Finanční poradce - Strakonice a okolí

Možná jste slyšeli větu „nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci“. Význam věty lze použít nejen v souvislosti s pořízením věcí. Pátrali jste se do detailů, zda stávající finanční produkty, které máte uzavřené, jsou pro Vás skutečně výhodné?

Životní cestu každého z nás je možné rozdělit na několik etap: narození – dospívání – plnoletost – práce a rodina – důchod – odpočinek. Podíváme-li se blíže na tyto etapy, tak s nimi souvisí finanční zajištění, ať už samotného jedince, nebo rodiny.

Jednotlivé finanční produkty

Při narození potomka většina z nás zvažuje a zakládá pro něj životní pojištění, které většinou končí dovršením jeho plnoletosti. Závisí však na konkrétních finančních institucích. Celá řada z nás také chce našetřit, pokud to jen jde a finance dovolují, našetřit nějakou tu korunu, ať už na studia, nebo na byt apod. A tak zakládáme nejen pro sebe, ale i pro děti například stavební spoření. Po dosažení plnoletosti, kdy končí životní pojistka, která řešila i otázku případných úrazů, se povětšinou rozhodujeme s potomkem k uzavření dalšího životního pojištění, a to již prakticky do seniorského věku. Jakmile syn, či dcera vyjde ze školy a nastoupí do prvního zaměstnání, je na řadě otázka pojištění odpovědnosti. Vedle toho je však třeba kromě životního pojištění, také pamatovat na dobu, až přestaneme být výdělečně činní. A tak nastupuje volba uzavření penzijního připojištění. V mezičase se ještě nabízí možnost investování, ať už do cenných papírů, fondů, či zlata, diamantů a jiné komodity. Činíme tak z důvodu zabezpečení našeho, ale i rodiny.

Měnící se životní situace a uzavřené finanční produkty

Výše uvedené může být ukázkovým příkladem u mnoha rodin. Obecně, rodina, která má vyřešené tímto způsobem finance, to dělá dobře. Je však třeba ještě pamatovat na jednu nezanedbatelnou maličkost, která velmi ovlivňuje finanční zajištění jako takové. Na mysli máme měnící se životní situaci. I když totiž můžete mít vše pěkně dopředu naplánované, tak se může stát, že některý z členů Vaší rodiny přijde o práci, bude dlouhodobě nemocný aj. Finanční zajištění rodiny však také významně ovlivní životní komfort ostatních členů rodiny, když umře některý z živitelů rodiny. Samozřejmě nikdo nechce tzv. malovat čerta na zeď a myslet hned na nejhorší. Je však dobré, respektive je více než vhodné být připravený na zmíněné situace.

V souvislosti s tím se nabízí se ujistit, zda uzavřené** finanční produkty** pamatují na nenadálé situace, a také, do jaké míry. Kromě toho, není třeba říkat, že podmínky a možnosti finančních produktů uzavřených před deseti, dvaceti i více lety, mohou být výrazně jiné, než v současnosti. A také, počet a nabídka jednotlivých finančních institutů je mnohem bohatší a širší.

Využití odborných služeb finančního poradce

Vzhledem k výše uvedenému, jaké budou Vaše následující kroky? Vrhnete se do prostudování smluv, a to včetně několikastránkových podmínek dokumentu, psaných drobným písmem? Najedete na internetové stránky jednotlivých finančních institutů a začnete porovnávat jednotlivé produkty, co do výhod a nevýhod? Pak Vás nejspíš čeká nespočet zaneprázdněných volných večerů, či víkendových dnů. A to ještě není zaručené, že se v nemalém množství informací doslova neztratíte. A co naplat, chce to mít i povědomí o finančním světě a předvídat vývoj.

Ruku na srdce, kdo z nás má plno volného času? A když ho již máme, tak se spíše chceme věnovat rodině, svým koníčkům a jistě si zasloužíme i relaxaci, ať už ve formě čtení knihy, sledování filmu, nebo posezení s přáteli. A pak tu ještě máme tzv. finanční gramotnost. Orientovat se v některém názvosloví a chápat jejich skrytý význam, může být pro laika tvrdým oříškem.

Efektivní řešení tu však je, a to spočívá v oslovení finančního poradce, který nám pomůže „zrevidovat“ stávající uzavřené finanční produkty a mimo jiné navrhnout výhodnější řešení, a to s ohledem na současnou, ale i budoucí finanční situaci.

