Finanční poradce - Ostrava a okolí

Plánujete si pořídit vlastní nemovitost a čeká Vás rozhodnutí, jakým způsobem ji budete financovat? Existuje množství způsobů, jak na finančním trhu získat potřebné peníze. Pokud se v tom neorientujete, jistě oceníte pomoc kvalitního finančního poradce.

Proč využít služeb finančního poradce?

Finanční poradce je člověk, na kterého se budete obracet s každým finančním rozhodováním. Díky tomu, že Vám dobře radí, šetří Vám peníze, čas a naučí Vás starat se o vlastní finance a přemýšlet dopředu, brzy zjistíte, že se postupně stává téměř rodinným přítelem. Ačkoliv jste určitě dostali kladné reference, kvůli kterým jste ho oslovili, je to přece jen cizí člověk, takže je důležité projevit zpočátku trochu důvěry a umožnit mu nahlédnout do vašich rodinných financí, protože jen tak Vám může pomoci. A to i v případě, že nepotřebujete vyřešit konkrétní problém, ale chcete jen vylepšit rodinný rozpočet, naspořit peníze, zkrátka připravit se na budoucnost, která může být nevypočitatelná. Na trhu dnes existuje tisíce produktů a tisíce možností, jak sestavit Vaše finanční portfolio. Vyznat se v tom může být tedy oříšek. Proto je tu finanční poradce, který získává informace přímo z trhu či bankovních analytiků, má přehled o aktuálních podmínkách a zvýhodněných nabídkách produktů. Navíc Vám veškeré smlouvy uzavře on sám a tak nemusíte obíhat jednotlivé bankovní a pojišťovací ústavy. Poradce je připraven Vám poskytovat finanční servis kdykoli, doživotně, a to vždy ve Vašem nejlepším zájmu.

Co čekat od schůzky s finančním poradcem?

Obvykle se spolupráce začíná tím, že se provede analýza vašeho hospodaření. Sestavíte spolu přehled příjmů, které do Vaší domácnosti plynou a podrobný seznam výdajů, které z Vaší peněženky odchází. Jsou to výdaje za nájem, telefony, energie, internet, jízdné, kabelovou televizi, školné, drogerie, šatstva, apod. Musíte si povzpomínat, co všechno a v jaké frekvenci platíte. Do výdajů spadá i různá kulturní povyražení či sportovní vyžití, dětské kroužky atd. Dále většina z Vás má uzavřené různé smlouvy pojistné, stavební spoření, čerpali jste úvěry na pořízení vybavení domácnosti, hypotéky atd. Po sestavení podrobného přehledu výdajů se často klient sám zhrozí, když vidí, kolik utrácí za věci, které možná ani tolik nepotřebuje. Se vším se ale dá pracovat.

Je Vaše hypotéka výhodná?

Splácíte-li již vlastní nemovitost hypotékou, pak není problém ověřit, zda na trhu neexistuje výhodnější možnost splácení úvěru. Jde o běžnou záležitost a klienti ji často využívají. Zkrátka jdete za věřitelem, který Vám dokáže nabídnout nejvýhodnější podmínky. Využívá se zejména v době uplynutí fixační lhůty, kdy je možné hypoteční úvěr předčasně splatit bez sankcí, a to jiným výhodnějším úvěrem, který Vám konkurenční bankovní ústav rád poskytne. Jelikož je k žádosti potřeba dodat spoustu dokladů a potvrzení, odhady nemovitostí atd., tak je lepší se spolehnout na finančního poradce, který předložení veškerých dokumentů a dodržení lhůt spolehlivě ohlídá. Výsledkem bude nižší splátka úroku nebo jiná výhoda pro Vás, kvůli které budete tuto akci ochotni podstoupit.

Jste kvalitně pojištění?

Kontrolu Vašich již uzavřených pojistných smluv provede také** finanční poradce**. Zkontroluje, zda je pro Vás produkt výhodný a efektivní, zda jste pojištěni proti nutným rizikům a v jaké míře. Třeba zjistí, že jste zbytečně nadpojištěni nebo naopak. Zpravidla se řeší zejména životní pojištění, které je důležité zejména u živitele rodiny, jelikož to v budoucnu vynahrazuje ztrátu příjmů, v případě nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání. Životní pojištění lze využít také jako spořící produkt, kdy se využije jeho zajišťující funkce a zároveň kapitálového zhodnocení plynoucí z investování zhodnocených peněz na různých světových trzích. Výhodou u životního pojištění je možnost uplatnění daňového odpočtu v ročním zúčtování daně.

Proč si nechat pojistit dům?

Jestliže jste právě koupili nebo postavili nový dům, tak určitě nepodceňujte jeho pojištění. Bohužel existuje hodně nepříznivých vlivů, které vám dům dokážou úplně zničit. Stačí velká vichřice, voda, požár a co pak? Jsou lidé, kteří považují pojištění domu za zbytečně vyhozené peníze. V případě nějaké živelné pohromy však tito lidé přijdou o dům bez jakékoliv náhrady. Také pamatujte na to, že máte-li dům na hypotéku, pak Vám zůstává bez ohledu na to, zda stojí či ne. Hypotéku či úvěr splácet musíte, ať se děje, co se děje. Proto je určitě lepší využít i v tomto případě finančního poradce a svůj drahocenný domov si nechat pojistit. To samé platí i o pojištění domácnosti, tedy zařízení, které se v domácnosti nachází a které je využívané a slouží k užívání členy domácnosti.

K čemu slouží spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr využívají lidé, kteří potřebují půjčku z důvodu pořízení si něčeho, na co nemají své finance. Neúčelovým spotřebitelským úvěrem bývá zpravidla vhodné řešení, jak si půjčit finance, které Vám chybějí. Abyste vybrali tu nejlepší instituci k vyřízení spotřebitelského úvěru s co nejnižšími úroky, museli byste obejít všechny banky a dopodrobna se informovat o všech podmínkách vyřízení úvěru. Další možností je obrátit se na Vašeho finančního poradce, který má všechny tyto informace v malíčku a tudíž Vám rychle a jednoduše doporučí pro Vás nejvhodnější instituci a zároveň Vám vyřídí spotřebitelská úvěr. Finanční poradce Vás seznámí s jednotlivými poplatky, RPSN a úrokovými sazbami.

Rozhodnete-li se oslovit zkušeného finančního poradce, pak věřte, že Vám dokáže vylepšit Váš finanční rozpočet, vyřeší vaši současnou finanční situaci, i přestože není zrovna přívětivá, nebo dokonce docílí kompletního oddlužení vaší rodiny a dokáže čistě pro vás zařídit ty nejvhodnější hypoteční a úvěrové podmínky. K tomu mu poslouží nejaktuálnější informace z trhů, které mají k dispozici jen odborníci zabývající se finančním poradenstvím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14887 (rodina-finance.cz#23288)


Přidat komentář