Finanční poradce - Plzeň-Jih a okolí

Jak vydělat peníze jiným způsobem než prací u zaměstnavatele? Peníze můžete vydělat i pasivní cestou, pokud si vhodně sestavíte portfolio z obyčejných pojistek a spoření. Jak na to, vám ukáže správný finanční poradce.

Většina z nás chodí do práce proto, abychom měli na zaplacení složenek a nutných výdajů na živobytí. Na drobné či větší radosti, které chceme dopřát sobě a své rodině, musíme horko těžko spořit. Existuje však i jiný způsob. Šikovný finanční poradce vám provede analýzu rodinného rozpočtu, vašich příjmů a výdajů a sestaví vám portfolio tak, abyste jednak zajistili sebe a své blízké proti nenadálým rizikům, které vás mohou v budoucnu počkat, a navíc aby vám vaše peníze vydělaly další peníze.

Finanční poradce-Jaroslav Šrédl

Jestliže máte zájem o vylepšení vašeho** rodinného rozpočtu**, či potřebujete vyřešit konkrétní finanční potřebu, doporučujeme vám obrátit se na finančního poradce Jaroslava Šrédla, který nabízí své služby pro oblast Plzeň–Jih a okolí. Konkrétně pan Jaroslav Šrédl poskytuje finanční poradenství v oblasti úvěrů, pojištění, hypoték a investování. Pana Šrédla najdete na adrese 17. listopadu 801, Dobřany a můžete ho kontaktovat na** telefonním čísle: +420 722 521 055 či e-mailu: jaroslav.sredl@penizenavic.cz**. Pan Jaroslav Šrédl má znalosti a zkušenosti v oboru finančního poradenství a situaci jednotlivých klientů řeší individuálně dle jeho aktuální finanční situace, potřeb a přání. S jeho pomocí si budete moci splnit sny mnohem dříve, než byste na ně našetřili. Pro více informací navštivte webové stránky http://www.penizenavic.cz., ale přesnější jsou přímo osobní internetové stránky pana Šrédla a to http:/jaroslavsredl.penizenavic.cz.

Financování bydlení hypotékou Plzeň-Jih

Téměř každý by chtěl vlastnit nemovitost. Někdy se dostanete do situace, že okamžitě potřebujete řešit bydlení, avšak nemáte dostatečnou hotovost. Pro tyto účely nabízejí banky hypoteční úvěry. Podle čeho si ale máte vybrat bankovní ústav? Navíc v rámci nabídky jedné banky si můžete vybrat z několika typů úvěrů. Dokážete se v tom orientovat? Víte, jaké jsou aktuální úrokové sazby, máte tušení, na jakou výši hypotéky vlastně můžete dosáhnout? Otázek je mnoho, a pokud nejste finančním odborníkem, ideální hypotéku pro vás vyberete pouze mimořádným štěstím. V situaci, kdy potřebujete zažádat o hypotéku, je nejlepším řešením využít pomoci a rady spolehlivého finančního poradce. Finanční poradce má k dispozici data a informace z peněžního a kapitálového trhu. Zná aktuální nabídku bankovních produktů i podmínky, které musíte splnit, abyste úvěr mohli dostat. Porovná aktuální produkty na trhu, úrokové sazby a spočítá vám limit úvěru, o který si můžete zažádat, s ohledem na váš věk, příjem, nutné výdaje a počet let, po které máte úvěr v úmyslu splácet. Možná nevíte, že finanční poradce vám může u banky vyjednat výhodnější úvěrové podmínky, to znamená nižší úrokovou sazbu! Hypotéku vám pomůže vyřídit, zpracuje žádost o úvěr, ohlídá, aby byly bance doloženy veškeré požadované podklady a potvrzení a vy budete mít jistotu, že se žádost o úvěr zbytečně nebude protahovat. Služby finančního poradce obvykle klient neplatí, protože je obvykle odměňován formou provizí. Ušetří vám starosti a peníze a zadarmo, to už je pádný argument.

Co vlastně jsou hypoteční úvěry Plzeň-Jih

Hypotéka je úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Oproti spotřebitelským úvěrům bývá obvykle půjčená částka mnohem vyšší, doba splatnosti je delší, jsou to až desítky let, a úroková sazba naopak nižší. Hypotéka může být účelově vázaná na nákup určité nemovitosti, nebo si můžete zažádat o americkou hypotéku. Americká hypotéka je úvěr v podstatě na cokoli, který je ale zajištěn opět nemovitostí.

