Finanční poradce - Praha

Možná máte za to, že umíte s penězi hospodařit, jen byste chtěli zvýšit příjmy. Když si ale necháte vaše hospodaření zkonzultovat od finančního poradce, pravděpodobně zjistíte, že to jde i lépe a navíc můžete najít rezervy na spoření i investování.

Ptáte se, jak je to možné, abyste ušetřili a ještě získali zisky z investování, když vaše finanční bilance je každý měsíc vyrovnaná? Vaše příjmy během měsíčního období pošlete do oběhu a zaplatíte potřebné výdaje a nic moc vám nezbývá? I takovou situaci vám může vyřešit finanční poradce.

Finanční poradenství - Praha

Potřebujete si vyřídit hypotéku nebo poskytnout úvěr? Chcete se výhodně pojistit? Jakékoliv otázky z oblasti financí Vám spolehlivě zodpoví pan Ing. Josef Styblík, který si je vědom toho, že v široké nabídce finančních služeb je složité se vyznat. Tento profesionál v oboru finančního poradenství Vám pomůže vyřešit Vaší finanční situaci a nabídne Vám tyto služby:

  • poradenství v oblasti hypoték
  • úvěry ze stavebního spoření
  • pojištění majetkových rizik
  • pojištění životních rizik
  • oblast finančních investic

Cílem finančního poradce Ing. Josefa Styblíka je Vaše spokojenost. Odborník pan Ing. Josef Styblík cíleně nespolupracuje se všemi finančními institucemi, ale vybírá pouze ty nejvýhodnější produkty pro Vás. Neustále porovnává produkty na trhu, aby Vám mohl co nejlépe posloužit.  Pana Ing. Josefa Styblíka můžete oslovit buď osobně na adrese: Vybíralova 970, Praha - Černý Most, 198 00, nebo se na něho můžete obrátit telefonicky, či emailem.

Finanční poradenství využije každý

Spousta lidí si myslí, že finančního poradce nepotřebuje. Některým také není příjemné, když mají jinou osobu nechat nahlížet do rodinných financí, příjmů a výdajů. Když ale naváží spolupráci s finančním poradcem, brzy zjistí, že bez něj už žádné rozhodnutí ohledně finančních záležitostí neudělají, ani nechtějí. Jednoduše proto, že si zvyknou přenechat tyto starosti na zkušeném odborníkovi, který si sám bude lámat hlavu, jak všechno vyřešit v nejlepším zájmu klienta. A to alespoň do té doby, než se klient sám naučí aktivně se zajímat o finanční možnosti a sám hledat ideální řešení svého problému. Protože díky spolupráci s finančním poradcem se toto opravdu naučí.

Finanční poradce obvykle provede analýzu vašeho rodinného hospodaření. Je k tomu ale zapotřebí spolupráce klienta. Měli byste si udělat seznam vašich pravidelných výdajů, kolik peněz za jaké služby pravidelně platíte. Už jen z tohoto přehledu uvidíte, že se možná najde oblast, kde byste mohli ušetřit. O šetření to ale až tak není. Dále následuje kontrola veškerých uzavřených pojistných, úvěrových, spořících a jiných smluv a případně jejich revize. Možná máte zbytečně drahý úvěr, takže můžete vydělat na neúvěrování a ušetřené peníze spořit či investovat. Výsledkem práce finančního poradce je sestavení vašeho portfolia tak, abyste měli zajištěnou rodinu a majetek proti neočekávaným budoucím rizikům, a za druhé, aby vaše peníze pracovaly pro vás a ne jen pro ostatní, kterým platíte za nákupy a služby.

