Hyperaktivní dítě

Je Vaše dítě zlobivé, vzteklé, agresivní, vzdorovité? Nehledejte za vším Vaší špatnou výchovu, můžete mít totiž doma hyperaktivní dítě. Poradíme Vám, jako Vaše čertíka zvládat a korigovat další projevy jeho hyperaktivity.

U hyperaktivních dětí se často objevují ekzémy, průduškové astma, alergie, jsou náchylné k onemocnění horních cest dýchacích. Hyperaktivní děti by neměly z toho důvodu konzumovat potraviny a nápoje obsahující syntetická barviva nebo arómata, glutamáty, nitridy.

Každé dítě má období, kdy zazlobí, vzdoruje, vzteká se. Máte pochybnosti, zda je aktivita Vašeho dítěte v mezích? Máte pocit, že dítě vůbec neslyší, nebo nechce slyšet, co mu říkáte. Dělá dítě opakovaně věci, které jste mu jako rodiče zakázali? Žádná činnost dítě nebaví příliš dlouho? Je Vaše dítě pouze aktivní nebo hyperaktivní?

Vysvětlení hyperaktivity

Hyperaktivita představuje skupinu vývojových poruch charakteristických nepřiměřenou úrovní pozornosti, impulzivitou, nadměrnou aktivitou. Hyperaktivita jako samostatný jev se většinou vyskytuje jen málo. Častěji bývá hyperaktivita spojována s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Takový soubor příznaků se pak pojmenovává SVP: specifická vývojová porucha, mezi které kromě hyperaktivity patří dyslexie a dysgrafie.

Hyperaktivních dětí bohužel stále přibývá. Někteří odborníci se domnívají, že se hyperaktivní děti rodí ženám, které mají špatný životní styl (nesprávná životospráva, kouření v těhotenství, stres během těhotenství apod.). Diagnózu hyperaktivity lze stanovit mezi 3 a 4 rokem dítěte.

Projevy hyperaktivity

Jak se projevuje hyperaktivní dítě:

 • je aktivní již u maminky v děloze,
 • po narození často pláče, špatně spí, nevyžaduje tělesný kontakt s rodiči,
 • velice snadno reagují na jakékoliv okamžité vnější impulsy
 • nedokáže sedět v klidu, houpe se na židli, kope nohama apod.,
 • snaží se stále něco povídat,
 • vměšuje se do hovoru ostatních,
 • nezvládne ani u jídla sedět v klidu, aby se bez problémů najedlo,
 • nevydrží delší dobu ani u televize, počítače, knihy apod.,
 • má potíže si hrát samostatně, neumí se zabavit,
 • někdy je agresivní k vrstevníkům,
 • nedokáže soustředit svoji pozornost, těká od jedné věci ke druhé,
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad, psychické zdatnosti i výkonnosti,
 • málo spí (pokud dítě v noci špatně spí, negativně to ovlivní jeho mentální vývoj, výkon ve škole a další chování),
 • někdy je ve srovnání s ostatními vrstevníky méně obratné až neohrabané,
 • kolikráte si neuvědomuje nebezpečí, které mu hrozí (například při přecházení silnice). Leze s oblibou na vyvýšená místa, odkud může lehce spadnout a ublížit si,
 • často se brzy unaví, často potřebuje odpočinek.

Hyperaktivitou trpí kolem 5 až 8 procent dětí.

Nutné je naučit se u dětí rozlišovat, kdy jde o jejich potřeby nebo pouhé rozmary. Především destruktivně orientované aktivity (ničení věcí, záměrné špinění věcí a okolí, apod.) jim netolerujte.

Příčiny vzniku hyperaktivity

Příčiny poruchy je nutné hledat nejprve v nervovém systému dítěte. Může jít o drobná poškození v mozkové tkáni, vzniklé i před narozením dítěte, nebo při samotném porodu. Příčinou hyperaktivity není výchova. Na druhou stranu neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj dítěte významně ovlivnit.

Mnoho hyperaktivních dětí dozraje v období puberty a jejich potíže mohou zcela vymizet.

Nevhodné potraviny pro hyperaktivní děti

Potraviny, které obsahují níže uvedená "éčka", jsou pro děti s hyperaktivitou nevhodné.

