Povinné očkování dětí

Očkování může řada z nás brát jako něco samozřejmého a nepozastavujeme se nad ním. Je však třeba mít na paměti, že očkování rozhodně není přežitkem. Naopak, díky němu si můžeme být jisti, že budou naše děti ochráněny před řadou vážných nemocí.

 

Očkování, jako takové, je možné rozdělit na povinné a nepovinné. O povinné očkování se více méně nemusíte starat. Na termíny budete zváni pediatrem, u kterého je přihlášené Vaše dítě. Co se týká nepovinného očkování, není na rozdíl od povinného, hrazené od státu. Nicméně i ono má významný vliv v otázce ochrany dítěte, například proti klíšťové encefalitidě, proti rakovině děložního čípku u dívek, proti chřipce aj. Více o povinném i nepovinném očkování se dočtete v našem článku.

Na co pamatujte, než založíte rodinu

Plánujete rodinu? Pak můžete Vaše miminko ochránit ještě před tím, než přijde na svět. Ani tak nyní nemyslíme životosprávu a životný styl, jako takový, ale očkování. Zvažte například, že byste se nechali naočkovat kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Díky tomuto očkování eliminujete riziko, že by došlo k přenosu dané nemoci na Vaše miminko, které ještě není očkované proti zmíněným nemocem.

Očkování budoucí nastávající maminky proti planým neštovicím

Ženy by navíc měly zapátrat v minulosti, zda u nich proběhly plané neštovice. V případě, že ne, pak je více než dobré, aby se nechaly očkovat právě proti této nemoci. Pokud by totiž žena během těhotenství onemocněla planými neštovicemi, mohlo by to mít velmi vážný zdravotní následek na ještě nenarozené miminko.

Důležité je, aby po prodělaném očkování se s plánovaným otěhotněním ještě počkalo následující tři měsíce.

Očkovací kalendář povinného očkování do 15. roku

Rádi byste měli přehled, jaké očkování a v jakém termínu čeká Vašeho potomka? Pak Vám může pomoci praktický a přehledný očkovací kalendář, viz následující řádky.

Očkování mezi 4. dnem až 6. týdnem

V podstatě již pár dnů po narození bude miminko očkováno proti tuberkulóze. Pokud se narodilo miminko v termínu, je donošené a zdravé, nic nebrání tomu, aby bylo již 4. den po narození očkováno. V případě, že se miminko narodí dříve, než mělo, pak se s očkováním čeká, a to do zhruba 6. týdne jeho věku. Miminko bude očkováno ještě v porodnici, nebo v případě pozdějšího propuštění z dětského oddělení, pak pediatrem, nebo v nemocnici. To se však dozvíte v rámci propouštěcí zprávy.

Očkování po 9. týdnu

Dalším povinným očkováním je hexavakcína, která se aplikuje ve čtyřech jednotlivých dávkách. První dávka se podává nejdříve kolem 9. týdnu věku dítěte. Druhá a třetí dávka vždy s odstupem minimálně jednoho měsíce. Poslední čtvrtá očkovací dávka se pak aplikuje zhruba šest měsíců po třetí dávce.

Ochrana před nemocemi díky čtyřem dávkám hexavakcíny

Řekne-li se hexavakcína, pak si nejspíš většina z nás jen těžko představí, před jakými nemocemi bude dítě ochráněno. Hexavakcína, která bude aplikována dítěti ve čtyřech dávkách, ho ochraňuje před záškrtem, tetanusem, dávivým kašlem, přenosnou dětskou obrnou, žloutenkou typu B a invazním onemocněním Haemophilus.

Očkování v 15. měsíci

Když je batoleti 15. měsíců, pak ho čeká očkování tzv. živou vakcínou, která chrání dítě před spalničkami, zarděnkami a příušnicím. Živá vakcína se aplikuje ve dvou dávkách. První dávka právě probíhá v 15. měsíci věku dítěte. Druhá dávka vakcíny se pak aplikuje mezi 21 – 25. měsícem.

