Tipy na výlety po Ostravsku

Přestože Ostrava nemůže Praze nebo Českému Krumlovu konkurovat v atraktivitě, i ona nabízí spoustu zajímavých míst. V moravskoslezské metropoli najdeme největší hornické muzeum v České republice, Slezskoostravský hrad nebo unikátní hutnický komplex.

Moravskoslezská metropole

Ostrava je třetím největším městem České republiky a zároveň administrativním a** kulturním centrem Moravskoslezského kraje**. Leží na rozhraní Moravy a Slezska na soutoku řek Ostravice a Odry nedaleko polských hranic. V současné době na ploše 214 km² žije 307 000 obyvatel. Město tvoří 23 městských obvodů.

Nejstarší osídlení Ostravy

Území dnešní Ostravy bylo osídleno již odpradávna. Zdejší říční brody představovaly významná místa při obchodních cestách. Nejstarším dokladem lidské existence je pěstní klín ze severského pazourku, který byl objeven roku 1942 v městské části Přívoz. Podle tohoto nálezu usuzujeme, že první lidé se v oblasti dnešní Ostravy usídlovali již před 300 000 lety. Další důkazy o lovcích mamutů žijících v primitivních chatrčích jsou z vrchu** Landek** při soutoku Ostravice s Odrou.

Ranný středověk

Na** Landeku** bylo v 10. století opevněné hradiště, které chránilo území Velkomoravské říše. Na něm v té době žily slovanské kmeny Holasiců. Nacházely se zde hluboké lesy. První písemnou zmínkou o existenci Ostravy je závěť olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267. Ze 13. století také pocházejí první zprávy o osadě na slezském břehu Ostravice a hradě. Město však nezaznamenalo větší rozmach a mělo pouze zemědělský charakter. Teprve od druhé poloviny 15. století dochází k rozvoji řemeslné výroby. Tu zde zastupovali především soukeníci, řezníci, pláteníci, krejčí, pekaři a kováři, kteří se sdružovali do cechů. V Ostravě se dařilo rovněž zemědělství. Třetina domů byly zemědělské usedlosti. Rybníky v okolí jsou důkazem rozsáhlého rybníkářství v 16. století. Ve městě se nacházely také četné mlýny, pivovary a palírny lihu. V té době se také Ostrava stává obchodním centrem. Byly rozšířeny** jarmarky o trhy s koňmi** a dobytkem a procházela tudy solná cesta z polské Wieliczky do Opavy.

Úpadek města Ostravy

Po porážce na Bílé hoře se město ocitlo na hranicích českého, polského a uherského státu. Roku 1645 zde vpadli Švédové, kteří Ostravu vyplenili. V 17. století se ve městě vyskytl mor, kterému podlehlo 500 lidí. Zhoršovaly se sociální podmínky, rozšiřovala se robota a omezovaly osobní svobody. Také požáry zde byly časté. Při jednom z největších v roce 1675 shořela většina tehdejších dřevěných stavení. Další morová nákaza na počátku 18. století uvrhla město do úpadku. Tehdejší Ostrava spíše než město připomínala vesnici, neboť měla pouze 109 domů.

Ostrava za časů Rakouska – Uherska

Se změnou státních hranic, kdy** rakouské mocnářství ztratilo Slezsko a získalo Halič**, dochází k rozvoji průmyslu jako náhrada za ztracenou slezskou výrobu. Poláci z Haliče navštěvovali pravidelně místní dobytčí trhy, kde nacházeli dobrý odbyt dobytka a živočišných výrobků. Snad nejvýznamnějším mezníkem ve vývoji města byl nález černého uhlí, které se však začalo využívat ve větší míře až na začátku 19. století. To vedlo k založení Rudolfovy hutě roku 1828, předchůdkyni dnešního EVRAZ- u. Byly zbourány městské hradby a město se začíná rozšiřovat. Mnoho lidí přichází do Ostravy za prací. S vybudováním Severní dráhy Ferdinandovy mezi Vídní a Krakovem dochází ke spojení s ostatními městy.

