Děti a cizí jazyky

Výuková program Peppa Pig je kreslený anglický seriál pro batolata a děti předškolního věku populární na celém světě. Skládá se z různých cca 5 minutových epizod, při kterých se nenásilnou formou učí angličtinu, tak jednoduše jako se učí mluvit česky.

Cizí jazyky a děti

Vy sami máte potíže s jazyky, ať již je to angličtina nebo němčina, do hlavy Vám prostě cizí slova nejdou? Vaším dětem můžete pomoci tím, že výuku cizích jazyků odstartujete již ve školce.

Pro děti – hodně malé děti, které se začínají učit mluvit česky, tedy batolata – takto staré děti cizí jazyky neexistují. Mají schopnost naučit se od každého rodiče jinému jazyku bez problémů. Je to přirozená součást vývoje. Dítě rozumí zvukům všech jazyků na celém světě a dokáže je rozlišit hned po narození. Nejmenší součásti zvukové stránky řeči či základní stavební kameny jazyka se nazývají fonémy a z opakovaných studií plyne, že dospělí nejsou ke vnímání fonémů naladěni tak dobře jako nemluvňata.

Schopnost rozlišit mezi jemnými fonetickými rozdíly hlásek v jiných jazycích, která umožňuje naučit se bezchybnou výslovnost, se ale vytrácí již kolem 6.-9. měsíce života. Častý každodenní styk se slovy a aktivní sociální zapojení pomáhají k dokonalejšímu vývoji mozkových drah, které podporují učení jazyků. Nejlepší je samozřejmě aktivní učení založené na interakci s dítětem, která probíhá v angličtině. Stačí mluvenou angličtinu zařadit do běžného života. Používáme ji při hrách, při jídle, při koupání, oblékání, přebalování, jízdě autem i při procházce v parku.

Vhodným doplňkem je i pasivní učení pomocí přehrávání písniček a videí, ve kterých vystupují rodilí mluvčí. Stejně jako v mateřštině můžeme hovořit o čemkoli, co dítě zajímá. Není třeba čekat, až si dítě osvojí jedno téma, než přejdeme na druhé. Pokud dítě bude denně vystaveno takovémuto aktivnímu a pasivnímu učení angličtiny (nebo jakéhokoli jiného jazyka), osvojí si porozumění a později i výslovnost naprosto přirozeně.

## Výuka při výtvarné činnosti

V Brněnské jazykové škole Asta je kurz pro dětičky od 2 až 3 let. Hlavním cílem výuky je rozvíjení dětí s utvářením kladného vztahu k angličtině a osvojení si anglických výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček a činností, které je baví. V každé hodině výtvarně tvoří. Výuka probíhá za přítomnosti jejich rodičů – maminek, tatínků, babiček, kteří se s dětmi výuky aktivně účastní. Doprovod nemusí znát anglicky. Vyučuje český lektor. Maximální počet dětí ve skupině je 8. Kurz probíhá 1x týdně v délce 60 minut. Výuka začíná 1.10. a končí v půlce června. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin. Cena kurzu je 1.950,- Kč za pololetí, tedy 3.900,- Kč za rok.

Prázdniny s angličtinou

Během jarních prázdnin a po celou dobu letních prázdnin pořádá jazyková škola AKCENT International House Prague dopolední týdenní jazykové kurzy pro děti od pěti do čtrnácti let. Tyto jazykové kurzy kombinují konstruktivní výuku se zábavou. Jazykové kurzy jsou zaměřené tématicky a děti pracují s jazykem mnoha způsoby– hrají hry, zpívají písničky, používají počítače a zabývají se výtvarnou činností.

Písničková angličtina

Dětská jazykovka v Poděbradech zase nabízí pro děti 6-10 let učení jazyka zpíváním. Počet lekcí v semestru je 20 a 1 lekce trvá 45 minut za cenu 1780 Kč. Bonus je zde pro děti, že dostanou překvapení. Na konci kurzu si odnesou vlastnoručně vyrobený zpěvník anglických písniček.

Charakteristikou kurzu je, že skoro všechny děti rády zpívají a právě písničky provázejí malé studenty celým kurzem. Angličtina se procvičuje na dětských říkankách a písničkách - děti se učí nenásilnou formou při zpěvu a práci se speciálně připravenými listy. Učení je zábava a kurz je vhodný pro děti prvního stupně základní školy.

Angličtina s medvídkem

Jazyková škola Rybička v Praze nabízí výuku pro děti od 2 a od 3 let. V tomto kurzu pro nejmenší vám nabízíme první krůčky s angličtinou, které můžete ujít společně s Vašimi dětmi. Kurzy probíhají pod vedením zkušené paní lektorky a s aktivní účastí rodičů. Vaše děťátka se učí anglicky první slovíčka hrou, básničkami, písničkami, říkankami a pohádkami, které často znají i v českém jazyce. To vše za přítomnosti medvídka, který je ve výuce velkým pomocníkem a kamarádem dětí.
Výuka probíhá v dopoledních, případně odpoledních hodinách 1x týdně 60 minut. V kurzu se předpokládá účast maximálně 6 – 8 rodičů s dětmi. Cena kurzu je pro pololetí 3 680,- Kč včetně učebnic a výukových materiálů.

Speel jazykovka v Plzni

Také zde umí naučit maličké děti angličtině. Na co se mohou Vaše dítka těšit?

 • Speciální metodika přizpůsobená osvojování cizího jazyka hravou formou, ucelená a promyšlená koncepce výuky.
 • Výhradně kvalifikovaní a zkušení lektoři.
 • Laskavý přístup založený na povzbuzení a pochvale
 • Snaha děti pro jazyk nadchnout, získání důvěrného vztahu k anglickému jazyku na celý život.
 • Kvalitní učební materiály včetně autentických nahrávek.
 • Zábavné a kvalitně připravené hodiny, na kterých se děti nebudou nudit
 • Maximální využití podpůrných výukových prostředků jako barvy, rytmus, hudba, pohyb, rozvoj jemné motoriky, pozitivní emoce a humor.
 • Ukázková hodina je zdarma
 • Výuka probíhá 1x týdně v čtyřicetiminutových blocích.
 • Malé skupinky 4-6 dětí, výuka probíhá za přítomnosti jednoho z rodičů či prarodičů.
 • Výuka je vedena výhradně v angličtině, ale je natolik názorná, že není na překážku, pokud doprovázející osoba neumí vůbec anglicky.
 • Aktivity jsou rozmanité - děti malují, nalepují samolepky, vystřihují, poslouchají pohádkové příběhy, písničky, říkanky, zpívají, tancují. To vše samozřejmě úměrně svému věku a za pomoci lektora a rodičů.
 • Kurz je celoroční a jeho cena za pololetí je 2 800 Kč

Jazykové vzdělání ovlivňuje především důležité otázky finanční a ekonomické samostatnosti, pomůže při jinak problematickém hledání seberealizace. Je to záchranné kolo, které dospělý se znalostmi cizích jazyků má, se kterým může proplout nebezpečnými úseky života! A ne nadarmo se říká kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Zapátrejte ve svém okolí, kde by se dalo najít místo v kursu pro Vaše děti, nebo jim dopřejte domácí výuku osobně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14764 (rodina-finance.cz#21911)


Přidat komentář