Souběžné očkování v 15. měsíci

Souběžně s tímto povinným očkováním, je možné nechat dítě očkovat proti planým neštovicím. Pokud se rozhodnete, že dítě budete chtít chránit před planými neštovicemi, pak je třeba ještě před termínem očkování zažádat o očkovací látku u Vašeho pediatra, respektive žádanku na vystavení látky v lékárně. Je třeba také počítat také s doplatkem. Je však dobré i vědět, že i přes očkování, může dítě onemocnět planými neštovicemi.

Přeočkování dívky v 18. letech

Pokud by však dítě neonemocnělo a jednalo by se o holčičku, pak je důležité pamatovat na přeočkování. Přeočkování by mělo proběhnout kolem 18. věku dívky. O tomto jsme se však v podstatě již zmínili, a to hned v úvodu článku.

Přeočkování mezi 5. – 6. rokem

Mezi druhým až pátým rokem věku dítěte je dlouhá pauza. V pěti letech, kdy půjdete s dítětem na preventivní prohlídku, proběhne i jeho přeočkování proti záškrtu, tetanus a dávivému kašli. Přeočkování by mělo proběhnout nejpozději do 6 let věku dítěte.

Přeočkování mezi 10. – 11. rokem

Mezi desátým a jedenáctým rokem proběhne u dítěte opět přeočkování proti záškrtu, tetanus a dávivému kašli. Kromě toho však proběhne i přeočkování proti dětské přenosné obrně.

Přeočkování mezi 14. – 15. rokem

Při preventivní prohlídce u pediatra, které bude v 15. letech věku dítěte, proběhne přeočkování proti tetanusu. S dalším přeočkováním proti této nemoci, počítejte pak po deseti až patnácti letech od posledního přeočkování. Nejpozději by však mělo přeočkování proběhnout do 26. roku věku dospělého jedince.

Režim po očkování

Ať už jdete s dítětem na jakékoli očkování, je třeba dodržovat určitý režim. Každé očkování představuje pro dítě zátěž pro jeho organismus. Některé děti snáší očkování dobře, a tak jejich reakce není nijak bouřlivá. Jiné naopak vždy po očkování bojují s vysokými teplotami. Každé dítě je zcela jiné.

Klidový režim po očkování

I když bude Vaše dítko velkým neposedou, snažte se ho udržet v klidovém režimu, a to alespoň první tři dny po očkování. Hrajte si s ním, prohlížejte knížky, stavte kostky aj. Určitě není dobré vyrazit ven, do nákupních center, do dětských koutků aj., pokud bude dítě těsně po očkování. Bude-li mít dítě zvýšenou teplotu, nebo dokonce horečku, pak rozhodně zůstaňte doma.

Režim po očkování v zimním období

Připadne-li některé očkování na zimní období, pak se snažte vyvarovat návštěv míst se zvýšeným počtem lidí, a to po dobu jednoho týdne od uskutečněného očkování. V případě, že jste byli s dítětem na očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, pak se snažte vyvarovat těchto míst po dobu 14 dnů od uskutečněného očkování.

Ne vždy musíte dodržet přesný termín očkování

Byli jste pozváni na očkování, ale Vaše dítě je zrovna nachlazené, nemocné, nebo v období rekonvalescence po určitém onemocnění? V tom případě se určitě nejprve poraďte s Vaším pediatrem. Pravděpodobně Vás pozve na jiný, nejbližší možný termín očkování, až bude dítě zcela zdravé.

Než půjde dítě do dětského kolektivu

Než půjde dítě do školky, případně školy, je dobré uvažovat nad očkováním proti žloutence, očkováním proti chřipce a očkováním proti klíšťové encefalitidě. Je třeba pamatovat na fakt, že jakmile začnou být součástí dětského kolektivu, pak mohou být často nemocné. Budete je mít z dohledu, a tak jen těžko budete moci kontrolovat, zda si pečlivě myjí ruce. Jak v případě školky, tak školy, chodí děti s učitelkami i do přírody. Abyste nemuseli mít obavy z přisátí nakaženého klíštěte, pak můžete požádat pediatra Vašeho dítěte o očkování.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14804 (rodina-finance.cz#23403)


Přidat komentář