Společná výchova nezletilých dětí po rozvodu

Pro děti je rozvod jejich rodičů velmi nepříjemnou zkušeností, která je může poznamenat na zbytek života. Hledáte-li rady, jak dětem rozvod co nejvíce usnadnit, možná byste měli zvážit možnost následné společné výchovy.

Rozvod

Dle zákona o rodině není možné rozvést manželství, dokud nebude rozhodnuto, kdo bude nadále vychovávat děti a jak budou rodiče přispívat na jejich výživu. Je buď možné svěřit děti do péče jednoho z rodičů nebo, pokud mají oba rodiče zájem a jsou schopni se dohodnout, do společné či střídavé péče.

Dohoda rodičů vs. rozhodnutí soudu

Pokud se tedy budete schopni dohodnout na tom, kdo se bude o dítě nadále starat, jedná se o nejjednodušší způsob rozvodu. Jen je nutné, aby dohodu mezi rodiči schválil opatrovnický soud a vše proběhne bez zbytečných komplikací. Pokud se však nedohodnete, musí rozhodnou soud, který přihlíží zejména na nejlepší zájem dítěte.

Výživné

Ať se rodiče dohodnou na jakékoliv péči, vždy mají povinnost živit své děti, a to až do té doby, dokud se nejsou schopny uživit samy. Rodiče přispívají podle výše svého příjmu a majetku.

Jak dítě nese rozvod

Jen na rodičích závisí, jak bude dítě vnímat jejich rozvod. Budete-li se před ním hádat, vzájemně se obviňovat či na sebe křičet, dítě velmi vystrašíte a můžete ho tím poznamenat na celý život.

Avšak pokud jste schopni se s partnerem domluvit a rozumně vše dítěti vysvětlit, bude to pro něj daleko jednodušší. Je nutné dítě ujistit, že se na Vašem vztahu k němu nic nemění a rozhodně nenese na Vašem rozchodu žádnou vinu. Pokud jste schopni spolu i nadále velmi dobře komunikovat, zkuste se zamyslet nad společnou nebo alespoň střídavou výchovou dítěte.

Advokátk

Pokud se ale s partnerem na společné péči nedomluvíte, využijte služby odborníka, který Vám rád poradí a zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Dále poskytuje kompletní právní služby se zaměřením na trestní právo, týká se všech oblastí trestního práva, především trestných činů na majetku, hospodářských, proti životu a zdraví. Dále se specializujeme na právo občanské, rodinné, finanční a správní. Provádí převody nemovitostí, konkurzní řízení, zastupování u soudních řízení a u správních orgánů, vymáhání pohledávek a právní poradenství.

** ** Věříme, že se službami budete velice spokojeni a rádi ji doporučíte i svým kolegům a známým.

Společná a střídavá výchova

Společná a střídavá výchova dětí po rozvodu byla do našeho právního řádu začleněna novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb. Důvodem bylo zejména zohlednění zájmu dítěte, jež by mělo být vychováváno oběma, a ne jen jedním s rodičů.

Střídavá výchova – charakteristika

Střídavá výchova, jak již název napovídá, znamená situaci, kdy dítě žije nějaký čas s jedním rodičem a poté zase s druhým. Zde je však důležité přemýšlet, zda dítě nebude trpět tak častým stěhováním z místa na místo a zda je střídavá péče opravdu tou nejlepší volbou v jeho zájmu. Tento typ výchovy lze doporučit spíše u starších dětí a nejlépe v případě, že rodiče žijí blízko sebe (dítě musí navštěvovat pořád stejnou školu atd).

Společná výchova – charakteristika

Ještě lepší variantou je, když se rodiče dohodnou na společné výchově dítěte po rozvodu. Tím pádem zůstává oběma právo rozhodovat o dítěti. Dítě sice ve většině případů žije jen s jedním z rodičů, tzn. soud rozhodne s kým, ale nijak neupraví jeho poměry po rozvodu, takže oba rodiče mají právo se na výchově podílet. V tomto případě by se po rozvodu mělo dítě setkávat stejně často s oběma rodiči.

Společný život po rozvodu

Pokud budete z těch šťastnějších párů, kteří se budou před rozvodem schopni dohodnout na společné výchově dítěte, určitě mu tím velmi ulehčíte následující období. V praxi by bylo nejlepší, kdybyste oba po rozvodu žili společně v jednom bytě (domě) a zachovali tak zdání rodiny. Dítě pak má každodenní kontakt s oběma rodiči a není pro něj rozvod tak znatelný.

