Bankovní podvody - rady bankéře jak nenaletět

Ještě donedávna platilo, že zhruba každá sedmá nahlášená pojistná událost se ukázala jako podvodná. Policejní statistiky však naznačují, že se začíná blýskat na lepší časy. Budou pojistné podvody za pár let minulostí?

Rady bankéře jak nenaletět

Podvodníci jsou mistři svého oboru. Elegantně oblečení, s vybraným chováním a vystupováním, sofistikovanou mluvou (zvláště pokud mluví anglicky, mají ten správný přízvuk oxfordské nebo cambridgeské univerzity) a vždy mají velmi široký rozhled skoro o všem. Jsou též mistři psychologie, jak by jinak mohli nalákat tolik "oveček", aby jim svěřily své peníze. Nemusíme pro příklad chodit nijak daleko, jen si vezměte sňatkové podvodníky nebo podvodnice. Tito pánové a dámy jsou zářnou ukázkou, jak někoho obelstít. Často se stane, že se takovéto "existence" snaží investory podvést tím, že inzerují v prestižních novinách, např. v Hospodářských novinách, Financial Times, Wall Street Journal atd., "nový a úžasný" projekt, který vám servírují v tom nejlepším světle a dávají vám sliby, které jsou příliš dobré na to, aby byly reálné a splnitelné. Jenom proto, že něčemu příliš nerozumíte, to nedělá dobrou investici. Když budete investovat své peníze, vždy musíte proniknout k "meritu" věci neboli k jádru problému. Musíte o tom vědět víc než ten, kdo něco takového inzeruje nebo nabízí.


Boj s pojistnými podvody neutichá

Ačkoli role komerčního pojištění v tuzemsku se v posledních letech zvyšuje, ve srovnání s vyspělými státy s rozvinutým pojistným trhem máme stále co dohánět. O tom svědčí především ukazatele pojištěnosti, konkrétně ukazatel poměřující výši předepsaného pojistného s velikostí hrubého domácího produktu. Zatímco v České republice se hodnota tohoto ukazatele pohybuje na hranici 4 %, ve státech EU je jeho výše zhruba dvojnásobná. Přesto existuje oblast, ve které za Evropou nijak zvlášť nezaostáváme a vyrovnáme se vyspělým zemí. Tou je oblast pojistných podvodů.

Tresty za podvod - několik let v pruhovaném

Pojistné podvody patří k pojišťovnictví odjakživa. Pojistného podvodu se podle § 250a odst. 1 trestního zákona dopouští ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.Přestože jde o závažný trestný čin, za který podle Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona může v případě škod velkého rozsahu počítat až s dvanácti lety odnětí svobody, postoj společnosti k pojistným podvodům je víceméně tolerantní. Pojistný podvod je v tuzemsku, stejně jako jinde ve světě, zhruba za každou sedmou nahlášenou pojistnou událostí. Tento nešvar tak celosvětově způsobuje miliardové škody, a to nejen pojišťovnám, ale i jejich klientům. Rostoucí náklady na neoprávněně vyplacená pojistná plnění se totiž logicky projeví i na výši pojistných sazeb.

Potěšující policejní a soudní statistiky

Podívejme se, co nám o pojistných podvodech vypovídají statistiky. Zatímco v roce 1998 bylo odsouzeno za pojistný podvod 8 osob, v roce 1999 to bylo 48 a v roce 2000 pak 74 osob. Tento vzrůstající trend se v roce 2004 zastavil a v roce 2005 počet pojistných podvodů vyšetřovaných policií a státními zastupitelstvími podle statistik České asociace pojišťoven i Ministerstva vnitra České Republiky poklesl.

Trend a statistika

Zda půjde o dlouhodobý trend, nebo jen loňskou výjimku na to si budeme muset ještě nějaký ten týden počkat. Letošní čísla za prvních 10 měsíců jsou sice zatím nižší než ty loňské (493 trestně stíhaný osob), ovšem poslední 2 měsíce mohou leccos zvrátit. Přesto zřejmě nedosáhnou rekordních čísel z roku 2003.

Samotné pojišťovny příznivý vývoj v loňském roku přisuzují profesionální práci

likvidátorů a účinnosti jejich systémů odhalování podvodů. Ovšem s kvalitnějšími postupy vyšetřovatelů a jejich nástrojů k odhalování se zdokonalují i metody podvodníků. Přesto se tuzemským pojišťovnám podařilo v loňském roce odhalit 3310 podvodů. Z celkové částky 1,34 mld. korun nárokované podvodníky uchránily pojišťovny 716 mil. korun, což je zhruba o 68 % více než v roce 2004 (427 mil.).

Žebříčku bankovních podvodů vévodí automobily

Drtivá většina pojistných podvodů se týká pojištění vozidel, kdy 7 z 10 podvodů míří do automobilové oblasti. Nesoulad mezi finanční a věcnou výší škody na voze, bohatá škodní historie pojištěného vozu, opakovaná výplata na jeden bankovní účet. To jsou některé z indikátorů, které signalizují zvýšené riziko vzniku pojistného podvodu. Výrazné omezení automobilových podvodů by mohl přinést připravovaný jednotný registr, ve kterém by si pojišťovny měly vyměňovat informace o klientech a jejich nehodách v minulosti.