 • E 150: karamelizovaný cukr. Vyrábí se z řepných, třtinových cukrů nebo štěpením škrobů.
 • E 210: kyselina benzoová. U citlivých jedinců může vyvolat kopřivku, anafylaktický šok. Kyselinu benzoovou najdeme například v kečupu, hořčici.
 • E 220: kysličník siřičitý. Používá se při výrobě džemů, zavařenin, marmelád, sušených meruněk, bramborových výrobků aj. Může vyvolávat bolení hlavy, průjem, alergické reakce.
 • E 230: bifenyl. Používá se k ošetření citrusových plodů. Může vyvolávat nepříznivé reakce.
 • E 236: kyselina mravenčí. Je vedlejším produktem kvašení, jeho přirozený výskyt je také v ovoci, zelenině, alko nápojích.
 • E 250: dusitan sodný. Je obsažen převážně v masových konzervách, uzeninách apod. Může způsobovat bolest hlavy, karcinogenní účinky, kožní problémy.
 • E 252: dusičnan draselný. Získává se synteticky z odpadní rostlinné a živočišné hmoty, dále z anorganických sloučenin. Používá se při výrobě některých masných, rybích výrobků a sýrů.
 • E 262: octan sodný. Zabraňuje plísním, má mikrobiální účinky. Používá se do polévek, omáček, marmelád, olejů, cukrovinek, pekařských výrobků.
 • E 321: slouží jako antioxidant v olejích a tucích. Může být příčinou rozpukání kůže, způsobovat vznik enzymů v játrech, které vedou ke zvýšenému odbourávání vitamínu D v těle. E 321 někdy způsobí poruchy chování a změny krevních buněk.
 • E 414: arabská guma. Využívá se jako zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor. Používá se ve žvýkačkách, bonbónech, čokoládě, práškových nápojů aj. U citlivých osob může vyvolat různé vyrážky.
 • E 621: glutaman sodný. Patří mezi nejpoužívanější přídavné látky, zvýrazňuje chuť mnoha pokrmů, najdeme ho v řadě zpracovaných průmyslových potravin. Používá se v masových, zeleninových vývarech, instantních polévkách, omáčkách, ochucovadlech, konzervovaných masných, zeleninových výrobcích, směsích koření apod. Nejvyšší jeho koncentrace naleznete v čínských instantních nudlových polévkách. U citlivých jedinců se může projevit po požití: bolest hlavy, pocení, nevolnost, tlak na prsou aj.

Výchovné zásady pro dítě s hyperaktivitou

Hyperaktivita jako taková je často spojená s poruchami soustředění. Vašemu dítěti mohou trvat naučit se některé aktivity delší dobu, například: jízda na kole, plavání, zavazování tkaniček, oblékání aj.

 • Poskytněte dítěti pravidelné přestávky během učení i hraní.
 • Snažte se předcházet situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Posilujte sebevědomí dítěte.
 • Pochvalte dítěti každý jeho úspěch a pokrok.
 • Mluvte s dítětem o jeho neúspěších, hledejte s ním příčiny a kroky k nápravě.
 • Nesnažte se ho nutit ke kolektivním hrám, které pro něj nemusí být vhodné.
 • S dítětem jednejte v klidu, s optimismem, laskavostí.
 • Komunikujte pravidelně se školou, kam dítě chodí.
 • Pečlivě vybírejte budoucí povolání dítěte.
 • Stanovte pro dítě denní rituály a přesný harmonogram, který pomůže udržet dítě ve větším klidu a bezpečí.

Pomoc pro rodiče dětí s hyperaktivitou

Nestyďte se a obraťte se s důvěrou na příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu, případně psychology či psychiatry.  Odborníci Vám nabídnou program, pravidelné návštěvy, pomoc, co s dítětem dělat. Můžete navštívit i specializované programy nebo kurzy určené pro rodiny s hyperaktivními dětmi. Budete tak moci být v kontaktu i s jinými rodiči, kteří mají dítě s hyperaktivitou. Navzájem si vyměníte zkušenosti, povzbudíte se, můžete se pravidelně setkávat apod.

 • Neobviňujte se, že je to Vaše vina.
 • I když je soužití s hyperaktivním dítětem pro Vás kolikráte těžká, snažte se vždy jednat nad věcí, naučte se ovládat Váš občasný vztek, zlost nebo bezmoc.
 • Vaší trpělivou péčí a správným přístupem k dítěti, potlačíte nedostatky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14721 (rodina-finance.cz#20456)


Přidat komentář