Finanční poradce - Břeclav, Mikulov a okolí

Už jste zabezpečili svoje blízké proti nenadálým rizikům či škodám? Mysleli jste na to, jestli byste si udrželi svůj životní standard i v případě, že byste přišli o jeden nebo oba příjmy? Pokud ještě ne, máte nejvyšší čas oslovit finančního poradce.

Pokud jste přesvědčeni, že finančního poradce nepotřebujete, patrně nevíte, jaké služby vám může nabídnout a že vám může pomoci vyřešit vaši finanční situaci. Možná si myslíte, že ani žádný problém nemáte. To je jen dobře, ale buďte si jistí, že může být lépe. Finanční poradce totiž dokáže provést analýzu vaší finanční situace a podle toho vám navrhnout jednotlivé finanční a investiční produkty v takovém složení, aby vám vydělávaly peníze na vaše přání a sny. A to by přece chtěl každý, nebo ne?

Finanční poradce -Ing. Jitka Holcová

Pokud potřebujete pojistku na vaši nemovitost, domácnost, sjednat povinné ručení nebo životní pojištění, a to v** Břeclavi, Mikulově a okolí**, doporučujeme vám obrátit se na Ing. Jitku Holcovou, která se zabývá finančním poradenstvím. Ing. Jitka Holcová vám dokáže vyřídit úvěr, nebo naopak může navrhnout řešení, jak vás oddlužit, pokud potřebujete. Dokáže vám sestavit z volných peněžních prostředků vhodné investiční portfolio, které vám bude vydělávat peníze, aniž byste se o to museli starat. Paní Ing. Jitku Holcovou najdete v Drnholci na adrese Zámek 455. Můžete ji kontaktovat na telefonním čísle +420 602 559 227, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu jholcova@financealbatros.cz. Neváhejte a obraťte se na Ing. Jitku Holcovou, nabídne vám konkrétní řešení pro vaši aktuální situaci, které vám zajistí přínosy i v budoucnu.

Co pro vás může udělat finanční poradce?

Mít osobního finančního poradce má skutečné výhody. Resp. finanční přínosy, což si můžete sami ověřit. Finanční poradce totiž provede analýzu vaší rodinné finanční situace a nabídne vám možnosti, o kterých vy sami nemáte tušení. Možná máte vlastní zkušenost z dřívější doby s takovým finančním poradcem, který pro vás nebyl ideální. Mnozí takoví totiž umějí být dosti neodbytní, což je nepříjemné. Navíc obvykle pracují pro jednu konkrétní pojišťovací společnost či bankovní ústav. Proto vám může nabídnout produkty výhradně od jedné konkrétní společnosti. To ale neznamená, že je pro vás tento produkt nejvýhodnější. Jsou také zprostředkovatelé, kteří zastupují více finančních společností, takže mají na výběr z několika produktů. Jenomže jakou má motivaci nabídnout vám ideální produkt? Obvykle je motivován prémií, tím pádem prodává takové produkty, které mu zajistí nejvyšší provizi bez ohledu na zájmy klienta.

Nejlépe je získat kladné reference na konkrétního finančního poradce od známých, kteří s ním již mají pozitivní zkušenosti. Finanční poradce by měl mít příjemné vystupování, profesionální jednání a co je nejdůležitější, měl by se co nejvíce zajímat o vás. O váš současný životní standard, o vaše problémy, potřeby, přání a sny. Měli byste si promluvit o tom, čeho byste chtěli dosáhnout v budoucnosti. Máte děti a chtěli byste jim našetřit na studia? Již dnes je nám jasné, že za pár let bude studium na vysokých školách a univerzitách zpoplatněno, soukromé střední a vysoké školy existují již dnes a představují značný zásah do rodinného rozpočtu, pokud jste s tím předem nepočítali. Hlavně byste ale měli myslet na to, že musíte zabezpečit svoje blízké pro případ, na který nechce nikdo raději myslet. Může se stát, že z nějakého důvodu přijdete o jeden nebo o dva příjmy, například z důvodu dlouhodobé léčby nebo úmrtí v rodině. Co se stane s životním standardem rodiny potom? Dokáže pak rodina bez problémů zaplatit měsíční účty, splátky hypotéky a spotřebitelských úvěrů? Na uzavření pojištění už v té době bude pozdě. Na tato nepříjemná rizika je lepší myslet zavčas a pojistit si je předem. Nyní si blíže představíme základní z pojištění – životní pojištění.

