Finanční poradce - Hodonín

Životní pojištění představuje především pojistku. Přesto, že ho uzavřete se záměrem spořit si na stáří, určitá část vložených peněz jde vždy na krytí rizika. Jaké vůbec jsou druhy životního pojištění? Zeptejte se svého finančního poradce.

Jak se zajistit?

Každý, kdo ze svých příjmů zabezpečuje nejen sebe, ale i svou rodinu, jistě uvažuje o založení životního pojištění. Životní pojištění představuje velmi žádaný produkt a to v rámci plánování budoucnosti. Životní pojištění se nezakládá pouze pro případ smrti, ale také jako možnost zabezpečit svoji rodinu i sebe do budoucna. Typ pojištění, který si člověk založí jako produkt k zabezpečení svých blízkých v případě smrti, se nazývá rizikové životní pojištění a jde čistě pouze o pojištění smrti nebo vážného úrazu. Velmi oblíbené jsou ale zpravidla takové pojištění, která Vám zároveň i v důchodu zajistí vyplácení určité dávky, kterou jste za léta spoření nastřádali.  Pojištění, která obsahují jak pojistnou, tak i spořící složku, se nazývají investiční a kapitálové.

Finanční poradce - Hodonín

Potřebujete si vyřídit hypotéku nebo poskytnout úvěr? Chcete se výhodně pojistit? Jakékoliv otázky z oblasti financí Vám spolehlivě zodpoví pán** Martin Příkazský**, který si je vědom toho, že v široké nabídce finančních služeb je složité se vyznat. Tento profesionál v oboru finančního poradenství Vám pomůže vyřešit Vaší finanční situaci a nabídne Vám tyto služby:

  • vypracuje analýzu rodinných financí
  • poskytuje poradenství v oblasti stavebního spoření, úvěrů, hypoték a financování bydlení, vč. pojištění osob i majetku
  • zajistí přeúvěrování starých nevyhovujících úvěrů a hypoték, vč. konsolidace půjček a to vše jak fyzickým, tak i právnickým osobám
  • poradí i s životním pojištěním a zajištěním na stáří

Cílem finančního poradce Martina Příkazského je Vaše spokojenost. Odborník pan Martin Příkazský cíleně nespolupracuje se všemi finančními institucemi, ale vybírá pouze ty nejvýhodnější produkty pro Vás. Neustále porovnává produkty na trhu, aby Vám mohl co nejlépe posloužit.

ZFP Příkazský s.r.o. - Martin Příkazský

Telefonní kontakt: +420 608 778 555

Emailové spojení: srk19@zfpakademie.cz

Chraňte si své finance, nejednejte ukvapeně, svěřte se do rukou profesionálů.

Investiční životní pojištění - Hodonín

Tento druh životního pojištění je, co se týká České republiky, nejvíce nabízený a také velmi oblíbený. Jeho oblíbenost spočívá především v tom,  že část peněz bývá použito na investování do podílových fondů a další část na pokrytí pojištění. Do investičního pojištění bývá zpravidla zahrnuto jak životní pojištění, tak i pojištění proti trvalé invaliditě. I když se často tvrdí a může se mnoha klientům zdát, že investiční životní pojištění není tak výhodné jako životní pojištění klasické a investování samostatně, je nutné však sdělit a připomenout, že pojištěné osoby tohoto druhu pojištění dostanou na konci podstatně výhodnější zhodnocení svých financí. Záleží na klientovi, jaký fond si zvolí a tam se mu bude část peněz vkládat. Vše záleží také na tom, jak velký výnos chce klient ze svých peněz mít a jaké riziko je ochoten podstoupit. Investiční životní pojištění volí zejména takoví klienti, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svými penězi. Vhodná délka pojištění je minimálně 10 let.

Kapitálové životní pojištění - Hodonín

Kapitálové životní pojištění je oblíbeným typem pojištění zpravidla proto, že je podobně jako penzijní připojištění podporováno státem a to formou daňového odpočtu. Tento typ pojištění je složen nejen z pokrytí výdajů pro pojišťovnu, ale také pro spořící složky. Vše spočívá na velmi jednoduchém principiu a to takovém, že si klient sám zvolí, jak velkou část peněz chce vkládat na pojištění pro případ smrti a pro případ dožití a také si zvolí, jak velkou část chce zhodnocovat. Zhodnocení bývá zajištěno úrokovou sazbou, která se zpravidla pohybuje mezi 2% až 2,4%. V případě, že klient zemře, jsou následně peníze z pojistky vyplaceny jeho rodině a v případě, že dožije, je dohodnutá částka z pojistky spolu s naspořenými výnosy z naspořené částky vyplacena klientovi.