Konkrétní postupy mohou být různé, scénář je mnohdy stejný

Vezměme hypotetickou situaci. Řidič, který způsobil škodu na vlastním automobilu, požádá souseda, aby mu se svým služebním automobilem ťukl do nárazníku. Tím nepřijde o bonusy a pojišťovně se jen těžko dokazuje podvodné jednání.

Ubránit se podvodu lze jen stěží

Snad všechny větší pojišťovny už dnes mají specializovaná pracoviště pro boj s podvody, která využívají různých metod a postupů k odhalení nekalého jednání a disponují informačními systémy a databázemi evidující skupiny podezřelých škod, pojištěných předmětů i osob. Ale zřejmě ani ten nejpropracovanější systém neodhalí všechno.

Než začnete investovat: Sledujte vývoj akcií a podílových fondů

Uvedu skutečný případ. Do jedné z bank, kde jsem působil, přišel jednoho dne člověk, který splňoval všechna výše zmíněná kritéria, a navíc měl doporučení z naší mateřské centrály (bohužel se později ukázalo, že bylo falešné).

Příklad bankovního podvodu

Jednalo se o projekt, kde z domu na jedné z nejžádanějších pražských adres chtěl vybudovat obchodní dům v kombinaci s menším multiplexem kin a propojit různé sklepní prostory v přilehlých domech, kde chtěl vybudovat podzemní hotel a restaurace. Měl i souhlas majitele této nemovitosti (byť též falešný). Ne že by se neznali, ale majitel podepsal úplně jiný dokument než ten, který nám tento pán, říkejme mu třeba pan R., předložil.

V tomto dokumentu byl souhlas majitele s prodejem tohoto domu, dále, že tento dům bude sloužit jako zástava za úvěr. Navíc pan R. nám předložil smlouvu s významným britským obchodním domem, který souhlasil, že skutečně postaví obchodní dům na této adrese (smlouva byla opět falešná) a smlouvu s významným hollywoodským studiem, že na této adrese vybuduje již zmíněný multiplex (opět falešná). Pan R. nám předložil i různé reference projektů, kterých se účastnil nebo na kterých spolupracoval. Některé byly, kupodivu, pravdivé.

Když se jako bankéř podíváte na takovýto projekt, srdce vám zaplesá. Už vidíte ty obrovské výnosy a zisky, a navíc si nebudeme nalhávat, že tento projekt měl obrovské kouzlo a přitažlivost, tehdy v Praze nic podobného nebylo, a ani do současné doby nic takového v tomto "formátu" není. Škoda.

Pan R. navíc požadoval od naší banky určitou zálohu (cca 1 mil. USD) na různé činnosti - auditoři, právníci, účetní atd. Vše měl řádně zdokumentováno. V bance nastalo klasické přípravné období, jehož závěrem mělo být poskytnutí úvěru (cca 100 mil. USD). Pan R. garantoval vlastní prostředky ve výši 30 % celkové hodnoty projektu, což doložil dopisem od své banky sídlící ve Velké Británii (dopis byl pochopitelně opět falešný).

Panu R. jsme schválili zálohu ve výši 500 tisíc USD a začali jsme na tom pracovat a pochopitelně vše prověřovat. Velice záhy se ukázalo, že se skutečně jednalo o skoro naprosto dokonale připravený podvod.

Pan R. udělal fatální chybu, že poté, co od nás "vyinkasoval" svých 500 tisíc dolarů, přestal naprosto komunikovat s majitelem onoho domu a zmizel ze světa, ale s námi - bankou - nadále komunikoval, telefonem, faxem atd. Teprve když naši odhadci (každá banka má své prověřené odhadce, které pro různé projekty používá) přišli za majitelem, aby udělali odborný posudek s reálným tržním odhadem, vše odhalili.

Trvalo asi 2 roky než jsme pana R. našli na jednom příjemném ostrově a předali policii. Každá banka nebo finanční instituce má své "detektivní" oddělení, a navíc všechny banky navzájem v těchto případech spolupracují nejen mezi sebou, ale i s různými renomovanými právními a detektivními kancelářemi. Stává se zřídkakdy, že se takového "ptáčka" nepodaří vypátrat a dopadnout. Své peníze jsme nakonec dostali zpět i s úroky. Pan R. totiž vlastnil poměrně rozsáhlý majetek, a jistě vám nemusím říkat, jak se k němu dopracoval...

Ale bez legrace - nikdy nevěřte nikomu a ničemu, co vypadá příliš dobře a jednoduše

Koneckonců vydělávání peněz, pokud je nezdědíte, nevyhrajete atd., je pěkná dřina, což mi jistě řada z vás potvrdí...

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14805 (rodina-finance.cz#20007)


Přidat komentář