Proč a jak investovat Plzeň-Jih

Pokud je váš rodinný rozpočet ve stavu výdaje se rovnají příjmům, nezoufejte, pomoc existuje. Finanční poradce provede analýzu vašich výdajů a upozorní vás na zbytečné plýtvání nebo nevýhodně uzavřené pojistky. Může dokonce provést přeúvěrování vašich aktuálních úvěrů tak, abyste buď ušetřili, nebo snížili a rozložili splátky do delšího časového období. Tím pádem ulevíte vašemu měsíčnímu finančnímu zatížení a získáte volné peněžní prostředky, které můžete začít spořit či investovat. Do kterých příležitostí je nejvhodnější peníze investovat, vám poradí finanční poradce. Záleží na tom, jaké přínosy z investice očekáváte a v jakém časovém horizontu. Dále záleží na tom, jaký vztah máte k riziku. Zda jste ochotni riskovat třeba i ztráty při očekávání vyšších zisků, či jste spíše konzervativní typ a chcete mít zaručeny určité, i když třeba mírnější zisky.

Pojištění osob a majetku Plzeň-Jih

Smyslem pojištění je chránit sebe a své blízké před rizikem ztráty nebo poškození majetku, před rizikem ztráty příjmu v důsledku dlouhodobého léčení, úrazu, invaliditě či smrti živitele rodiny. Tyto situace ovlivnit nemůžete, avšak můžete zmírnit či úplně odstranit a okamžitě vyřešit následky, které z nich plynou.

Pojištění majetku Plzeň-Jih

Jistě znáte v okolí někoho, kdo zažil nevítanou návštěvu zloděje, který mu odcizil věci z vlastního domu, bytu či chaty. Člověk přijde o věci, které potřebuje nahradit novými. Často se také stává, že nemovitost nebo vybavení domu či bytu zloději poškodí a vznikne tím škoda. Abyste nemuseli přemýšlet, kde vezmete peníze na opravu škod a na pořízení nových věcí, od toho existuje pojištění majetku. Ten si pojišťujeme proti škodám způsobených živelnou katastrofou, či krádeží a loupeží, jak již bylo uvedeno. Pojištění nemovitosti se týká budov, staveb či bytů, včetně jejich součástí a příslušenství a můžete se také připojistit proti škodám na majetku a zdraví jiných osob, ke kterým může dojít v rámci držení nemovitosti (například cizí člověk uklouzne na vašich mokrých schodech).

Pojištění osob Plzeň-Jih

Platit pojistné na životní pojištění nejsou v žádném případě vyhozené peníze. Pojistit si svůj život, svoji pracovní sílu, je to základní, co můžete pro svoje blízké udělat. Nikdy dopředu nevíte, co se v budoucnosti může přihodit. V případě pojištění osob mluvíme zejména o životním pojištění, které uzavíráme pro riziko smrti nebo dožití a také za účelem investování a zhodnocování peněz. Dále zde patří úrazové pojištění, kdy si pojistíme dostatečný příjem v případě, že dojde k úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalým následkům atd.

Penzijní připojištění Plzeň-Jih

O tom, že je důležité zajistit si na dobu, kdy již nebudeme výdělečně činní, další příjem, se mluví dnes a denně. Je to pravda, neboť ze státního důchodu člověk musí pokrýt své běžné výdaje na stravování, domácnost a nájem. Ovšem protože je důchod nižší, než bývá výdělek ze zaměstnání, není možné si udržet životní standard, na jaký byl člověk zvyklý. Zvláště, pokud žije v domácnosti sám a veškeré náklady hradí bez pomoci dalších osob. Placením penzijního připojištění si naspoříte částku na důchod, která bude zhodnocena o výnosy z hospodaření penzijního fondu, navíc bude navýšena o státní příspěvky a taktéž je možnost placení příspěvků zaměstnavatelem.

Finančních produktů je na trhu bezpočet, stejně jako možností, jak si sestavit vlastní portfolio, aby vám přineslo žádanou ochranu a zisky. Netrapte se tím sami a požádejte o radu odborníka – finančního poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14870 (rodina-finance.cz#23255)


Přidat komentář