vás velmi rád seznámí s jednotlivými druhy životního pojištění, uvede vám konkrétní příklady, kam byste museli kolik vložit, abyste získali tolik a tolik peněz, kde budou vaše peníze nejlépe zúročeny, apod. My vám alespoň okrajově jednotlivé druhy pojistek přiblížíme.

Rizikové životní pojištění

Tento druh životního pojištění představuje nejjednodušší typ životního pojištění a vy si jím můžete krýt pouze riziko života, nebo riziko úrazu s trvalými následky. V případě, že k těmto skutečnostem opravdu došlo, celé pojistné se plně využije a vy tedy nijak nespoříte. Toto pojištění se doporučuje uzavřít těm, kteří jsou živiteli rodin. Častokrát jej také uzavírají lidé v rámci hypotečních úvěrů.

Kapitálové životní pojištění

Tento typ produktu je vhodný tehdy, pokud chcete pojistit svůj život, a zároveň i spořit. Kapitálové životní pojištění tedy představuje kombinaci rizikového životního pojištění a spoření. U klasického kapitálového pojištění nemůžete nijak ovlivňovat, jak budou vaše finanční prostředky ze spořící složky investovány, ale získáte jistotu nejnižšího ročního zisku 2,5 procenta.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění představuje zvláštní druh kapitálové životní pojistky. Vy sami si určíte, jak budou vaše finance ze spořicího účtu investovány. Tento typ pojištění vám ale nenabízí žádnou garanci minimálního výnosu a vy tedy musíte počítat i s tím, že se může stát, že místo výnosu můžete v roce dosáhnout i ztráty. Investiční pojištění je velmi oblíbené a jeho obliba nadále rapidně stoupá.

Jednorázové životní pojištění

Jednorázové životní pojištění se obvykle uzavírá na 5 až 10 let, kdy lidé, kteří se rozhodnou uzavřít tento druh pojištění, uloží určitou finanční částku jednorázově. Zároveň však jsou po celou dobu trvání vkladu životně pojištěni. Jestliže klienti dodrží stanovenou dobu pojištění, mají jistotu, že se jim jejich vklady vrátí a navíc získají i zhodnocení podle nastavených podmínek pojištění stanovených smlouvou.

Flexibilní životní pojištění

Flexibilní životní pojištění je dalším pojmem mezi životními pojistkami, se kterým se může klient na trhu v současné době setkat. Nejedná se pouze o samostatnou sekci životní pojistky, ale uzavřením flexibilního životního pojištění získáte standardní kapitálovou smlouvu, která Vám garantuje minimální výnos. Díky tomu, že toto životní pojištění nese přívlastek flexibilní, je možné během smluvního vztahu měnit více parametrů, než je zvykem u jiných klasických životních pojistek. Flexibilní životní pojištění má díky této výhodě za úkol, získat více klientů pro pojišťovny.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv druh životního a neživotního pojištění, každý má své pro a proti. A právě od toho jsou nám k dispozici finanční poradci, aby nás upozornili na různá úskalí jednotlivých produktů a aby nám doporučili nejvýhodnější řešení čistě pro naše potřeby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14897 (rodina-finance.cz#23340)


Přidat komentář