Finanční poradce - Mariánské Lázně a okolí

Finance jsou prostředkem, který provází člověka celým jeho životem. Dnešní finanční trh nabízí mnoho zajímavých produktů, v nichž se však již málo lidí dovede dobře zorientovat. Požádejte o pomoc finančního poradce.

Nacházíme se v době, kdy se ekonomikou většiny zemí šíří recese a s ní související krize, jež se postupně dostává do veškerých oblastí hospodářství. Mnohé se změnilo i ve finančním sektoru. Obměnily se podmínky bank pro poskytování jejich produktů, došlo k různým změnám v oblasti pojištění, stát přistoupil k opatřením vyžadujících větší účast svých občanů na zdravotní a sociální péči. Proto je zapotřebí myslet nejen na současnou situaci, ale snažit se také finančně zabezpečit i do budoucna. Produktů na finančním trhu je široké spektrum, navíc se mohou mezi sebou výhodně kombinovat nebo doplňovat, přičemž tvoří zvýhodněné balíčky. Každý poskytovatel chce nabídnout svým potenciálním klientům specifická pozitiva, která by je přiměla čerpat produkty právě od nich. Správný výběr finančních produktů však závisí na současných možnostech, potřebách klientů a také na jejich požadavcích a očekáváních do budoucna. Pro člověka, který nemá alespoň základy ekonomického či finančního vzdělání je velmi složité se zorientovat v nabízených produktech. Dokázat si zvolit ten správný produkt je zásadní rozhodnutí, jelikož by měl v konečné fázi přinést svým majitelům užitek a ne naopak. Proto je velmi výhodné využít služeb finančních poradců.

Finanční poradce Mariánské Lázně

V** Mariánských Lázních** a jejich okolí je vám v oblasti finančního poradenství plně k dispozici odbornice. Díky svým zkušenostem a praxi v této oblasti je paní schopna plně posoudit vaši situaci, vyhodnotit vaše požadavky a dojít tak ke zdárnému řešení, které bude vyhovovat právě vám. Činnost ve** finančním poradenství** jí přináší dokonalý přehled o produktech na trhu a jejich změnách, proto je schopna poskytnout každému klientovi individuální řešení.

Dále můžete pro její kontaktování využít telefonní číslo:  nebo e-mail:** **

Prohlédnout si můžete také internetové stránky.

Specifikace finančního poradce Mariánské Lázně

Skutečně dobrý finanční poradce je osoba mající znalosti z oboru ekonomie, přehled o portfoliu finančních produktů, o situacích, jež mohou ovlivnit finanční trh a o trendech se zde vyskytujících. Každý finanční poradce pak musí mít platný Živnostenský list. Pokud tato osoba nabízí i pojišťovací a investiční finanční produkty, je zapotřebí, aby měla taktéž registraci u ČNB.

Typy finančních poradců Mariánské Lázně

Někteří finanční poradci spadají do skupiny poradenských firem. Mají tak k dispozici oproti osamostatněným finančním poradcům širší škálu informací v kratším časovém horizontu. Vzhledem k celé skupině dostávají od konečných poskytovatelů množstevní slevy pro své klienty, čehož samostatní finanční poradci nedosáhnou. Na druhou stranu jsou tyto poradenské skupiny vázány na omezený distribuční kanál poskytovatelů, tudíž nejsou schopni nabídnout produkty z většího množství různorodých zdrojů. Někteří finanční poradci se také mohou specifikovat pouze na určitou oblast finančního poradenství, může se například jednat o oblast investiční, hypoteční a další.

Práce finančního poradce Mariánské Lázně

Finanční poradce vám poskytne odborné rady a pomůže vám s vytýčením a výběrem následujících záležitostí:

  • Stanovení cílů - finanční poradce vám pomůže vyhotovit váš finanční plán a vytýčit konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout.
  • Správa finančních prostředků – získáte cenné ohledně přesných postupů při hospodaření se svými financemi prostředky. A to především takovým způsobem, který povede k dosažení s finančního cíle v určitém časovém horizontu.
  • Finanční produkty – usnadní vám rozhodování ohledně výběru finančních produktů tak, aby vaše finanční portfolio bylo rozloženo co nejefektivněji. Dále vám poskytne radu kolik finančních prostředků a na jak dlouho investovat.
  • Životní změny – ukáže vám, jak reagovat ve finanční oblasti na nejrůznější změny takovým způsobem, který přinese co nejvíce pozitivních výsledků.

