Řidičský průkaz - druhy oprávnění

Vlastníte jeden z typů řidičských průkazů a nejste si jisti, kdy končí jeho platnost? Víte, kde si zažádat o výměnu, či nový řidičský průkaz, a co všechno musíte vyplnit, jak dlouho vydání trvá? Toto a ještě více se dozvíte v článku.

Co je řidičský průkaz

Definici řidičských průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů. Jedná se o veřejnou listinu, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny, či podskupiny řidičského oprávnění.

Typy řidičských průkazů

V České republice platilo 7 typů řidičských průkazů. Dříve vydané typy však bude nutné vyměnit za nové.

Řidičský průkaz Typ 1 – od 1.1.2008 již není platný

Řidičský průkaz typu 1 byl vydáván od 1. 7. 1964 do roku 1986. Tento typ řidičského průkazu bylo nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007.

Řidičský průkaz Typ 2 – od 1.1.2008 již není platný

Řidičský průkaz typu 2 byl vydáván v letech 1987 až 1991. Tento typ řidičského průkazu bylo nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007.

Řidičský průkaz Typ 3 – od 1.1.2008 již není platný

Řidičský průkaz typu 3 byl vydáván od roku 1992 do roku 1993. Tento typ řidičského průkazu bylo nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007.

Řidičský průkaz Typ 4 – platnost do 31.12.2010

Řidičský průkaz typu 4 byl vydáván v letech 1993-1996. Platnost tohoto typu řidičského průkazu byla stanovena do konce roku 2010. Výměna řidičského průkazu proto musí proběhnout do 31. prosince 2010.

Řidičský průkaz Typ 5 – platnost do 31.12.2010

Řidičský průkaz typu 5 byl vydáván od roku 197 do roku 2000. Platnost tohoto typu řidičského průkazu byla stanovena do konce roku 2010. Výměna řidičského průkazu proto musí proběhnout do 31. prosince 2010.

Řidičský průkaz Typ 6 – platnost do 31.12.2013

Řidičský průkaz typu 6 byl vydáván od roku 2001 do 30. dubna 2004. Platnost tohoto typu řidičského průkazu byla stanovena do konce roku 2013.

Řidičský průkaz Typ 7 – výměna není nutná

Řidičský průkaz typu 7 je vydáván od 1. května 2004. Výměna tohoto posledního typu řidičského průkazu není nutná.

Průběh výměny řidičského průkazu

 • Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR vyplníte formulář „Žádost o vydání řidičského oprávnění“.
 • Můžete si na žádosti zaškrtnout variantu, zda chcete vydat řidičský průkaz do 20 dnů, nebo v kratší lhůtě.
 • Formulář je sice volně stáhnutelný na internetových stránkách, ovšem slouží spíše pro Vaši informovanost, protože při žádosti o vydání řidičského průkazu musíte mít originál tiskopis, ne tedy stáhnutý z internetu.
 • Před vyplněním formuláře si také přečtěte „Pokyny pro vyplnění žádosti“.
 • Kromě vyplněného formuláře, budete potřebovat fotografii o rozměrech 35 x 45 mm. Na některých pracovištích obecního úřadu s rozšířenou působností nebo magistrátech se můžete setkat se službou, že Vás přímo tam vyfotografují, takže nemusíte nikam do fotografických služeb. Informujte se tedy předem na obecní úřadě, či magistrátu, zda nabízí tuto možnost.
 • Jakmile budete mít vyhotovený nový řidičský průkaz, starý odevzdáte na stejném místě, kde si vyzvednete nový.
 • Řidičský průkaz je nutné, abyste si převzali osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, a to na základě ověřené plné moci.

Skupiny řidičských oprávnění

 • Řidičské oprávnění A – opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Řidičské oprávnění A1 - opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.** **
 • Řidičské oprávnění AM - opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/hod.** **
 • Řidičské oprávnění B - opravňuje k řízení - motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupin A, A1 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg - traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekročí 3 500 kg, - jízdních souprav složených z motorového vozidla a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřekročí 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřekročí pohotovostní hmotnost motorového vozidla.** **
 • Řidičské oprávnění B1 - opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km/h nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být více než 550 kg.** **
 • Řidičské oprávnění B+E - opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřekročí pohotovostní hmotnost motorového vozidla.** **
 • Řidičské oprávnění C - opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D a podskupiny D1, kdy maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřekročí 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění C1 - opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D a podskupiny D1, kdy maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřekročí 7 500 kg. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění C1+E - opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podskupiny C1 a přípojného vozidla, kdy maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí překročit 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.** **
 • Řidičské oprávnění C+E - opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění D - opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, kdy maximální přípustná hmotnost nepřekročí 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění D1 - opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ovšem ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, kdy maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění D1+E - opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podskupiny D1 a přípojného vozidla, kdy maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány žádné osoby. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí překročit 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.** **
 • Řidičské oprávnění D+E - opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla, kdy maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.** **
 • Řidičské oprávnění T - opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných. K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14677 (rodina-finance.cz#21641)


Přidat komentář