Co je smyslem životního pojištění?

Životní pojištění si uzavíráte, abyste docílili pojistné ochrany pojištěné osoby nebo osob blízkých. Těmi jste vy, váš manžel či manželka, vaše dítě, nebo jiný vám blízký člověk, obvykle člen rodiny. V případě, že dojde k pojistné události, pojistný ústav vyplatí obmyšlené osobě nebo pojištěnému sjednané pojistné plnění. Vysvětleme si ale některé výrazy pro snazší pochopení. Pojistnou událostí se myslí, že nastala skutečnost, proti které jsme se pojistili a uzavřeli pojistnou smlouvu. Tím je v případě životního pojištění úmrtí, závažné onemocnění, nebo trvalé následky, kvůli kterým již nemůžete vykonávat předchozí zaměstnání.

Pojistné plnění je finanční obnos, který vyplývá z pojistné smlouvy. Tím je pevně stanovená pojistná částka u kapitálového pojištění. U investičního pojištění je tím buď stanovená částka ve smlouvě, nebo kapitálová hodnota, kterou máte na vašem pojistném účtu, podle toho, která z částek je vyšší.

Jak a proč si pojistit nemovitost

Zejména jestliže máte rodinu, zařízené bydlení a domácnost, měli byste pomyslet na jeho pojištění. Nemovitosti si pojišťujeme ze zřejmých důvodů. Nedokážete zabránit působením přírodních živlů, živelným pohromám, ale můžete se předem postarat o to, aby řešení nepříjemných následků nebylo tak bolestné, ale rychlé a mohli jste škody co nejdříve odstranit a opravit. Při pojištění nemovitosti se také pojišťujete proti riziku loupeže a krádeže. Vznik těchto skutečností můžete do jisté míry ovlivnit. Znamená to, že musíte mít pojištěný objekt chráněný proti vniknutí, minimálně musí být uzamčen. V žádném případě nemůže být objekt otevřen bezproblémovému vniknutí nežádoucí osoby. Pokud by objekt nebyl uzamčen, neměli byste nárok na odškodnění od pojišťovny, na to musíte pamatovat. Pojistit lze rodinný dům, byt, bytový dům, chatu, chalupu, garáž nebo jakýkoli stavební objekt, třeba i plot.

Pojistné je nejvýhodnější platit ročně, to se týká veškerých druhů pojištění. Ovšem pojištění nemovitosti nepatří k těm nejdražším, takže zvažte, jestli zvládnete zaplatit úhradu jednou ročně, je to levnější, než více splátek zaplacených během roku. Výše sjednaného pojištění by měla odpovídat částce, za kterou byste byli schopni pořídit nový dům, nebo odstranit napáchané škody. Je důležité vyhnout se tomu, abyste měli danou nemovitost podpojištěnou. Určitě si pojistěte nemovitost, na které jste existenčně závislí. Při uzavírání smlouvy byste měli mít prostudované pojistné podmínky, ať nejste v budoucnu nemile překvapeni, pokud riziko skutečně nastane. Tím vším byste se nemuseli detailně zabývat a studovat přílohu k pojistné smlouvě psanou drobným písmem. Pokud oslovíte finančního poradce, tuto nepříjemnou a zdlouhavou práci odvede za vás. Zjistí, který produkt je pro vás ten nejvýhodnější a upozorní vás na vše, co plyne ze smlouvy.

Oblast pojišťovnictví je opravdu široká, stejně tak problematika úvěrování, oddlužování, spoření a investování. Člověk, který se o tyto produkty hlouběji nezajímá, nemá šanci si ve všem udělat jasno. Od toho je tu ale finanční poradce, který se těmito činnostmi zabývá denně, sleduje nové informace od jednotlivých finančních ústavů a proto vám dokáže poradit dle vašich individuálních potřeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14852 (rodina-finance.cz#23200)


Přidat komentář