Povinnosti rodičů při společné výchově

Avšak je nutné mít s druhým s partnerů i po rozvodu dobrý vztah, jelikož při společné výchově musíte být schopni dohodnout se na zásadních věcech v otázce výchovy dítěte. Je důležité mít stejný přístup a nepodkopávat autoritu druhému z rodičů. Také je zde nutné vzít v potaz finanční otázku a dohodnout se na financování potřeb dítěte. Společná výchova tedy není vůbec jednoduchou záležitostí ze strany rodičů, avšak pro dítě může být tou nejlepší alternativu.

Podílet se na výchově stejnou měrou

V případě, že se s bývalým partnerem rozhodnete pro společnou výchovu, je nutné podílet se na výchově zhruba stejnou měrou. Neměl by tedy ani jeden z Vás mít větší slovo než ten druhý nebo pečovat o dítě více než ten druhý. Co je těžké i ve fungujících rodinách, kde jsou často matky těmi, které dítě více vychovávají. Avšak jde zejména o to, aby jeden z rodičů nebyl ten, kdo se o dítě bude starat a druhý tím, kdo bude tuto péči pouze financovat.

Finanční stránka při společné výchově

Trochu komplikované může být dohodnutí se na financích. Na druhou stranu pokud jste jako rodina fungovali alespoň pár let, máte zaběhnuté určité zvyky, kterých se můžete i po rozvodu držet. Je důležité se na finanční stránce potřeb dítěte podílet rovnoměrně. Např. pokud by jeden z rodičů dával dítěti drahé hračky, mohl by mít druhý pocit, že si dítě kupuje a přineslo by to pouze problémy.

Výhody společné výchovy

Jak již bylo zmíněno, nespornou výhodou společné výchovy z hlediska dítěte je jeho každodenní kontakt s oběma rodiči. Což je rozhodně lepší, než když žije jeden týden u jednoho z rodičů a druhý týden u druhého. Samozřejmě tato výhoda je viděna pouze z hlediska dítěte, jelikož pro Vás může být někdy velmi složité vídat bývalého partnera tak často. Ale právě hledisko dítěte musí být pro rodiče nejdůležitější.

Další výhodou je, zejména oproti svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, že odpovědnost za dítě nenese pouze jeden rodič, ale stejně jako před rozvodem oba.

Nevýhody společné výchovy

Nevýhody z této domluvy plynou spíše pro rodiče, kteří mají jistě problémy se po rozvodu shodnout. Oba musí být schopni akceptovat názory druhého a vychovávat dítě ke stejným hodnotám.

Také je důležité nesnažit se využívat dítě jako záminku ke stýkání se s druhým z partnerů při snaze o usmíření. I když tato situace by se mohla ukázat jako výhoda, pokud by bylo opravdu možné dát rodinu znovu dohromady.

Jestli si však naopak jeden z rodičů najde nového partnera, mohla by být situace ještě těžší a složitější. V tom případě by rozhodně neměl rodič dítěti nového partnera druhé rodiče zošklivovat či jej pomlouvat. Vždy pomatujte na to, že je důležité ulehčovat vše dítěti, ač to může být těžké i pro Vás.

Kdy je společná výchova tou správou volbou

Společná výchova je výborný způsob, jak udržet rodinu, avšak funguje jen v určitých případech. Rodiče musí mít od začátku i po celou dobu pozitivní přístup, musí spolu komunikovat, pomáhat si a zejména mít vyřešenou finanční stránku věci. Avšak důležitý je i postoj dítěte, dítě musí samo chtít, aby o něj bylo pečováno takto. Dále je nutné, aby rodiče žili blízko sebe nebo nejlépe ve stejném bytě (domě) a pokud má vše fungovat perfektně, musí mít o tom druhém mínění, že je rodičem, kterého dítě potřebuje a který velmi přispívá k jeho výchově.

Kdy společnou výchovu nelze doporučit

Společná výchova naopak nebude fungovat při opačných situacích, např. pokud si jeden z rodičů myslí o tom druhém, že je špatný rodič, a že jeho výchova dítě jen kazí. Také pokud není možné, aby péče obou rodičů byla vyvážená a jeden dítě zanedbává. Žijí-li rodiče velmi daleko od sebe, měli by spíše zvolit jiný typ výchovy. A rozhodně nikdy nepoužívejte dítě jako nástroj, kterým byste tomu druhému ublížili! Cítíte-li, že s bývalým partnerem nejste schopni komunikovat nebo alespoň ne tak často, jak společná výchova potřebuje, zvolte jiný způsob.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14756 (rodina-finance.cz#21809)


Přidat komentář