20. století - Ostrava

Na přelomu 19. a 20. století dochází k zakládání četných průmyslových závodů, čímž se Ostrava stává** jedním z hlavních středisek průmyslu** v tehdejším Rakousku – Uhersku. Po vzniku samostatného Československa dochází ke kulturnímu rozvoji a nové městské výstavbě. Vzniká spolek Národního divadla moravskoslezského a v roce 1923 byla založena Ostravská filharmonie. Po druhé světové válce dochází k výstavbě druhého hutního komplexu Nové Huti (dnešní Arcelor Mittal ). Stavějí se nové domy a vznikají sídliště i celá městská čtvrť Poruba. Výstavba však probíhá převážně v socialistickém stylu, budují se především panelové domy. V roce 1994 dochází k uzavření všech dolů na území Ostravy.

Turistická Ostrava

Spousta lidí si Ostravu spojuje pouze s dolováním uhlí a těžkým průmyslem. Památky technického rázu však nejsou jediné, které může návštěvní zde spatřit.

Hornické muzeum v Ostravě

Hornické muzeum je umístěné v dřívějším dole Anselm. Nejdeme jej v městské části Petřkovice. Bylo otevřeno v 90. letech minulého století a dnes je největším muzeem tohoto druhu v celé České republice. Jeho prohlídku můžeme spojit s návštěvou archeologického naleziště na nedalekém vrchu Landek.

Důl Michal

Seznámit se blíže s těžbou uhlí můžeme i v bývalém** dole Michal** v** Michálkovicích**. Jeho historie se začala již v roce 1843. Tady můžeme navštívit převlékárnu, sprchy, strojovnu a další součástí šachty a to vše v původním stavu, jaký byl do doby ukončení důlní činnosti v roce 1993.

Vítkovice

Další ostravskou technickou památkou je oblast Dolních Vítkovic. Zdejší hutě zde byly postaveny v polovině 19. století.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad pochází ze 13. století a najdeme jej u soutoku Lučiny s Ostravicí. V roce 1534 byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 však zde došlo k požáru a navíc díky poddolování klesl o 16 metrů. Objekt v poslední době prošel rekonstrukcí a dnes v něm najdeme expozice přibližující historii Ostravy. Za návštěvu rozhodně stojí i výstava útrpného práva, hradní sklepení s čarodějnicemi, akvárium se sladkovodními rybami či hradní galerie. Během celého roku je toto místo dějištěm různých** společenských akcí**.

Miniuni - výstaviště Černá louka

Nedaleko od Slezskoostravského hradu na výstavišti Černá Louka najdeme modely významných světových staveb. Je jich více než třicet a nechybí mezi nimi londýnský Big Ben, Eiffelova věž nebo egyptské pyramidy.

Ostravské muzeum

Ostravské muzeum najdeme v samém centru města na Masarykově náměstí. Nachází se v jedné z nejstarších ostravských budov Staré radnici. Mezi jeho stálé expozice patří sbírky věnované historii města, hornictví, etnografii, řemeslné výrobě a přírodě. Ostravské muzeum je také místem tématicky různě zaměřených výstav.

Vyhlídková věž

Novou radnici najdeme nedaleko centra Ostravy. Dnes je sídlem městských orgánů. Kromě zajímavé architektury 30. let minulého století zde můžeme se nechat výtahem vyvézt na vyhlídkovou věž. Z ní se nám za dobrého počasí naskytne výhled do podhůří blízkých Beskyd i nedalekého Polska.

Zoologická zahrada

Při** návštěvě Ostravy** bychom neměli vynechat ani návštěvu městské zoologické zahrady. Tu na ploše sto hektarů najdeme více než 360 různých živočichů. Najdeme ji ve Slezské Ostravě.

Kulturní a sportovní Ostrava

Ostrava je také dějištěm četných** kulturních a sportovních akcí**. K nejznámějším patří Colours of Ostrava, který je největší** multižánrový hudební festival v České republice**. Koná se na Stodolní ulici, která je spolu se svým okolím známa jako nejrozsáhlejší oblast zábavy. Milovníci vážné hudby si přijdou na své během Janáčkova máje. Spectaculo Interesse je festival loutkového divadla, který se koná v Ostravě každý druhý rok. Pro sportovní nadšence Ostrava připravuje celosvětové setkání nejlepších atletů** Zlatá Tretra**.

Závěrem

Ten, kdo zavítá poprvé do Ostravy, se tady rozhodně nudit nebude. Návštěvník, který se tady po letech vrátí, uvidí, jakými přeměnami město prošlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14705 (rodina-finance.cz#23363)


Přidat komentář