Finanční poradce v oblasti pojištění - okres Benešov

Máte jakýkoliv problém nebo dotaz týkající se pojištění domácnosti, automobilu, odpovědnosti za škodu nebo pojištění vaší osoby a nevíte, kam se obrátit? Jednoduše využijte služeb finančního poradce v oblasti pojištění.

Co všechno je potřeba pojistit a proč?

Trendem poslední doby je uzavření životního pojištění. Jeho objem neustále roste, kdežto co se týká neživotního pojištění, toto mírně klesá. Životní pojištění je atraktivním pojištěním z toho důvodu, že nejen že se pojišťujete pro případ vaší smrti, ale zároveň i šetříte peníze na lepší důchod. Proto životní pojištění využívá stále více lidí. Neživotní pojištění je ale také velmi důležité, což si mnozí z nás neuvědomují. Vlastnictví jakékoliv cenné věci, ať už se jedná o rodinný dům, byt, automobil nebo notebook totiž s sebou přináší také své povinnosti, ne pouze radost z užitku. Každý majetek se musí udržovat a vy jste povinni jej chránit před jeho poškozením nebo odcizením. K neživotnímu pojištění patří zpravidla pojištění odpovědnosti. Sem spadá i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále pojištění odpovědnosti zahrnuje také pojištění majetku nebo dopravních prostředků. Možností, jaký majetek si nechat pojistit, existuje opravdu mnoho.

Povinné ručení

Povinným ručením se rozumí ochrana vozidla před možnými riziky, které hrozí v případě nehody na silnicích a jiných pozemních komunikacích. Povinné ručení je ze zákona povinné pro každé provozované vozidlo na silnicích v České republice. Navíc není tajemstvím, že funguje i takový systém, který vyhledá nepojištěná auta, která jsou opatřena registrační značkou, a jejich majitele samozřejmě pokutuje. Proto nepodceňujte situaci a hlídejte si řádně své povinné ručení a včas jej plaťte. Navíc není problém, v případě jakékoliv nevyhovující situace povinné ručení měnit. Změna povinného ručení je v dnešní době považována za absolutně standardní úkon, na který jsou téměř všechny naše pojišťovny dokonale připraveny. Především snížené sazby jsou tím, co klienty osloví, aby přešli k jiné pojišťovací společnosti. A vzhledem k tomu, že se v poslední době značně přiostřila konkurence mezi jednotlivými pojišťovnami, co se povinného ručení týče, je zcela vhodné se informovat, zda byste jinde nedostali u jiné pojišťovny výhodnější nabídku.

Jestliže máte jakékoliv dotazy týkající se povinného ručení, chcete zjistit, zda byste mohli platit u jiné společnosti méně a o kolik méně nebo chcete přejít s povinným ručením jinam, volejte svého nezávislého finančního poradce, který má dokonalý přehled o všech sazbách v souvislosti s povinným ručením a nejen to.

Pojištění majetku

Proti riziku se nepojišťují pouze auta, ale také nemovitosti. K nejzávažnějším finančním dopadům se řadí požáry a dále škody, které byly na nemovitosti způsobené záplavou nebo povodní. Na co tedy při pojištění vaší nemovitosti hledět? Především využijte služeb finančního poradce a až po poradě s ním nastavte správnou pojistnou částku a rozsah zahrnutých pojistných nebezpečí, které vaší nemovitosti hrozí. Přesto že je v rámci pojištění sjednána konkrétní pojistná částka, pro velké množství rizik je sjednán limit, do které pojišťovny plní a přes který nejdou. Proto vždy, než pojištění nemovitosti uzavřete, důkladně se seznamte s pojistnými podmínkami. Jestliže něčemu v pojistné smlouvě nerozumíte, obraťte se na vašeho finančního poradce, který vám všechno podrobně vysvětlí. K tomu, aby pojištění majetku plnilo svoji roli, je nutné, aby pojištění bylo správně nastavené a vy musíte znát své povinnosti. Nestačí pouze pojištění uzavřít.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Stále častěji uzavírají lidé pojištění odpovědnosti za škody. Produkty jsou pojišťovnami nabízeny jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance. Můžete si nechat pojistit škody na majetku nebo na zdraví, která je vašim jednáním způsobena zaměstnavateli kvůli vaší nedbalosti, nebo škoda, kterou způsobíte partnerům, ale také např. sousedům. Existuje také pojištění právní ochrany. Takové pojištění vás dokáže chránit v případě, kdy se ocitnete před soudem, např. při vyřizování reklamací u nákupu zboží nebo služeb.

Životní pojištění

Životní pojištění představuje takový produkt, který lidem slouží k zajištění jejich blízkých v případě úmrtí. Tomuto typu pojištění se říká rizikové životní pojištění a lze jej uzavřít opravdu pouze pro případ smrti nebo vážného úrazu. Pokud máte zájem o takové životní pojištění, poptejte se vašeho finančního poradce o možnosti uzavřít pojištění, při kterém můžete zároveň spořit a které vám zajistí i příjemné vyplácení částky v důchodovém věku, kterou jste za léta naspořili. Pojištění, při kterých můžete platit pojistku a zároveň i spořit určitou částku, se nazývají investiční a kapitálové. Mnoho lidí si ani nepřipouští, že by se jim mohlo něco v budoucnu stát a tudíž ani nepřemýšlí o tom, že by následně rodina mohla bez jejich přítomnosti strádat a že jsou vlastně na jejich příjmech závislí. Jestliže se v životních pojištění neorientujete  a nevíte si rady, které životní pojištění by bylo pro vás to pravé, poraďte se se svým finančním poradcem, který může přímo pro vás vybrat tu nejlepší variantu. Finanční poradce, který je schopný, a orientuje se v životních pojištěních, pro vás porovná jednotlivé produkty.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění nabízí vyšší zhodnocení vkladů, někdy až několikanásobně vyšší, ale na druhou stranu také vyšší riziko, které na sebe navíc klient plně přebírá. Investiční životní pojištění nemá žádnou garantovanou úrokovou míru! V případě** investičního životního pojištění** může klient sice výrazně vydělat, ale také se jeho vklady nemusí zhodnotit vůbec. V praxi to vypadá tak, že pojišťovny nabízejí klientovi několik různých interních podílových fondů, mezi kterými si může libovolně vybírat, avšak riziko nese jen on sám.

Neživotní pojištění

Existuje spoustu typů neživotního pojištění. Pojistit se lze proti zničení či odcizení různých věci, ale také pro případ příchodu různých nepříjemných událostí. Asi nejčastější typ neživotního pojištění je pojištění nemovitosti:

Pojištění nemovitosti nebo domácnosti

Toto pojištění chrání domácnost (vybavení) nebo nemovitost (stavbu) proti různým událostem, jako třeba povodně, požár, vykradení atp. Vždy si dobře zkontrolujte, na které typy událostí se vaše pojistka vztahuje. Pojistit si lze pouze vybrané typy událostí nebo události všechny. Pojmy domácnost a nemovitost rozhodně nelze zaměňovat. Pokud rozdílu mezi nimi nerozumíte, kontaktujte svého finančního poradce, který vám jistě rád pomůže a případně s vám rovnou uzavře pojistku.

Kromě pojištění nemovitosti nebo domácnosti existuje celá řada pojistek, například úrazové pojištění, cestovní pojištění, penzijní připojištění, pojištění odpovědnosti, soukromé zdravotní pojištění, pojištění právní ochrany, pojištění zvířat, pojištění pravidelných výdajů, pojištění schopnosti spořit a investovat, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14892 (rodina-finance.cz#23305)


Přidat komentář