Finanční poradce - Marek Šnobr

Obliba finančních poradců má vzrůstající tendenci. A to je známkou toho, že nám není lhostejné, kam jdou naše finance a současně myslíme dopředu, a to v otázce zabezpečení nás samotných, ale i ostatních členů rodiny.

Standardně finanční poradci nabízí obdobné služby, a to co do rozsahu. Ať už tedy oslovíte jakéhokoli finančního poradce, pak s Vámi může vyřešit otázku** životního pojištění, úrazového pojištění, úvěrů, investic** apod. To, v čem se však jednotliví finanční poradci liší, je bezpochyby jejich zkušenost, orientace na finančním trhu a délka praxe. Chcete-li mít jistotu, že si vyberete opravdu znalého finančního poradce, který se může pochlubit nemalými zkušenostmi, pak Vám můžeme dát tip na Ing. Marka Šnobra, který je z týmu finančních specialistů, viz http://www.financnispecialiste.cz/. Od Ing. Šnobra můžete očekávat komplexní a současně kvalitní služby, a to v široké škále produktů finančního poradenství. Podrobné informace o veškerých nabízených službách, včetně uvedení společností, se kterými finanční specialista spolupracuje, se můžete dočíst na výše uvedených webových stránkách. Budete-li se chtít nezávazně s Ing. Šnobrem sejít a prodiskutovat Vaše možnosti, pak si stačí domluvit schůzku na telefonním čísle +420 602 158 381. Poptávku po službách, ale také dotazy, můžete směřovat i na emailovou adresu marek.snobr@tfin.cz. Mimo jiné se jedná o realitní kancelář Ciao reality, která je dceřinnou společností cestovní kanceláře Ciao reality.

Nabídka produktů finančním poradcem

Pokud byste vyšli do ulic a udělali si anketu, koho si jedinci představují pod finančním poradcem, či se představili jako finanční poradci, pak možná dostanete v některých případech tzv. zmatečné odpovědi. Řekne-li se totiž finanční poradce, tak se může nabízet, že se za finančním specialistou „skrývá“ pojišťovací pracovník. Rozhodně tomu však tak není. Bohužel je však u některých z nás zakořeněno to, že za námi domů přišel, a ještě k tomu bez ohlášení, zástupce některého z finančních institutů, a vehementně nám nabízel finanční produkt. Takováto situace však nebyla pouze před x lety, děje se to pořád. Povětšinou je to s životní etapou: narození dítěte. A tak, sotva přijde novopečená maminka domů s miminkem, již „kdosi“ stojí za dveřmi, či zvoní mobilní telefon. A protože je finančních institucí nemalé množství, tak se telefon může s obdobnou nabídkou, tj. uzavření finančního produktu na dítě, rozeznít i několikrát za den. Nelze se pak tedy čemu divit, když pak při slovním spojení „finanční poradce“, celá řada z nás rovnou vše zavrhneme, bez toho, aniž bychom si vyslechli nabízené služby.

Rozdíl mezi finančním poradcem a zástupcem finančního institutu

Rozdílů mezi finančním poradcem a zástupcem konkrétního finančního institut je mnoho. My si řekneme alespoň dva stěžejní. První rozdíl spočívá v tom, že zástupce, jedno jakého finančního institutu, za Vámi přijde s nabídkou produktu toho daného institutu. A je celkem logické, že konkrétní produkt nebude hanit, či Vám sdělovat případné nevýhody a parametry, které zrovna pro Vás nejsou ty ideální.  Kdežto finanční poradce tzv. nekope za jeden finanční institut. Poradce Vám může nabídnout produkty celé řady partnerů, respektive Vám na míru vybere a nabídne finanční produkt, který pro Vás bude výhodný. Finanční poradce tak nemá důvod Vás nutit do produktu, který je celkově, nebo z dílčí části pro Vás nevýhodný.

A pak tu máme druhý rozdíl. Tím, že finanční poradce Vám může nabídnout x produktů od y společností, logicky vyplývá, že bude disponovat širokým povědomím o veškerých nabízených produktech. Je schopen srovnávat, najít rozdíly atd. kdežto zástupce konkrétního finančního institutu tzv. nemá důvodu, aby se zajímal o řadu produktů ostatních institutů, snad jen ze svého přesvědčení a zájmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14890 (rodina-finance.cz#23293)


Přidat komentář