Novorozenecké reflexy

Každé dítě je sice jiné a ne všechny děti se vyvíjí stejně rychle. Existuje ovšem několik základních reflexů, které mají všichni novorozenci společné. Reflexy většinou testuje pediatr již při Vaší první návštěvě.

Jaké jsou tedy základní reflexy novorozence?

Následující článek pojednává o reflexech, které by mělo mít každé zdravé dítě. I když je všechny obvykle testuje pediatr, i Vy sami si jich můžete všimnout.

  • Novorozenec je již při svém narození vybaven řadou nepodmíněných reflexů, které mají sloužit k uspokojení základních potřeb dítěte.

Co je to reflex?

Reflex je odpověď organismu na podráždění receptorů. Jde o jednu ze základních činností nervové soustavy. Podmíněné reflexy se člověk v průběhu svého života učí. Musí se tedy posilovat a jsou dočasné. Mohou tedy vyhasínat. Existují také nepodmíněné reflexy, které jsou nevědomou reakcí na podráždění. Nepodmíněné reflexy jsou vrozené a zcela automatické. Patří sem například dýchací či mrkací reflex.

Základní novorozenecké reflexy

Chodící reflex

Již novorozenec vykazuje známky chůze a těmito známkami je právě chodící reflex. Když držíte dítě v přímé poloze a jeho nožičky se dotýkají pevného povrchu, vypadá to jakoby se snažilo dělat krůčky. S chodícím reflexem souvisí i reflex stojící.

Hledací reflex

Děti se rodí s reflexem hledání bradavky, ze které by se mohlo nakrmit. Když se tedy něco dotkne úst novorozence, otočí hlavičku, otevře pusu a hledá bradavku. S hledacím reflexem souvisí reflex sací a polykací. Když dítě bradavku najde, začne automaticky sát. Když začne sát, začne automaticky polykat.

Moorův reflex

Intenzita tohoto reflexu postupně se stárnutním dítěte slábne. Moorův reflex se projevuje tak, že pokud díte cítí nebezpečí pádu, rozhodí horní končetiny do stran, a ohne nožičky v kyčlích. Poté přitáhne ruce a nožičky blíže k bříšku. Dítě také hned zatají dech. Poté začne intenzivně křičet. Celá reakce vypadá jako úlek. Pokud dítě není schopno Moorova reflexu, obvykle to znamená porušenou míchu a nebo porušenou centrální nervovou soustavu.

Sací reflex

Sání je jednou z nejpřirozenějších činností novorozence. Dítě automaticky začne sát, kdykoliv se něco dotkne jeho úst. Jde o jeden z nejzákladnějších reflexů.

Úchopový reflex

Pokud toužíte po tom, vzít dítě za ruku, jednoduše vložte prst do jeho dlaně. Dítě Vás automaticky za prst uchopí.

Reakce na světlo

Pokud dítě vystavíte prudkému světlu, reaguje na něj neklidem či pláčem. Pokud novorozenec rozlišuje mezi světlem a tmou, jeho zrak je pravděpodobně zdravý.

Reakce na zvuk

Pokud dítě vystavíte ostrému hlasitému zvuku, reaguje na něj stejně jako na prudké světlo, tedy neklidem či pláčem. Pokud chcete vyzkoušet sluch svého dítěte, položte jej na zádička, postavte se za jeho hlavičku, tak aby Vás nevidělo a zacinkejte jemně do jednoho jeho ouška. Poté zacinkejte i do ouška druhého. Dítě zareaguje mrknutím, zpozorní, nebo se může i leknout.

Reflex uvolňování pěstičky

Novorozenec má původně všechny prstíky sevřené v pěst. Prstíky se mu postupně uvolňují. Kolem druhého měsíce uvolní palec a poté pokračuje v uvolňování dalších prstíků.

Plazící reflex

Novorozenec položený na nahém břichu maminky se snaží plazit. Nejde ovšem o vědomé plazení, jde o reflex, kterým se má dostat k potravě.

Reflex Babinského

Pokud prstem podráždíte plosku nožičky novorozence směrem od paty k prstíkům, dítě prsty roztáhne. Tento reflex trvá až do 12 – 16 měsíce.

  • Mezi další reflexy, které má novorozené miminko patří také samozřejmě reflex dýchací a polykací. Miminka také mají obranný reflex, který jim umožní ucuknout, pokud se dotknout například něčeho horkého či naopak studeného.

Hledací reflex se vyskytuje přibližně do 3. měsíce věku.

Sací reflex se vyskytuje přibližně do 4. měsíce věku.

Reflexní úchop na horních končetinách se vyskytuje do 4. měsíce věku.

Reflexní úchop na dolních končetinách se vyskytuje do 12. měsíce věku.

Všechny reflexy testuje již při první návštěvě pediatr. Je ovšem důležité, aby je sledovali i rodiče a na všechny nejistosti ohledně správného vývoje svého dítěte pediatra upozornili.

Závěrem: Novorozenecké reflexy

Novorozenci mají vrozené tzv. nepodmíněné reflexy mezi něž patří reflex sací, dýchací, vylučovací, ale také reflexy obranné, reakce na světlo a zvuk, chodící reflex, reflexy polykací, hledající, Moorův reflex, Babinského reflex, reflex plazící a reflex uvolňování pěstičky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14755 (rodina-finance.cz#21803)


Přidat komentář