Finanční poradce - Ústí nad Labem a okolí

Nutnost mít svého finančního poradce je zcela nezbytná. Být finančně nezávislými a moci si žít podle svého, aniž bychom museli žít od výplaty k výplatě, to je snem každého z nás. Chcete toho také dosáhnout? Oslovte finančního poradce.

Málokdo z nás rozumí financím tak dobře, jako finanční poradce. A právě proto bychom se v otázkách financí měli obracet na zkušené odborníky. Je to právě finanční poradce, který nám poradí, jak investovat své peníze, aniž bychom byli ztratní.

Finanční poradce - Ústí nad Labem a okolí- Michal Richter

Přerůstají Vám problémy s financemi přes hlavu a hledáte schopného finančního poradce? Bydlíte-li v místě Ústí nad Labem a okolí, můžete se s důvěrou obrátit na firmu Michal Richter. Objednávky přijímá firma Michal Richter na telefonním čísle +420 720 752 095 a také prostřednictvím e-mailu michal.richter@benefita.cz.

Každý z nás, kdo si umí vydělat peníze, později začne zjišťovat, že i když vydělá financí dost, nějak s nimi nedokáže vyjít. A právě v této chvíli je potřeba oslovit finančního poradce, kterým je také firma Michal Richter. Firmu Michal Richter můžete oslovit vždy, když potřebujete poradit v oblasti úvěrů, pojištění, hypoték a investování.

Finanční poradce

Finanční poradce je odborník, který je specialistou na obor finančnictví. Podstatou finančního poradenství, je poradit obyčejným lidem s obyčejnými příjmy, které nedosahují sta tisíce měsíčně, jak s těmito finančními prostředky žít spokojeně a nadále své peníze zhodnocovat. Hlavní je, aby měl každý z nás, kdo nechce spoléhat na stát či náhodu, a chce být soběstačný, svého osobního finančního poradce. Zkušený finanční poradce umí poradit a doporučit produkty jako jsou úvěry pojištění, hypotéky či investování. A právě proto Vám doporučí vhodnou hypotéku, přímo Vám a na míru, dle Vašich možností atd.

Co čekat od schůzky s finančním poradcem?

Chystáte se oslovit finančního poradce, ale nevíte, co Vás u něj čeká? Mnozí z nás se návštěvy finančního poradce bojí. Mají totiž strach z toho, že jim bude finanční poradce vytýkat špatné hospodaření s penězi či vnucovat různé druhy pojistek apod. Tato představa je zcela mylná. Finančního poradce se nemusíme vůbec bát, ba naopak. Na schůzce si bude finanční poradce dělat poznámky o všem, co budeme říkat. Bude tak mít dokonalý přehled o tom, co od něj očekáváme a jaké potřeby a přání máme. Na základě těchto poznámek nám finanční poradce dokáže nastavit investování našich prostředků apod. Aby byla jeho představa úplná, dá nám k vyplnění osobní dotazník, který bude sloužit k tomu, aby zjistil náš investiční profil atd. Schůzka s finančním poradcem sebou přináší také podpisy různých dokumentů, a proto je důležité, abychom si vyžádali jejich kopie, což je důležité v případě, že nastanou nějaké potíže a my budeme chtít služby finančního poradce reklamovat. Je-li daný finanční poradce slušný a profesionální, nebudete muset o kopie prosit, ale dá Vám je automaticky, neboť ví, že se jedná o zcela standartní postup.

Co finanční poradce umí?

Finanční poradci nám pomohou s financováním v oblasti úvěrové, stavebním spoření, penzijního připojištění, spořicími účty, s pojištěním všeho druhu a v neposlední řadě by se měl také dokázat zorientovat v realitách. Přemýšlíme-li o tom, že si například vezmeme úvěr, měli bychom zajít rovnou za svým finančním poradcem, díky čemuž budeme mít život daleko jednodušší.

Finanční plán je základ

Finanční plán je věc, která je základem finančního poradenství a podle toho, zda Vám finanční plán Váš finanční poradce zhotoví a jak poznáte, jestli je ten daný finanční poradce opravdovým odborníkem. Odborně sestavený finanční plán pomůže celé rodině dosáhnout svých finančních cílů. Bez finančního plánu se musí celá rodina protloukat od výplaty k výplatě, což je nejen nepříjemné, ale především velmi stresující, pro všechny její členy. Díky finančnímu plánu se rodina stává finančně nezávislou.

Co je finanční nezávislost?

Pojem finanční nezávislost jistě známe všichni, ale někteří z nás trpí utkvělou představou, že se jedná pouze o něco, co se týká vrchní vrstvy lidí, mající nadstandardní příjmy v řádech statisíců korun nebo jsou majiteli lukrativních nemovitostí. Tato představa je však velmi mylná. Finančně nezávislý může být každý z nás, kdo pracuje a má svým finančním poradcem sestaven dokonalý finanční plán. Kdybychom se svého finančního plánu drželi, je možné, že budeme moci za 15-20 let přestat úplně pracovat, aniž bychom ohrozili svou dosavadní životní úroveň. Chceme-li být tedy finančně nezávislými, musíme oslovit finančního poradce.

Finanční rezerva je nezbytná

Finanční rezerva je pojem, který známe, ale nic nám neříká, neboť málokdo z nás svou finanční rezervu má. Obecně lze říci, že máme-li dostatečnou finanční rezervu, můžeme žít spokojeným životem a to proto, že se jedná o hotovost, která nám pomůže ve chvíli, kdy kupříkladu přijdeme o zaměstnání, proděláme zákeřnou nemoc apod. Každá osoba, která je členem v domácnosti, který danou rodinu živí, by měla mít svou dostatečnou finanční rezervu. A jak vysoká by měla Vaše finanční rezerva být, aby byla dostačující? Vězte, že chcete-li být finančně nezávislými, měla by být finanční rezerva ve výši šestinásobku Vašich měsíčních nákladů. V případě, že již svou finanční rezervu máme, měli bychom také vědět, kam ji uložit, aby nám mohla dále vydělávat. A s tím nám pomůže právě finanční poradce.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je v dnešní době docela problém. A, co to vůbec finanční gramotnost je? Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a také postojů každého z nás k otázkám financí a hlavně s ohledem na finanční zabezpečení své rodiny. Finančně gramotný člověk se umí slušně zorientovat v otázkách financí, což je ideální k tomu, aby mohl vést svůj finanční rozpočet a to bez ohledu na souvislosti a změny, které v jeho životě postupem času probíhají. V případě, že Vám pojem finanční gramotnost nic neříká, můžete navštívit některé ze seminářů, které jsou pro veřejnost organizovány a zabývají se právě finanční gramotností.

Podstatou všeho je smlouva

Člověk, který je finančně gramotný ví, že si musí dávat pozor na to, co podepisuje a měl by se tedy vyznat ve smlouvách, což dokáže pouze tak, že je bude číst. Podstatou všeho tedy je přečíst si smlouvu a v případě, že jí nerozumíme, nic nepodepisovat až do doby, než se poradíme s odborníkem, jako je kupříkladu právě finanční poradce. Pouze finančně gramotný člověk nepodepíše pro něj nevýhodnou smlouvu. Nástrahy nevýhodných smluv jsou všude kolem nás a proto je potřeba číst vše, ještě před tím, než daný dokument podepíšeme. Pouze tak se vyhneme nepříjemnostem a problémům, které mohou vést ke ztrátě našeho domova a v horším případě také důstojného života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14886 (rodina-finance.cz#23286)


Přidat komentář