Pořízení nemovitosti hypotékou - Praha

Klasickým příkladem, který může být nad síly obyčejného člověka, je vyřízení hypotečního úvěru. Pořizování vlastní nemovitosti na hypotéku je běžná záležitost, ovšem její vyřizování je zdlouhavé, časově i finančně náročné, a celkově stresující. Hypoteční úvěry nabízí každá banka. Obvykle však není v nabídce pouze jeden úvěr, ale několik druhů hypoték pro různé účely. Jednotlivé nabídky mají různé úrokové sazby, různé podmínky, které musí být splněny, abyste úvěr dostali. Orientovat se v problematice hypotečních úvěrů je složité, avšak pro finančního poradce je to běžnou záležitostí. Bankovní ústavy čas od času vyhlašují akce, kdy nabízejí zvýhodněné úrokové sazby či snížené nebo nulové poplatky za vyřízení úvěru.Hypotéka Když požádáte o spolupráci finančního poradce, nebudete muset trávit čas nad vyhledáváním různých akcí a srovnáváním úvěrů, protože finanční poradce to udělá za vás. Vyplní za vás veškeré potřebné dokumenty, které jsou nutné doložit k žádosti o úvěr, zajistí provedení odhadů nemovitostí, kterými máte v úmyslu ručit atd. Někteří také dokážou u bankovního ústavu usmlouvat výši úrokové sazby. Prostě finanční poradce je vám plně k dispozici a jen k vašemu dobru. Také může předem provést test, abyste zjistili, zda vůbec máte šanci na to, hypoteční úvěr dostat. Někdy se totiž stane, že žadatelé o úvěr projdou celou fází schvalování žádosti a nakonec banka rozhodne, že jim úvěr neudělí. Poplatky za zpracování žádosti však uhradit musí. Spolupráce s finančním poradcem tomuto problému předchází.

Pojištění znamená připravit se na budoucnost

Nikdo neví, co ho v budoucnu čeká dobrého nebo naopak nepříjemného. Na některé ze situací se ale můžete připravit. Těžko zabráníte tomu, aby nastala, ale pakliže k ní dojde, řešení následků nebude tak bolestné. V některých případech se nemůžete spoléhat na vytvořenou finanční rezervu, škody mohou jít do řádů stovek tisíc. Lidé se obvykle zajišťují proti riziku ztráty příjmů, ke kterému dochází při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo při ztrátě zaměstnání. Kvalitní finanční poradce vám pro tento případ vybere vhodný rezervotvorný a pojistný produkt, abyste byli na budoucnost připraveni.

Základní pojistné produkty

A které pojistné produkty jsou vhodné pro základní zajištění? Určitě sem patří životní pojištění. Jak už bylo výše zmíněno, v případě ztráty zaměstnání, nemoci, či úrazu, životní pojištění vynahradí ztráty příjmů. Zabezpečí pozůstalé v případě ztráty živitele rodiny. Výhodu představuje i možnost uplatnění daňového odpočtu.

Dále zde můžeme zahrnout neživotní pojištění, které pokrývá spektrum rizik, kdy utrpíte škodu, nebo ji vy sami způsobíte jiné osobě. Klasickým případem je autonehoda, kdy neúmyslně způsobíte škodu.

Jako komerční produkt si můžete uzavřít navíc zdravotní pojištění, které vám umožní využít i nadstandardní zdravotní péči v době, kdy vás postihne dlouhodobá nemoc a s tím spojený pokles příjmů.

Finanční poradenství - Praha

Kapitálové vklady a investování - Praha

Každý by si měl tvořit kromě pojištění také rezervy na budoucí nepředvídatelné události. Finanční poradce vám doporučí vhodný nástroj investování a navrhne krátkodobý nebo dlouhodobý spořící program tak, abyste byli schopni nashromáždit takovou výši finančních prostředků, které budete potřebovat pro vaši investiční akci, nebo splnění drahého snu. Investičních produktů je spousta a ne každý je vhodný právě pro vás. Záleží na vašem postoji k riziku, na faktoru, zda jste ochotni utržit i větší ztráty za vidinou vyšších zisků, nebo jste spíše konzervativní typ a chcete mít "své jisté". Dále závisí na výši volných finančních prostředků, které jste ochotni investovat a na době, po kterou tyto peníze nebudete potřebovat. Finanční poradce vás přesně nasměruje, proto nemusíte mít strach, že se musíte ve všem vyznat sami. Dokonce i ve vašem nabitém rozpočtu bude umět najít částku, kterou si nakonec rádi necháte zhodnotit investováním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14876 (rodina-finance.cz#23269)


Přidat komentář