Pojištění majetku - Hodonín

Produkt pojištění majetku je na trhu z toho důvodu, že nezřídka se stává, že se do domu vkradou zloději a vezmou, na co přijdou. Ale také havárie, jako vytopení místnosti, s čímž souvisí promáčený strop, poškozené podlahy atd. patří k nepříjemným situacím. Jisté problémy mohou přinést i přírodní živly a katastrofy. Je jasné, že tím, že si majetek pojistíte, nezabráníte možným škodám, které nemůžete ovlivnit, ale takové pojištění vám pomůže zmírnit finanční ztráty, které způsobenými škodami můžou vzniknout.

Pojištění majetku poskytuje tomu, kdo pojistku uzavře, finanční náhradu v případě škody způsobené živelnou událostí, krádeže nebo loupeže. Prioritou pojištění majetku je ochrana majetku před následky škod. Pojištění majetku je určeno fyzickým osobám. Existuje také možnost pojistit si chatu nebo jiný objekt, který slouží k individuální rekreaci a který není celoročně obýván.

Pojištění nemovitosti - Hodonín

Pojištění domácnosti je jiný druh pojištění nebo pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti se vztahuje čistě jen na věci, které náležejí k domácnosti a těmi se rozumí nábytek, elektronika, cennosti, atd. Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu a v žádném případě na věci, které stavba obsahuje.

Pojištění nemovitosti je takové, které je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění je možné sjednat pro rodinné domy, včetně samostatně stojících garáží, plotů, studní, pro byty a pro rekreační objekty, kterými se rozumí chaty a chalupy.

Úrazové pojištění - Hodonín

Dnes a denně se stane všude kolem nespočet úrazů a to i vážných. A právě vážný úraz s trvalými následky představuje podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny.  Proto je velmi vhodné a doporučuje se sjednat odpovídající typ pojištění a to úrazové pojištění. Úrazové pojištění vás neochrání před úrazem, ale pomůže vám zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci. Úrazy se nevyhýbají nikomu a může k nim dojít kdykoliv, jak v domácnosti, v zaměstnání, při sportu, při dopravě, atd. Úrazové pojištění představuje produkt, který kryje rizika úrazu. Úrazové pojištění využívají hlavně ti dospělí, u kterých by úraz podstatně zkomplikovat život z důvodu poklesu příjmu během léčby. V současné době existuje mnoho zvýhodněných programů, v rámci nichž je možné uzavřít i komplexní úrazové pojištění celé rodiny. O všech nabídkách vás však může informovat váš finanční poradce, který vám sdělí výhody a nevýhody jednotlivých produktů, a dle vaší aktuální finanční situace individuálně pro vás najde to nejlepší řešení.

Můžete si vybrat pojištění, které se dají uzavřít i na kratší dobu a tato pojištění často využívají např. školy, zájmová sdružení, apod. Je možné také zvolit délku časového horizontu pojištění a to pojistit se pouze v rámci pracovní doby, nebo naopak se pojistit pouze ve volném čase.

Jaké jsou typy úrazového pojištění?

Existují různé typy úrazového pojištění a tyto můžete sjednat pro různá rizika. Za hlavní pojištění se považuje Smrt úrazem, ostatní druhy jsou pouze jakýmsi připojištěním k tomuto hlavnímu pojištění a jsou jimi trvalé následky úrazu, denní odškodné při úrazu, tělesné poškození úrazu a pobyt v nemocnici v důsledku úrazu. Při sjednávání pojištění je potřeba dbát na dostatečnou výši pojistné částky. Od této se bude dále odvíjet i výše pojistného, ale také výše plnění. Nejlepším možným řešením se ukazuje volit výši částky podle příjmu pojištěného. Je zbytečné částku zbytečně navyšovat nebo naopak podhodnocovat. Se vším vás ale seznámí odborník na pojišťování, který vám vysvětlí princip fungování, možnosti vypovězení smlouvy, atd.

Hypotéky a stavební spoření, sjednání - Hodonín

Stavební spoření je určeno zejména k financování vlastního bydlení. Jeho využití je ale mnohem širší a pokud víte jak na to, stavební spoření je současně výhodný spořící produkt. Produkt stavební spoření byl primárně určen jako podpora bydlení pomocí výhodných úvěrů. Později získal státní podporu a stal se z něj také spořící produkt. Stavební spoření poskytuje pět stavebních spořitelen. Výhodnost spoření stojí a padá se státní podporou, protože samotné úrokové sazby naleznete vyšší téměř všude jinde. Před uzavřením smlouvy je třeba vědět, zda chcete peníze pouze zhodnocovat nebo spoření později využít na úvěr. Určíte si cílovou částku, kterou budete mít při splnění podmínek spořitelny k dispozici pro řešení bytových potřeb. Stavební spořitelny nenabízejí hypoteční úvěry. Nabízejí ale jiné úvěry na bydlení - řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Oba mají své výhody i nevýhody oproti hypotečním úvěrům. Zda je výhodnější hypotéka nebo stavební spoření závisí vždy na konkrétní situaci, ale úvěrem ze stavebního spoření lze refinancovat hypotéku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14891 (rodina-finance.cz#23295)


Přidat komentář