Finanční poradce - Plzeň - Sever a okolí

V dnešní době je již zcela běžné mít svého finančního poradce. Finanční poradce se po určité době spolupráce s klientem dokonce stává v podstatě rodinným přítelem. Klient se na něj obrací při každém finančním rozhodování, protože mu přináší cenné výhody.

Finanční poradce je tu pro vás

Proč byste vlastně měli využít služeb finančního poradce? Nemusíte se bát, tento člověk za vámi nepřijde proto, aby vám uzavřel co největší počet pojistek a už se nikdy neozval. Naopak. Cílem finančního poradce je pomoci klientovi vyřešit jeho finanční problémy nebo mu ukázat lepší způsob, jak hospodařit s vlastními penězi tak, abyste si vytvořili trvalý vztah založený na důvěře a spolupráci. Je to proto, že z tohoto oboustranného vztahu budete profitovat jak vy, tak váš finanční poradce. Nemusíte mít obavy, za služby finančního poradce obvykle neplatíte. Poradce je financován z jednotlivých bankovních a pojišťovacích ústavů, nikoli z vaší kapsy. Vám přinese výhody, které oceníte doslova v peněžních jednotkách. Jednak pro vás dokáže nalézt nejvýhodnější produkt, ať už se jedná o pojistný či úvěrový, a také dokáže vyjednat výhodnější podmínky, např. u hypotečního úvěru. Nemusíte chodit na jednání do banky za bankovními úředníky, přesto můžete získat výhodnější úročení hypotéky. Jak je to možné? Finanční poradce má totiž informace od finančních analytiků a často spolupracuje s bankami, takže může svým klientům nabídnout lepší podmínky například v období, kdy banka nabídne speciální akce pro klienty v podobě různých bonusů, nulových poplatků za uzavření smluv apod. Proto se vy osobně nemusíte zajímat o celou širokou nabídku jednotlivých produktů na trhu, pročítat odborné magazíny, internetové články a reklamní letáky. Je jich tolik, že byste je neprošli a nedokázali je srovnat v rozumné době. Od toho máte svého finančního poradce, který je neustále na telefonu.

Od začátku spolupráce již napořád. Opravdu je velmi pohodlné zvyknout si na to, že je vám k dispozici kdykoli potřebujete. Jen vytočíte číslo a sdělíte mu váš požadavek nebo přání. Například, porouchala se vám pračka, z jakých peněz máte koupit novou? Máte sáhnout na rezervu, či by bylo výhodnější nakoupit pračku na splátky? Nebo si chcete dopřát luxusnější dárek – nové auto, kuchyni, exotickou dovolenou. Jaký způsob zaplacení je nejlepší? Nemusíte se tím trápit sami, váš finanční poradce zná vaši** finanční situaci**. Provede aktualizaci nových událostí a poradí vám k vaší spokojenosti.

Jak si sestavit portfolio?

Finančních produktů, ze kterých si můžete poskládat vaše portfolio, jsou stovky. Možností, jak si poskládat vaše portfolio jsou tisíce. Samozřejmě ne všechny jsou výhodné, to vůbec ne. Těch efektivních, které budou pracovat ve váš prospěch, je pár. K tomu, abyste toho dosáhli, je potřeba jen si nechat poradit. Vaše portfolio musí stát na pevných základech, které představuje zajištění. Pokud nejste zajištění, nemůžete očekávat, že nyní i do budoucna máte své finance dobře řízeny. Pojištění majetku a života je základ, na kterém celé portfolio stojí. Obzvláště u živitele rodiny, je existence životního pojištění nutnou podmínkou k tomu, abyste měli jistotu, že vaše rodina a nejbližší budou zajištěni pro případ situace výpadku příjmu.

Zkontrolujte si vaše pojistky

Životní pojištění je tu proto, abyste si vy a vaši blízcí byli schopni udržet váš životní standard, na který jste byli zvyklí, například v případě ztráty příjmu z důvodu pracovní neschopnosti v důsledku úrazu či úmrtí živitele rodiny. Pojištění vašeho** majetku**, který nutně potřebujete ke každodennímu fungování, by mělo být taktéž samozřejmostí. Může se stát, že je váš dům poničen v důsledku vichřice, povodně, požáru nebo také zaplaven vodou z prasklého potrubí. Doma máte drahé předměty sloužící k běžnému provozu domácnosti a bez kterých se v případě odcizení zlodějem neobejdete. Tyto situace budete nuceni řešit neodkladně, pokud nastanou. Toto riziko existuje, každý zná někoho, kdo přišel o dům, nebo byl poškozený při vloupání a vykradení domácnosti. Smyslem pojištění majetku je získat náhradu poničeného nebo odcizeného majetku co nejdříve. Ne každý má k dispozici takovou hotovost, nebo má možnosti, jak finanční prostředky rychle získat, aby byl schopen opravit střechu, odstranit škody po vytopení, pořídit si nové auto, které mu bylo ukradeno. Finanční poradce vám doporučí pojistky, které by měly pokrýt možná rizika, informuje vás o pojistných podmínkách vyplývající ze smlouvy, doporučí pojistnou částku atd. Pro vás z toho plyne výhoda, že budete mít klidný spánek, protože budete vědět, že jste udělali, co bylo třeba k zajištění, a jste připraveni na budoucnost.

Finanční poradce též zkontroluje pojistné smlouvy, které jste již uzavřeli v minulosti a ověří jejich opodstatněnost, výši pojistné částky, rizika, které jsou kryty apod. V případě, že zjistí, že tyto smlouvy pro vás nejsou nejvýhodnější, navrhne vám samozřejmě lepší možnosti.

Úvěry a oddlužení

Spousta domácností byla nucena využít nejrůznějších úvěrů k pořízení vybavení domácnosti, ke koupi domu nebo bytu atd. Stačí krátkodobý výpadek příjmu z důvodu dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání, ať už krátkodobé, nebo v horším případě dlouhodobé, a člověk se snadno dostane do těžké situace. Je to situace, kdy není schopen splácet veškeré splátky** úvěrů a půjček**, ke kterým se zavázal a tím pádem mu hrozí zabavení jeho majetku, načítají se mu penále a dluhy narůstají. Je to kolotoč, který běží rychle a situace se může jevit jako bezvýchodná.

Vše má ale své řešení. Finanční poradce je tu od toho, aby vám provedl analýzu vašich výdajů a sestavil vám plán oddlužení. Na základě toho se postupně dostanete z těžké situace a nepřijdete o střechu nad hlavou ani jiný majetek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14879 (rodina-finance.cz#23273)


Přidat komentář