Nejčastější důvody pro vyhledání finančního poradce Mariánské Lázně

Nejčastěji se služeb finančního poradce využije při níže uvedených situacích:

Situace vedoucí k zadlužení - Mariánské Lázně

Máte-li dluhy, které vám již přerůstají přes hlavu a potřebujete se zbavit jak dluhů, tak špatných návyků v hospodaření s vašimi finančními prostředky, obraťte se na finančního poradce. V dnešní době, a to hlavně mladí lidé žijí na dluh, který prioritně pramení z hypoték. V těchto i dalších situacích, které vedou k zadlužení člověka, je vždy velmi nutné udělat kompromis mezi dobou a výši splácení daného závazku a současnou situací, kdy je také zapotřebí mít k dispozici dostačující peněžní prostředky pro zabezpečení plnohodnotného živobytí.

Zabezpečení Mariánské Lázně

V momentě, že jste životně závislí na svém měsíčním příjmu či celá vaše rodina, je určitě vhodné poradit se ohledně možností pojištění situace, která zapříčiní vaši absenci v pracovním procesu a tím je samozřejmě ohrožen váš měsíční příjem v plné výši. Společně s finančním poradcem zajisté naleznete správně zvolené pojištění.

Důchod Mariánské Lázně

Díky vhodnému produktu finančního trhu si také můžete zajistit finanční nezávislost i ve svém pokročilém věku.** Důchodové** hranice se stále zvyšují, výše důchodu poskytovaná státem je nízká, a proto je jistě na místě myslet na zabezpečení svého stáří.

Děti Mariánské Lázně

Pokud máte děti, tak jim zajisté chcete dopřát to nejlepší i v oblasti vzdělání. To však také s sebou přináší jisté finanční zatížení, takže opět vhodně zvolený finanční produkt vám bude nápomocen v době, kdy si vaše děti budou vybírat vzdělávací institut.

Správný finanční poradce Mariánské Lázně

Finanční poradce by se vám měl při první schůzce prokázat svým živnostenským oprávněním, případně dalšími osvědčeními. Hned při prvním kontaktu by vám mělo být jasno, čí finanční produkty nabízí. Pak by vás měl podrobit širokou škálou otázek, které mu budou sloužit k precizní analýze stávající situace, v níž se nacházíte. Dále by si měl také vyžádat veškeré vaše stávající smlouvy ohledně finančních produktů, případně si pořídit jejich kopii. Správný finanční poradce by vás měl seznámit s veškerými dostupnými informacemi ohledně dané problematiky a nic před vámi netajit. Vše by se mělo odvíjet prioritně od výhod pro vás a ne pro finančního poradce. Finanční poradce by měl dát doporučení na ukončení některé ze stávajících smluv jen ve výjimečných a velmi závažných případech. Při výpovědi smluv totiž ztratíte určitou část finančních prostředků a při uzavírání nové smlouvy budete nuceni vynaložit opět další finanční prostředky. Proto by každé doporučení výpovědi stávající smlouvy mělo být opodstatněné a dostatečně srozumitelně vysvětlené. Někteří z finančních poradců si od vás vyžádají doporučení své činnosti, tato žádost by však nikdy neměla přijít při prvních kontaktech, ale samozřejmě až po vykonané práci. Tím, že finanční poradce dojde s vámi, až k uzavření smlouvy ještě neznamená, že tímto jeho činnost pro vás skončila. Mělo by následovat pravidelné kontaktování, aby se docílilo co nejlepšího hospodaření v plynoucím časovém období s ohledem na vývoj situací jak vašich, tak situací na finančním trhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14849 (rodina-finance.cz#23196)


Přidat komentář